Hyppää sisältöön
· Leena

ECTAA jättänyt valituksen kilpailuviranomaiselle IATAa vastaan

Euroopan matkatoimistoliitto ECTAA on jättänyt valituksen Euroopan kilpailuviranomaiselle Kansainvälisestä ilmakuljetusliitosta IATAsta.

Valituksessa IATAa syytetään EU:n perustamissopimuksen artikkelien 101 ja 102 rikkomisesta. ECTAAn valitus on seurausta vuosien neuvotteluista, joissa IATAn katsotaan epäonnistuneen jakelujärjestelmänsä modernisoinnissa ja tasapainottamisessa.

Matkatoimistojen ja lentoyhtiöiden kaupallinen suhde on muuttunut oleellisesti vuosien mittaan, eikä se enää muistuta alkuperäistä rakennettaan. Lentoyhtiöt ovat ryhtyneet suoraan kilpailuun matkatoimistojen kanssa lentolippujen jakelun saralla, samalla kun klassisista komissiopohjaisista palkkio-ohjelmista on luovuttu.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Lentoyhtiöt asettavat matkatoimistoille ankaria, yksipuolisia ja kohtuuttomia sopimusrajoitteita lentolippujen välitysmyyntiin. Tätä myyntiä säännellään IATAn matkatoimistoyhteistyötä koskevalla ohjelmalla ja siihen liittyvällä sopimuksella (PAP, Passenger Agency Programme). Tämä sopimusmaailma perustuu 40 vuotta vanhoihin matkatoimiston ja lentoyhtiön välistä suhdetta koskeviin periaatteisiin, jotka eivät enää vastaa taloudellista todellisuutta.

ECTAA on matkustajien edun vuoksi pyrkinyt aina tasapuolisen kilpailutilanteen aikaansaamiseen eri jakelukanavien kesken. Lentoyhtiöt ovat järjestelmällisesti torjuneet kaikki ECTAAn yritykset nykyaikaistaa matkatoimistosopimusta ja saada siihen merkittäviä muutoksia.

ECTAA on tunnistanut monia matkatoimistosopimuksen ydinongelmia, jotka järjestön mukaan vaikeuttavat kilpailua lentolippujen jakelusta. Nämä ongelmat ovat kytköksissä toisiinsa. IATAn matkatoimistosopimuksen asema hallitsevana järjestelmänä rajoittaa kilpailua.

Tämä sopimus vaikuttaa suoraan matkatoimistojen taloudelliseen tilanteeseen ja käytäntöihin sekä lentolippujen välitys- ja jakelutoimintaan kokonaisuudessaan. Tästä huolimatta matkatoimistoilla ei ole minkäänlaista sananvaltaa IATAn matkatoimistoyhteistyötä koskevan ohjelmaan ja sopimukseen liittyvässä päätöksenteossa tai sääntöjen laatimisessa. Tämä johtuu siitä, että IATAn vuosikokous, Passenger Agency Conference, joka koostuu ainoastaan lentoyhtiöiden edustajista, päättää yksipuolisesti ohjelman ja sopimuksen sisällöstä.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Eräs suurimmista ohjelmaan tulleista viimeaikaisista muutoksista on niin kutsuttu New Generation ISS, uuden sukupolven tilitysjärjestelmä, joka muun muassa asetti matkatoimistojen lentolippumyynnille katon. Matkatoimistot joutuvat sekä rahoittamaan myyntiänsä etukäteen tietyn kynnyksen ylitettyään että antamaan IATAlle yhä useammin entistä korkeamman taloudellisen takuun.

“Lentolippujen myynti kärsii huomattavasti IATAn ylivaltaisesta asemasta. Matkustajat tarvitsevat matkatoimistoja entistä enemmän lentojen monimutkaisten lipputarjousten ja yleistyvien lisäpalveluiden viidakossa,” sanoo ECTAAn puheenjohtaja Pawel Niewiadomski.

ECTAA pyytää Euroopan komissiota aloittamaan selvityksen IATAn matkatoimistosopimuksen aiheuttamista rikkomuksista ja lopettamaan kyseisen kilpailua vääristävän toiminnan.

 

Lähde SMAL

Leena