Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Älykkäät rajat -kokonaisuuteen liittyvät lait voimaan tänä vuonna

 

Tasavallan presidentti vahvisti rajanylitystietojärjestelmää (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää (ETIAS) koskevan täydentävän lainsäädännön 20.12.2022. Lainsäädännöllä molemmista järjestelmistä annetut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten edellyttämät muutokset tuodaan kansalliseen lainsäädäntöön.

Muutoksia tulee henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin, rajavartiolakiin, ulkomaalaislakiin, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin, henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettuun lakiin, sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin ja lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annettuun lakiin.

Kokonaisuudesta käytetään nimitystä Älykkäät rajat. Nimitys viittaa automatiikkaan ja uuteen teknologiaan, jota rajatarkastuksissa otetaan käyttöön. Tämä tarkoittaa mm. rajanylityksen automatisointia, EU:n laajuista rajanylitystietojen rekisteröintiä ja sitä, että kolmansista maista eli Euroopan unionin ulkopuolelta tulevat viisumivapaat matkustajat rekisteröityvät ennakkoon internetissä. Muutokset eivät kosketa Suomen tai muiden Schengen-maiden kansalaisia.

Rajanylitystietojärjestelmän tavoitteena muun muassa parantaa henkilöiden tunnistamista ulkorajoilla

EES-asetuksella (Entry-Exit System) perustetaan uusi EU:n laajuinen tietojärjestelmä, jonka ensisijaisia tavoitteita on parantaa ulkorajavalvontaa, estää sääntöjenvastaista maahanmuuttoa ja helpottaa muuttovirtojen hallintaa. Tarkoituksena on rekisteröidä sähköisesti jäsenvaltioiden alueella lyhytaikaiseen oleskeluun oikeutettujen kolmansien maiden kansalaisten rajanylitystiedot ja laskea heidän sallitun oleskelunsa kesto. Järjestelmällä korvataan velvollisuus leimata kolmansien maiden kansalaisten passit.

EES-järjestelmän tietoja saavat käsitellä raja-, viisumi- ja maahanmuuttoviranomaiset. Lisäksi poliisilla, Rajavartiolaitoksella, Tullilla ja Puolustusvoimilla on oikeus saada pääsy järjestelmään terrorismirikosten ja vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkintaa varten.

Matkustustieto- ja -lupajärjestelmällä selvitetään etukäteen henkilön edellytykset saapua maahan

Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä ETIAS (European Travel Information and Authorisation System ) on viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettu ennakkorekisteröitymisjärjestelmä, jonka avulla pyritään selvittämään etukäteen, onko henkilöllä edellytyksiä saapua maahan. Järjestelmällä myös tehostetaan rajatarkastuksia ja tuetaan Schengenin tietojärjestelmälle asetettuja tavoitteita. Henkilöihin liittyvää turvallisuusriskiä, laittoman maahanmuuton riskiä tai suurta epidemiariskiä arvioidaan jo ennen henkilön saapumista rajanylityspaikalle.

Rajavartiolaitos on Suomen kansallinen ETIAS-viranomainen. Hakemukset käsitellään pääosin automaattisesti. Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin ylläpitämä ETIAS-keskusyksikkö välittää lisäselvityksiä vaativat hakemukset manuaaliseen käsittelyyn kansallisiin yksiköihin. Järjestelmän tietoja saavat käsitellä raja- ja maahanmuuttoviranomaiset. Lisäksi poliisilla, Rajavartiolaitoksella, Tullilla ja Puolustusvoimilla on oikeus saada pääsy järjestelmään terrorismirikosten ja vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkintaa varten.

Osa lakimuutoksista voimaan jo 1.1.2023

EES- ja ETIAS-järjestelmät otetaan käyttöön Euroopan komission päättämänä ajankohtana, kun kaikki asetuksissa säädetyt käyttöönoton edellytykset täyttyvät. Tämänhetkisen arvion mukaan EES-järjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa 2023 ja ETIAS-järjestelmä noin puolen vuoden kuluttua EES-järjestelmän käyttöönotosta. EES- ja ETIAS-järjestelmiin liittyvien lakimuutosten voimaantulosta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

Lakiin lisätään myös säännökset liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun määräämisoikeuden ja täytäntöönpanon vanhentumisesta sekä täsmennetään tilanteita, joissa seuraamusmaksua ei määrätä. Lisäksi ulkomaalaislakiin tehdään Schengenin yleissopimuksen ja Schengenin rajasäännöstön päivittämisestä johtuvat tekniset muutokset. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

 

Lähde: Sisäministeriö

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.