Hyppää sisältöön
· Leena

Suomesta vastuullisen matkailun kärkimaa

Matkailun kasvulla voi myönteisten vaikutusten ohella olla myös kielteisiä vaikutuksia. Maapallon tämänhetkisistä ympäristöriskeistä suurin on ilmastonmuutos, jonka hillitseminen edellyttää ennakoivaa matkailun suunnittelua ja johtamista aluetasolla. Business Finlandin Visit Finland -yksikössä on käynnistynyt ohjelma, jonka avulla Suomi pyritään nostamaan vastuullisten matkailumaiden kärkijoukkoon.

Vastuullisen matkailun seminaari Mikkelissä 31.10.–1.11.2018

Seminaarissa kuullaan Visit Finlandin ohjelman seuraavista toimenpiteistä ja keskustellaan siitä, miten matkailun vastuullisuutta tulisi alue- ja yritystasolla kehittää ja kuinka vastuullisuudesta kannattaisi viestiä – esimerkkinä Saimaan alue.  Kansainvälistä näkökulmaa tuovat saksalaisen matkanjärjestäjän ja englantilaisen professori Xavier Fontin puheenvuorot.

Seminaari järjestetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikpoli-salissa, osoite Patteristonkatu 2, Mikkeli. Ohjelma: https://www.xamk.fi/tapahtumat/future-challenges-in-hospitality/

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Suomen arktisen politiikan tavoitteissa määriteltyä kestävän matkailun linjausta toteutetaan matkailua valtakunnallisesti kehittävän Business Finlandin Visit Finland -yksikössä Arktinen kestävä matkailudestinaatio -ohjelman avulla vuosina 2018–2019. Projektissa tehtyjen selvitysten mukaan vastuullisuuden painoarvo matkanjärjestäjien kohdevalinnoissa lisääntyy ja erityisesti matkailualueiden vastuullisuudelle ja ilmastonmuutoksen hillitsemiselle annetaan arvoa. Yhä useampi matkailuyritys Suomessa haluaa johdonmukaisesti kehittää toimintaansa entistä vastuullisemmaksi.

”On selvää, että Suomessakin on saatava matkailuyritykset ja alueorganisaatiot sidosryhmineen mukaan kehittämään matkailua entistä kestävämpään suuntaan. Asetamme tavoitteeksi sen, että yritykset hankkisivat kehittämisen työvälineiksi kansainvälisesti tunnettuja sertifikaatteja. Tutkimusten mukaan sertifioitujen yritysten asiakastyytyväisyys on korkeampi. Sertifikaatit tuovat myös uskottavuutta ja vertailukelpoisuutta yritysten ja alueiden kuten myös Visit Finlandin vastuullisuusviestintään”, sanoo kestävän matkailun kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Liisa Kokkarinen Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä.

Visit Finland pyrkii projektissaan vaikuttamaan myös matkailuyritysten ja Suomeen saapuvien matkailijoiden asenteisiin.

”Tiedotuskampanjoilla haluamme matkailijoiden ja matkailuyritysten oikeasti miettivän, miten hauraassa arktisessa luonnossamme tulee liikkua ja miten paikalliskulttuuria kunnioitetaan.  Vastuullisuusviestintää palvelemaan luodaan Suomeen matkailun yhteinen sateenvarjomerkki ”Sustainable Finland”.  Sen määrittely on parhaillaan työn alla”, kertoo kehityspäällikkö Terhi Hook Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Alueellista matkailun hiilijalanjälkeä lasketaan Etelä-Savossa

Etelä-Savossa lasketaan matkailun alueellinen hiilijalanjälki ja tehdään suunnitelma sen seuraamiseksi. Laskennan mallinnusta tehdään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa ja alustavia tuloksia, Suomessa ensimmäisiä laatuaan, saadaan ensi vuoden alussa.

Hankkeessa on lisäksi tehty kaksi tutkimusta, joista ensimmäisessä tarkastellaan matkailijalle merkityksellistä, myönteisiin elämyksiin kytkeytyvää vastuullisuutta, ja toisessa matkailijoiden suhtautumista vastuullisuudesta laajasti kertovaan mökkituotekuvaukseen. Tulosten perusteella vastuullisuusviestintä kannattaa liittää asiakkaalle merkityksellisiin myönteisiin asioihin kuten luontoon, maisemiin ja ympäristöön ja kiinnostavimpia ovat paikallisuuteen liittyvät teemat.

Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projekti 2018–2019 on osa hallituksen Matkailu 4.0-toimenpidekokonaisuutta, jossa kohdennettiin rahoitusta myös kestävän matkailun edistämiseen. Vuoden alussa käynnistyneen projektin toimenpiteissä huomioidaan ekologisen, taloudellisen ja sosio-kulttuurisen kestävyyden näkökulmat. Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Business Finlandin Visit Finland -yksikkö Työ- ja elinkeino -ministeriön ohjauksessa. Ohjelman tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen mukaista toimintaa suomalaisissa matkailuyrityksissä ja matkakohteissa, markkinoida Suomea kestävän kehityksen matkakohteena sekä ohjata Suomeen saapuvia matkailijoita ja Suomeen matkailijoita tuovia ulkomaisia matkanjärjestäjiä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti.

LISÄTIETOJA: Projektipäällikkö Liisa Kokkarinen, Regional Partnership Manager, Visit Finland | Business Finland, p. 029 469 5423 liisa.kokkarinen@businessfinland.fi http://www.visitfinland.fi/kestava-kehitys-matkailuyrityksessa/arktinen-kestava-matkailudestinaatio-projekti-2018-2019/

Kohti vastuullista matkailua -hanke Toteutus: 1.1.2017 – 31.12.2018. Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat: Helsingin ylipiston Ruralia-instituutti sekä Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus. Hankeyritykset: Härkäniemen tuvat, Kaidan Kiho, Majoitus B&B Hepokatti, Tynkkylän Lomaniemi, Suur-Savon Osuuskauppa ja Mikkelin Ravirata. Rahoittaja: Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

LISÄTIETOJA: Projektipäällikkö Eeva Koivula, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 772 3365, eeva.koivula@xamk.fi, www.xamk.fi/vastuullinenmatkailu

Leena