BT4Europen kannanotto kestävään liikematkustukseen

BT4Europe, Euroopan liikematkayhdistysten verkosto, on julkaissut kannanoton kestävään liikematkustamiseen. Sinä vaaditaan, että liikematkustamista on harjoitettava kestävällä tavalla, ja painotetaan, että tiedotus ja tietoisuus liikematkustamisen hiilidioksidivaikutuksista ovat muutoksen ajureita.

Liikematkayritykset, jotka hoitavat vuosittain miljoonien eurooppalaisten työmatkat, ylläpitävät tuhansia työpaikkoja kaikkialla Euroopassa. Liikematkustus on elintärkeää talouksillemme ja yhteiskunnillemme. Alalla ollaan vakuuttuneita siitä, että sen on pienennettävä hiilijalanjälkeään Euroopan vihreän sopimuksen mukaisesti.

Kannanotossa korostetaan, että jotta liikematkustamisen ekologisen kestävyyden parantamiseen liittyvään haasteeseen voidaan tarttua asianmukaisesti, eurooppalaisten liikematkustajien on saatava täydelliset tiedot liikematkustuksen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä, mikä ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Asiakirjassa kehotetaan ryhtymään kiireellisiin ja merkittäviin toimiin, jotta liikematkojen hiilidioksidivaikutuksia koskevien standardoitujen, tarkkojen ja vertailukelpoisten tietojen saatavuus paranisi.

”Olemme tunnistaneet yhteiset haasteet, jotka, jos niihin ei puututa ja jos niitä ei tarvittaessa säädetä lainsäädännöllä, haittaavat alan vihreää muutosta. Jotta voimme tehdä alastamme ympäristöystävällisemmän, meidän on korjattava puutteet ja lopetettava tietojen epäjohdonmukaisuus. Esimerkiksi eri matkustusvaihtoehtojen todellista hiilidioksidijalanjälkeä on vaikea arvioida”, sanoo BT4Europen puheenjohtaja Patrick W. Diemer.

”Jotta liikematkustus olisi ympäristöystävällistä, kaikkien sidosryhmien – yritysten, kansalaisten ja Euroopan unionin – on tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että liikematkustusvaihtoehtojen hiilidioksidipäästöjalanjäljestä tulee yhtä tärkeä kuin hinnasta. Asiakkailla on oikeus hiilidioksiditietoihin ja CO2-päästölaskelmia varten on sovittava yhtenäisestä standardista. Siksi Euroopan komission CountEmissions EU -aloitteen sekä yritysten sosiaalista vastuuta koskevan direktiivin ja muuta kuin taloudellista raportointia koskevan direktiivin meneillään olevien tarkistusten luomiin toimintamahdollisuuksiin on tartuttava”, sanoo Angela Lille, BT4Europen kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtaja.

 

Lähde: BT4Europe

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X