Embraer on esitellyt neljä uuden kestävän lentokonemallin laivaston

Brasilialainen lentokonevalmistaja Embraer on esitellyt neljä uutta kestävää lentokonekonseptia. Aluelentokonemallien on tarkoitus tulla käyttöön kymmenen vuoden kuluessa vuodesta 2030 alkaen, ja niissä käytetään neljää erilaista käyttövoimateknologiaa: hybridisähköä, sähköä, vetypolttokennoa ja monipolttoaineista kaasuturbiinia.

 

Vaikka kestävien käyttövoimien arkkitehtuurikonsepteja ja uudentyyppisiä lentokoneen runkoja on kehitetty jo jonkin aikaa, pandemia on nopeuttanut kaikkea. Tämä koskee erityisesti alueellisia lentomatkustusmarkkinoita.

Embraerin suunnittelusta, teknologian kehittämisestä ja yritysstrategiasta vastaava johtaja Luis Carlos Affonso on esitellyt neljä uutta lentokonekonseptia, joita Embraer aikoo kehittää tulevina vuosikymmeninä.

 

Energia Hybrid, Embraer.

Energia Hybrid

Ensimmäisenä valmisteilla on Embraerin yhdeksänpaikkainen hybridisähköinen konsepti, E9-HE. Yhdeksänpaikkainen lentokone perustuu yhteen mäntämoottoriin ja kahteen sähkömoottoriin. Sähkömoottorit toimivat lentoonlähdön ja nousun aikana. Kun kone saavuttaa matkalentokorkeuden, ne kuitenkin kytkeytyvät pois päältä, jolloin mäntämoottori toimii 50 prosenttia tehokkaammin kuin nykyiset suihkuturbiinit.

Kaikkien Embraerin uusien konseptien moottorit ja potkurit on sijoitettu lentokoneen rungon takaosaan. Energia Hybrid -mallissa tämä vähentää melua jopa 60 prosenttia. Energia Hybridin hiilidioksidipäästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät, kun se toimii pelkästään kestävillä lentopolttoaineilla. Sen toimintasäde on 500 meripeninkulmaa (nautical miles, NM) ja Embraer odottaa sen tulevan käyttöön vuoteen 2030 mennessä.

 

Energia Electric, Embraer.

Energia Electric

Energia Electric eli E9-FE on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoteen 2035 mennessä. Siinä on yhtä monta istumapaikkaa kuin hybridissä, ja sen toimintasäde on 200 NM, ja sen voimanlähteenä toimivat akut ja sähkömoottori. Akut ovat vaihdettavissa ja sijaitsevat lentokoneen nokassa, jotta lentotoiminnan taloudellisuuden kannalta oleelliset nopeat kääntöajat ovat mahdollisia. Kone vähentää ulkoista melua jopa 80 prosenttia. Se toimii myös hiilidioksidipäästöttömästi.

 

Energia H2 Fuel Cell, Embraer.

Energia H2 Fuel Cell

E19-H2FC on kooltaan vielä suurempi. Tämä 19-paikkainen lentokone toimii vetysähköisellä käyttövoimalla. Sen toimintasäde on aluksi 200 NM, mutta Affonso totesi, sitä voidaan pidentää asiakkaiden toiveiden mukaan. Teknologian odotetaan olevan valmiina vuoteen 2035 mennessä yhdessä Energia Electricin kanssa, ja sillä saavutetaan myös päästöttömyys. Se tuottaa myös 70 prosenttia vähemmän melua kuin nykyiset lentokoneet.

 

Energia H2 Gas Turbine, Embraer.

Energia H2 Gas Turbine

Embraer odottaa kehittävänsä myös 35-50-paikkaisen lentokoneen, jonka käyttövoimana on vety, 100-prosenttisesti SAF tai SAF:n ja perinteisen lentopetrolin yhdistelmä. Jälkimmäisen osuudesta riippuen E50-H2GT:llä voitaisiin myös vähentää hiilidioksidipäästöjä 100 prosenttia. Tämän lentokoneen toimintasäde on 350-500 NM, ja se vähentää ulkoista melua 60 prosenttia.

Toisin kuin Energia-perheen sisaruksissaan, siinä ei ole sähkömoottoria eikä akkua. Sen sijaan siinä käytetään monipolttoaineista kaasuturbiinikäyttöistä voimanlähdettä. Se voi käyttää 100-prosenttista vetyä lyhyemmillä matkoilla, kun taas pidemmillä reiteillä se voi käyttää SAF:ää tai perinteisiä suihkukoneiden polttoaineita. Embraer arvioi ottavansa julkistamistaan konsepteista suurimman käyttöön vuoteen 2040 mennessä.

Embraer aikoo sertifioida kaikki lentokoneensa SAF-yhteensopiviksi vuoteen 2030 mennessä. Valmistaja esitteli elokuussa Electric Demonstrator -mallinsa, yksimoottorisen EMB-203 Ipaneman, joka toimii 100-prosenttisesti sähköllä. Lisäksi lentokonevalmistaja on ajoittanut vetypolttokenno-esittelylennon vuodelle 2025, ja täysin sähköinen, päästötön eVTOL-lentokone otetaan käyttöön vuoteen 2026 mennessä.

 

Lähde: Simple Flying

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haluatko kirjautua ulos?
X