Hyppää sisältöön

Ikkunapaikka Oy:n tilausehdot

Voimassa 20.2.2024 alkaen

Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla Ikkunapaikka Oy, y-tunnus 3413036-4 (jäljempänä “palveluntarjoaja“) tarjoaa tuotteita ja palveluita kuluttajille ja/tai yrityksille (“asiakas“).

Palvelut kattavat muun muassa lehtitilaukset, lehden digilukuoikeudet sekä niihin mahdollisesti liittyvät muut palvelut. Siltä osin kuin asiakas on kuluttaja, nämä ehdot eivät rajoita niitä kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista ei voida toisin sopia. Siltä osin kuin asiakas on yritys, sovelletaan yritysten välistä kauppaa koskevia säännöksiä.

Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun asiakas tekee tilauksen palveluntarjoajan verkkokaupasta tai yritysasiakkaan tapauksessa silloin, kun palveluntarjoaja hyväksyy yritysasiakkaan sähköpostitse tai muuta kanavaa pitkin tekemän tilauksen.

Mikäli asiakas ei hyväksy näitä tilausehtoja kokonaisuudessaan, ei asiakkaalla ole oikeutta käyttää palveluntarjoajan tuotetta.

Tilaaminen ja palvelut

Palvelut ja tuotteet tilataan palveluntarjoajan verkkokaupasta siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö voimassa olevia maksutapoja käyttäen. Verkkokaupasta tilatessa asiakkaan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Tilausjakso on 12 kk alkaen tilauspäivästä. Tilaus jatkuu automaattisesti, jollei asiakas peruuta sitä kirjallisesti viimeistään 1 kk ennen uuden jakson alkamista. Palveluntarjoaja ei palauta käyttämättä jääneestä palvelusta maksettua summaa.

Onnistuneen tilauksen ja sen maksun suorittamisen jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa tilausvahvistuksen. Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Ensisijainen laskutustapa on tilauksen maksaminen palveluntarjoajan verkkokaupassa tai yrityksille verkkolasku. Verkkolaskun maksuaika on 14 päivää. Poikkeustilanteissa lasku voidaan toimittaa myös paperisena postitse, jolloin peritään voimassa olevan hinnaston mukainen laskutuslisä. 

Tilatessaan lehden asiakas antaa luvan sähköpostiosoitteensa liitämiseen palveluntarjoajan tilaajarekisteriin. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Asiakastietojen käsittelystä on kerrottu palveluntarjoajan tietosuojaselosteessa.

Toimitustavat ja toimitusaika

Palvelu tuotetaan asiakkaan valitsemalla tavalla joko paperisena lehtenä tai digilukuoikeutena tai molempina. Paperinen lehti toimitetaan asiakkaalle postitse kulloinkin voimassa olevan ilmestymisaikataulun mukaisesti. Digipalvelu on käytettävissä koko tilausjakson ajan. Palvelu on tarjolla suomen kielellä.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poiketa ilmoitetuista aikatauluista perustellusta syystä tai force majeure -tilanteessa. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvauksiin aikataulumuutosten johdosta. Suomen ulkopuolelle toimitettaviin tilauksiin lisätään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen ulkomaanlisä.

Hinnat

Tuotteiden ja palveluiden osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevia hinnastoja.

Tilaushinnat 2024

Jatkuva yritystilaus 70,00 €
Jatkuva virkailija-, opiskelija- ja eläkeläistilaus 30,00 €
Digilukuoikeus ilman paperilehteä 25,00 €
Ulkomaantoimituslisä 9,00 €
Lasku paperisena 3,00 €

Hinnat sisältävät alv 10 %

Tilausjakso on 12 kk ja kaikki tilaukset ovat jatkuvia. Tilaus jatkuu automaattisesti, jollei asiakas peruuta sitä kirjallisesti viimeistään 1 kk ennen uuden jakson alkamista.

Mikäli asiakas ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, on palveluntarjoajalla oikeus siirtää lasku perintätoimistoon ja/tai keskeyttää tilaus. Palveluntarjoajalla on oikeus periä mahdollisista maksumuistutuksista ja saataviensa perinnästä syntyvät kulut asiakkaalta. Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä maksusuorituksista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

Mainitut hinnat koskevat uusia tilauksia alkaen 20.2.2024. Ennen tätä tehtyjen ja voimassa olevien tilausten hinnat pysyvät entisellään 20.3.2024 saakka, jonka jälkeen uusi hinta astuu voimaan asiakkaan seuraavan tilausjakson alkaessa.

Virkailijatilaus tarkoittaa yksittäisen henkilön henkilökohtaista tilausta kuluttaja-asiakkaana. Opiskelijahintaan ovat oikeutettuja päätoimiset opiskelijat. Eläkeläishintaan ovat oikeutettuja eläkkeelle siirtyneet henkilöt.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle mahdollisista muutoksista, kuten siirtymisestä työelämään opintojen päätyttyä. Opiskelijatilaus muuttuu virkailijatilaukseksi opintojen päättymistä seuraavan tilausjakson alkaessa.

Peruutusoikeus ja palautusehdot

Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilaus 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.

Peruuttamisen voi tehdä verkossa tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai postitse. Asiakkaan tulee merkitä peruutusilmoitukseen nimi, osoite, tilauspäivä ja tuote. Peruutus tulee lähettää osoitteeseen mail@ikkunapaikka.fi tai postitse alla olevaan palautusosoitteeseen.

Ikkunapaikka Oy
Sofiankatu 4 C
00170 Helsinki

Mikäli peruutus on tehty määräajassa, palveluntarjoaja palauttaa asiakkaan maksaman summan kokonaisuudessaan 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksen saapumisesta.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruutusoikeutta, mikäli kyse on lehden toimittamisesta sähköisessä muodossa ja palvelun toimitus on jo aloitettu. Asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalain perusteella oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta sen jälkeen, kun lukuoikeus on aktivoitu kirjautumalla sisään palveluun.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Palvelua koskevien palautteiden ja vaatimusten käsittely

Mikäli tuote ei vastaa tilausta, asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä ja mahdollisista vaatimuksista palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluessa sähköpostitse osoitteeseen mail@ikkunapaikka.fi. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu korkeintaan palvelusta maksettuun hintaan.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen tuotteen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, tuotteessa olevista virheistä, puutteellisuuksista, käytön estymisestä tai tuotteen tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Palveluntarjoaja vastaa itse tuottamastaan sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa muusta palvelun kautta tai välillisesti saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta
 

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää yksittäisen lehden tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta. Yritysasiakas voi nimetä ja vaihtaa lehden saajat ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen mail@ikkunapaikka.fi.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tilaussopimus liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle.

Muutokset tilausehdoissa ja palveluissa

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tilausehtoja, palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen.

Muutokset astuvat voimaan palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana. Ellei tapauskohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään 1 kk ennen muutoksen voimaanastumista. Asiakas voi irtisanoa tilauksen 30 päivän sisällä saatuaan tiedon ehtojen muutoksesta.

Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, palvelun välityksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Jatkamalla palveluiden käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan ennen seuraavan tilausjakson alkamista. Asiakkaalla on tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevan tilausjakson päättyessä. Tilaukseen ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Muuttuvat hinnat astuvat voimaan asiakkaan voimassa olevan tilauskauden jälkeen uuden tilauskauden alkaessa.

Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluihin liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja niiden mukaisesti. Myös muista laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia.

Tietosuoja ja evästeet

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja palveluiden tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoaja voi lähettää asiakkaalle asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä sähköisiä markkinointiviestejä. Tilaaja voi kieltää markkinointiviestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta.

Palveluntarjoaja voi lähettää asiakkaalle asiakasviestejä ja -tiedotteita sähköpostilla ja tekstiviestillä. Asiakasviestit ja -tiedotteet sisältävät tietoa esimerkiksi tilauksiin kuuluvista palveluista, palveluun liittyvistä käyttömahdollisuuksista, tuotteiden ominaisuuksista, maksutavoista, mahdollisuudesta tehdä osoitteenmuutos, jakelun muutoksista tai tietoa vika- ja häiriötilanteista.

Palveluntarjoajalla on lisäksi velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle, jos palvelussa tai sen ehdoissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Asiakasviestien ja -tiedotteiden tarkoituksena on tarjota asiakkaalle tarpeellista tietoa tilauksen sisällöstä, palveluista tai poikkeustilanteista. Nämä asiakasviestit eivät sisällä markkinointia, joten niiden vastaanottamisesta ei voi kieltäytyä.

Palvelussa käytetään evästeitä palveluntarjoajan evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat palveluntarjoajista riippumattomista syistä. Palveluntarjoajista riippumattomiksi syiksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo tai luonnonolosuhde keskeytymisen tai muun viivästymisen syynä, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota palveluntarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.

Erimielisyydet

Palveluntarjoajan ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 20.2.2024 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa tutustuneensa tilaus- ja käyttöehtoihin. Asiakas sitoutuu noudattamaan palvelun käytössä edellä mainittuja ehtoja. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa oikeelliset ja ajantasaiset tilaustiedot.