ECTAA ajaa selvennyksiä matkapakettidirektiiviin

Matkustajien oikeuksien tehokas täytäntöönpano edellyttää parempaa ja johdonmukaisempaa lainsäädäntöä, sanoo Euroopan matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien yhdistys ECTAA.

Covid 19 -pandemia on ollut ylivoimaisesti pahin kriisi matkailualalle tähän mennessä. Se on myös tuonut esiin matka- ja kuljetusalan palveluiden myyntiä koskevan EU:n lainsäädännön puutteet.
Euroopan komissio on ilmoittanut tarkistavansa vuonna 2021 nykyistä matkapakettidirektiiviä ja harkitsee tekstin mahdollista tarkistamista. Tätä silmällä pitäen ECTAA, eurooppalainen Travel Agents’ and Tour Operators’ Association, on julkaissut kantansa tulevaan matkapakettidirektiivin (PTD) tarkistamiseen.

Covid19-pandemian aikana matkapakettien järjestäjät/vähittäismyyjät eivät voineet hyvittää asiakkailleen rahoja, koska ne eivät pystyneet perimään matkustajien rahoja takaisin palveluntarjoajilta, ja erityisesti lentoyhtiöiltä. Tilanne oli haitallinen koko palveluketjulle, etenkin matkatoimistoa tai matkanjärjestäjää käyttäville matkustajille.
Nyt on viipymättä vahvistettava matkustajien oikeuksia niissä matkapalveluissa, jotka eivät vielä sisälly matkapakettidirektiiviin.

ECTAA:n kannanotossa pyritään käsittelemään kahta tärkeintä pandemian aikata esiintullutta epäkohtaa:

  • Ensinnäkin on yhdenmukaistettava matkustajia suojelevia säädöksiä, kuten lentomatkustajien oikeuksia, yhteensopiviksi matkapakettidirektiivin kanssa.

  • Toiseksi on tärkeää säätää lainsäädäntöä niin, että myös alalla toimivien yritysten väliset sopimukset pätevät mikäli vastaavia häiriötilanteita tapahtuu jatkossa.

ECTAA pyytääkin komissiota tarkistamaan matkapakettidirektiiviä. Komission olisi otettava käyttöön kauan odotettu ja kipeästi kaivattu suoja lentoyhtiöiden maksukyvyttömyyttä vastaan.

ja velvoittaa palveluntarjoajat, joilla on hallussaan valmismatkustajien ennakkomaksuja, maksamaan nopeasti matkapakettien järjestäjille korvauksia, jotta nämä voivat puolestaan maksaa korvauksia asiakkailleen.

ECTAA:n puheenjohtaja Pawel Niewiadomski totesi: “Kriisi on lopulta osoittanut, että matkustajien suojelua voidaan parantaa vain, jos koko matkailun ekosysteemi toimii yhdenmukaisesti. Tämän vuoksi lentoliikenteen matkustajien ja matkanjärjestäjien välisten suhteiden on oltava pakettimatkojen standardien mukaisia”.

Lähde: ECTAA

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haluatko kirjautua ulos?
X