Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

CWT ja GBTA-raportti: Roimia korotuksia odotettavissa

CWT:n ja globaalin liikematkustusteollisuuden äänitorven Global Business Travel Associationin (GBTA) julkaiseman vuoden 2023 Global Business Travel Forecast -ennusteen mukaan maailmanlaajuisten matkustushintojen ennustetaan jatkavan nousuaan vuoden 2022 loppukuukausina ja koko vuoden 2023.

Raportti ennustaa: Vuonna 2022 lentolippujen hintojen ennustetaan nousevan 48,5 prosenttia, hotellihintojen 18,5 % ja autonvuokrauksen 7,3 %.

Vuonna 2023 liikematkustajien lentolippujen hinnat nousevat 8,4 prosenttia vuodesta 2022, hotellien hinnat 8,2 prosenttia ja autonvuokraukset 6,8 prosenttia.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Polttoaineen hinnannousu, työvoimapula ja raaka-ainekustannusten inflaatiopaineet ovat odotetun hinnannousun pääasialliset taustatekijät, todetaan raportissa, jossa käytetään CWT:n ja GBTA:n sekä Avrio Instituten kehittämää ekonometristä ja tilastollista mallinnusta.

“Liikematkojen ja kokousten kysyntä on palautunut nopeasti, siitä ei ole epäilystäkään”, sanoo CWT:n toimitusjohtaja Patrick Andersen. “Työvoimapula koko matkailu- ja ravintola-alalla, raaka-aineiden hintojen nousu ja vastuullisen matkustuksen tietoisuuden lisääntyminen vaikuttavat kaikki palveluihin ja niiden hintoihin.”

“Tässä kahdeksannessa yhteisessä vuotuisessa ennusteessa yhdistetään tilastolliset matkustustiedot ja trendianalyysit makrotaloudellisiin vaikutuksiin”, sanoi GBTA:n toimitusjohtaja Suzanne Neufang.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Maailmantalous supistui 3,4 prosenttia vuonna 2020, mikä on yksi pahimmista taantumista sitten toisen maailmansodan. Palvelualat, mukaan lukien matkailu- ja ravintola-ala, kärsivät erityisen pahasti, mutta maailmantalous elpyi reippaasti, ja se nousi vuoden 2020 pohjalukemista ja kasvoi 5,8 prosenttia vuonna 2021. Talouskasvu hidastuu elpymisen pitkittyessä, vaikka uusi taantuma on kasvava huolenaihe. Tämänhetkinen perusskenaario vuodelle 2022 on 3 prosentin kasvu, jota seuraa 2,8 prosentin kasvu vuonna 2023.

Vuoden 2023 Global Business Travel Forecast -ennusteessa nostetaan erityisesti esiin kolme tärkeintä talouteen ja liikematkustusteollisuuteen kohdistuvaa painetta. Näitä ovat Venäjän hyökkäys Ukrainaan yhdessä muiden geopoliittisten epävarmuustekijöiden kanssa, inflaatiopaineet, jotka nostavat kustannuksia, sekä riski uusista COVID-pandemioista, jotka voivat rajoittaa liikematkustusta.

Toisaalta, kun yritykset nostavat kestävän kehityksen tärkeimpien prioriteettiensa joukkoon ja koska ilmastonmuutoksen torjunta on yhä tärkeämpää, raportissa korostetaan, että ympäristöystävällisempien matkavaihtoehtojen näkyvyyden lisääminen, hiilijalanjäljen laskeminen ja ympäristövaikutusten arviointi tarjoavat matkailualalle mahdollisuuden auttaa aktiivisesti vastuullisessa valintatilanteessa.

 

Kokoukset ja tapahtumat

Kokous- ja tapahtumakustannusten osallistujaa kohden odotetaan vuonna 2022 olevan noin 25 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2019, ja niiden ennustetaan nousevan vielä 7 prosenttia vuonna 2023.

Piristyneen kysynnän ohella yritystapahtumat kilpailevat nyt monien muiden, vuonna 2020 peruuntuneiden tapahtumien kanssa. Koska monet yritykset suosivat etätyötä, ja ovat luopuneet tai siirtyneet pienempiin toimitiloihin pandemian aikana, ne varaavat nyt kokoustiloja, missä henkilöstö voi tavata ja pitää yhteisiä palavereita.

Tapahtumien järjestämisessä on nähty myös siirtymistä lyhyempiin varausaikoihin. Kun ne ennen varattiin 6-12 kuukautta ennen tapahtumaa, nyt ne varataan 1-3 kuukautta ennen. Tämä näkyy erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella, jotka ovat avautuneet muita alueita hitaammin pandemian jälkeen, ja Kiinassa jatkuvat rajoitukset saavat asiakkaat varmistamaan, että heidän tapahtumansa voidaan järjestää mahdollisimman nopeasti.

 

Lennot

Bisnesluokan lentohinnat laskivat yli 12 % vuonna 2020 vuodesta 2019, minkä jälkeen ne laskevat vielä 26 % vuonna 2021. Economy-luokan lippujen hinnat laskivat yli 24 % vuodesta 2019 vuoteen 2021, kun taas premium-lippujen hinnat laskivat 33 %.

Hintojen odotetaan nousevan 48,5 % vuonna 2022, mutta tästä jyrkästä hinnannoususta huolimatta hintojen odotetaan pysyvän alle pandemiaa edeltävällä tasolla vuoteen 2023 asti. Vuonna 2022 tapahtuvan 48,5 prosentin nousun jälkeen hintojen odotetaan nousevan 8,4 prosenttia vuonna 2023.

Kasvava kysyntä ja lentopetrolin jatkuva hinnannousu aiheuttavat paineita lentolippujen hintojen nousuun.
Lentopetrolin hinnat ovat S&P Globalin mukaan yli kaksinkertaistuneet joillakin markkinoilla jo yli 160 dollariin tynnyriltä.

Premium-luokan lippujen osuus kaikista vuonna 2019 ostetuista lipuista oli yli 7 prosenttia. Premium-luokan lippujen osuus laski 6,5 prosenttiin vuonna 2020 ja 4,5 prosenttiin vuonna 2021, mutta on alkanut nousta vuonna 2022. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla premium-luokan lippujen osuus kaikista ostetuista lipuista oli 6,2 %. Premium-luokan lippujen osuuden kasvu johtaa korkeampiin keskihintoihin, koska lippujen keskihinta muodostuu economy- ja premium-luokan lippujen hinnoista.

Rajojen aukeamiset ja pandemian hiipuminen ovat johtaneet kansainvälisten lippuvarausten osuuden kasvuun ja vastaavasti korkeampaan keskimääräiseen lipunhintaan huolimatta Ukrainan sodan aiheuttamista epävarmuustekijöistä. Liikematkustajat ovat halukkaita käyttämään enemmän rahaa lippuihin kahden vuoden vähäisten tai olemattomien matkojen jälkeen.

 

Hotelli

Hotellien hinnat laskivat 13,3 prosenttia vuonna 2020 vuodesta 2019 ja edelleen 9,5 prosenttia vuonna 2021, mutta raportissa odotetaan niiden nousevan 18,5 prosenttia vuonna 2022 ja sen jälkeen 8,2 prosenttia vuonna 2023. Hotellien hinnat ovat jo ylittäneet vuoden 2019 tason joillakin alueilla, kuten Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa sekä Pohjois-Amerikassa. Globaalisti niiden odotetaan ylittävän vuoden 2019 tason vuoteen 2023 mennessä.

Hotellihinnat ovat nousseet jyrkästi eri puolilla maailmaa, muun muassa 22 prosenttia Pohjois-Amerikassa ja ennusteiden mukaan 31,8 prosenttia Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, mikä johtuu nopeutuneesta elpymisestä ja jatkuvasta kapasiteettirajoitteesta.

Hotellihintojen nousua vauhditti aluksi voimakas vapaa-ajanmatkailu vuonna 2021, mutta nyt myös yritysten kokouksiin ja tapahtumiin liittyvä ryhmämatkailu on kasvamassa. Myös liikematkustus on kasvamassa vauhdilla, mikä lisää paineita hotellien keskimääräisiin päivähintoihin.

 

Autovuokraus

Maailmanlaajuiset autonvuokraushinnat laskivat 2,5 % vuonna 2020 vuodesta 2019, ennen kuin ne nousivat 5,1 % vuonna 2021. Hintojen odotetaan nousevan 7,3 % vuonna 2022, jolloin ne saavuttavat uudet huippulukemat, ja nousevan edelleen 6,8 % vuonna 2023.

Autoteollisuus on edelleen kapasiteettirajoitteinen, ja vuokraamot, jotka pienensivät kalustoa pandemian seurauksena, eivät ole vielä täysin toipuneet – osittain komponenttipulan ja toimitusketjun häiriöiden vuoksi, jotka ovat vähentäneet maailmanlaajuista autotuotantoa.

Vuokraamot ovat palanneet ostamaan käytettyjä ajoneuvoja kasvattaakseen autokantansa kokoa ja pitävät ajoneuvojaan aiempaa kauemmin. Jotkin vuokraamot ostavat ajoneuvoja myös muilta kuin perinteisesti tukemiltaan automerkeiltä.

 

Yksityiskohtaisempia tietoja, mukaan lukien maantieteelliset erittelyt ja syvällisempi näkemys suuntauksista ja analyyseistä, on saatavissa raportista saatavissa tästä linkistä, mistä  voit myös ladata 35-sivuisen PDF-version raportista.

Lähde: GBTA ja CWT

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.