Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Tässä osiossa kuvaamme henkilötietojesi käsittelyä ja esitämme perusteet, joiden mukaisesti käsittelemme sinulta keräämiämme tai sinun meille antamiasi henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Ikkunapaikka Oy

Asiakaspalvelun yhteystiedot
Sähköpostiosoite: mail@ikkunapaikka.fi
Postiosoite: Ikkunapaikka Oy, Sofiankatu 4C, 00170 Helsinki

Mitä tietoja keräämme?

Ikkunapaikka kerää tietoja, jotka ovat tarpeen sinun ja Ikkunapaikan välisessä asiakassuhteessa ja niissä tarkoituksissa, joihin tietoja käytetään. Ikkunapaikka kerää seuraavia henkilötietojen luokkia:

– Markkinointiluvat
– Muut asiakkaan itsestään ilmoittamat tiedot: palveluihin liittyvät toiveet ja valinnat, tyytyväisyystiedot ja muut vastaavat tiedot
– Verkkokäyttäytymistiedot, verkkosivujen evästeillä kerätyt tiedot
– Viestintä – esimerkiksi meille lähettämäsi palautteet ja viestit
– Tietojenkäsittelylaitetta koskevat tiedot – esimerkiksi IP-osoite, evästetiedot

Mistä lähteistä henkilötietoja hankitaan?

Saamme seurantatietoa siitä, miten käytät verkkosivustoamme ja palveluitamme. Ikkunapaikka voi myös käsitellä johdettuja tietoja, jotka on johdettu tai päätelty saatujen tietojen perusteella.

Lisäksi käyttäjän verkkokäyttäytymistä seurataan ja analysoidaan Google Analytics -, Mailchimp -, MailerLite, Hotjar-, Youtube-, Getsitecontrol-, Google Ads -, Google Tag Manager – ja Facebook-palveluilla.

Yllä mainittuja palveluita käytetään verkkosivuston kehittämisessä, asiakaspalvelun järjestämisessä ja markkinoinnin kohdentamisessa.

Mitä varten henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

– Ikkunapaikan tai yhteistyökumppaneidemme tuotteisiin ja palveluihin liittyvä viestintä ja markkinointi
– Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen asiakkaalle
– Asiakkaiden kiinnostustietojen sekä palveluihin liittyvien valintojen ja toiveiden kerääminen ja seuraaminen, analysointi sekä niihin liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
– Asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen
– Kohdennettu suoramarkkinointi
– Ikkunapaikan palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.
– Ikkunapaikan oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen, tilastointi, raportointi, auditoinnit sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät
– Palaute- ja kyselytutkimukset ja asiakastyytyväisyysmittaukset
– Tilastollinen käsittely esimerkiksi tulosten vertailemiseksi tiettyyn kohderyhmään
– Asiakaspalautteiden käsittely, valitusten ja kiistojen hallinnointi
– Virallisten selvityspyyntöjen käsittely jotka perustuvat EU:n tai Suomen lainsäädäntöön, esim. tietosuoja-asetus
– Henkilötietojen siirrot (esimerkiksi liiketoiminnan siirrot, luovutukset tai liiketoimintakaupat)
– Kumppaniraportointi
– Oikeudellisten vaateiden perustelu, esittäminen tai puolustaminen

Voimme lähettää sinulle aiempaan asiointiisi liittyvää palvelu- ja suoramarkkinointiviestintää, kuten esimerkiksi muistutuksia, kyselyitä, tarjouksia tai tietoja Ikkunapaikan palveluista. Voit kieltäytyä tämän viestinnän vastaanottamisesta jokaisen viestin yhteydessä tai ilmoittamalla asiasta Ikkunapaikan asiakaspalveluun (yhteystiedot kohdassa 1).

Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ilmoittamalla asiasta Ikkunapaikan asiakaspalveluun (yhteystiedot kohdassa 1).

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

Henkilötietojen käsittelyssä muun muassa seuraavia oikeusperustoja:

Sinun antamasi suostumus. Jos henkilötietojen käsittelymme perustuu antamaasi suostumukseen, voit perua suostumuksesi milloin tahansa.
– Meidän on noudatettava oikeudellisia velvoitteita (laki esimerkiksi vaatii meitä säilyttämään tietyt tiedot tietyn ajan) ja perusteltava, esitettävä tai puolustettava Ikkunapaikan oikeudellisia vaateita.
– Meidän on puolustettava lainmukaisia etujamme, muun muassa:
— Sisäinen raportointi
— Kumppaniraportointi
— Tuote- ja palvelukehitys, muun muassa palaute ja kyselytutkimukset
— Henkilötietojen siirrot (muun muassa siirrot ja luovutukset)
— Korvauspyynnöt
— Suoramarkkinointi nykyisille ja mahdollisille tuleville asiakkaille
— Perintä

Kuka käsittelee henkilötietojani ja minne niitä luovutetaan?

Ikkunapaikassa henkilötietoja käsitellään edellä mainittuja tarkoituksia varten. Ikkunapaikka voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä ulkopuolisille palveluntarjoajille, joka käsittelee henkilötietojen Ikkunapaikan lukuun.

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko

Toiminnassamme ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Sinun oikeutesi

Oikeus tietojen oikaisemiseen: voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön Ikkunapaikan toimipaikkaan.

Oikeus tietojen poistamiseen: tietosi voidaan poistaa Ikkunapaikasta sinun pyyntösi perusteella

Suostumuksen peruuttaminen: Silloin kun käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen voit peruuttaa asiakaspalvelustamme.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.