Eurooppalaiset matkailujärjestöt vetoavat jäsenvaltioiden johtajiin tarpeettomien rajoitusten poistamiseksi

Kun kesä on nyt takana, Eurooppa on siirtymässä uuteen vaiheeseen COVID-19-pandemian torjunnassa. EU:ssa 74 prosenttia aikuisista on nyt täysin rokotettu, ja rokotustoimet jatkuvat kaikkialla Euroopassa. Pandemian terveysvaikutukset on saatu EU:ssa hallintaan, vaikka viruksen leviäminen jollakin tasolla jatkuukin.

Matkailu- ja matkailujärjestöt ovat tyytyväisiä keskusteluihin, joita jäsenvaltiot käyvät matkustusrajoituksia koskevien suositusten tarkistamisesta. EU:n neuvosto harkitsee muun muassa värikoodikartan perustana olevien kriteerien päivittämistä siten, että niihin sisällytetään rokotus- ja sairaalahoitoluvut eikä keskitytä pelkästään taudin esiintyvyyteen.

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC):

– myöntää, että EU:n matkustusrajoituksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta viruksen leviämiseen, sairaalahoitojen tai kuolemantapausten vähenemiseen
– ehdottaa, että yhdistettyjen indikaattoreiden ja värikoodijärjestelmän käyttö lopetetaan, koska niiden kansanterveydellinen arvo on vähäinen, ja että keskitytään rokotusten edistämiseen matkustajien keskuudessa

Eurooppalaiset matkailujärjestöt vaativat, että värikoodijärjestelmä poistetaan kokonaan ja että kaikkien rokotettujen matkustajien matkustusrajoitukset lopetetaan heidän alkuperämaastaan tai -alueestaan riippumatta.

Kansainvälisen matkustamisen olisi oltava mahdollista samoin edellytyksin kuin EU:n sisäisen matkustamisen: rokotuksen, sairastetun taudin tai negatiivisen testituloksen perusteella; karanteenivaatimukset ja suositus muiden kuin välttämättömien matkojen välttämiseksi olisi rajoitettava tiukasti erittäin korkean esiintyvyyden alueille. Tämän perusteella eurooppalaiset matkailujärjestöt vaativat jäsenvaltioita luopumaan valkoisen luettelon käytöstä.

EU:n johtajien on keskityttävä palauttamaan kansainvälinen lentoliikenne mahdollisimman nopeasti digitaalista COVID-todistusta (DCC) hyväksi käyttäen. Kesäkuussa 2021 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen DCC:stä on tullut nopeasti maailmanlaajuinen standardi, ja sitä on ladattu jo yli puoli miljardia kertaa.

Matkailualan sidosryhmät haluavat tukea matkailun turvallista uudelleenkäynnistämistä mahdollisimman pian. Se haluaa korostaa seuraavien seikkojen merkitystä:

– Jäsenvaltioiden olisi edelleen päivitettävä ja yhdenmukaistettava matkustussääntöjään ja -rajoituksiaan. Yhdenmukaistamista tarvitaan erityisesti hyväksyttyjen rokotteiden luettelossa, testien ja rokotusten voimassaoloajassa, lapsia koskevissa vaatimuksissa (lapsiin olisi voitava noudattaa vanhempiinsa sovellettavia sääntöjä riippumatta heidän omasta rokotustilanteestaan) sekä sekarokotusten ja tehosterokotusten tunnustamisessa.

Jäsenvaltioiden on yhdessä Euroopan komission kanssa laadittava koordinoitu suunnitelma:

  • yhdenmukainen lähestymistapa, jolla palautetaan täysin vapaa liikkuvuus, tunnustetaan COVID-19:n endeeminen luonne ja korvataan monimutkaiset liikennevalojärjestelmät
  • yksinkertaiset ja selkeät säännöt, jotka ovat samat kaikkialla Euroopassa, jotta vältettäisiin kriisin alussa nähtyjen toimenpiteiden kaltainen sekavuus.
  • yhteiset kriteerit ja aikataulu sille, milloin matkustajapaikannuslomakkeiden (PLF) käyttö lopetetaan, sekä hygieniavaatimukset (kasvosuojukset, sosiaalinen etäisyys jne.)
  • Kaikkien jäsenvaltioiden olisi tunnustettava 7 WHO:n hyväksymää rokotetta kansainvälisiä matkoja varten, kuten Yhdysvallat juuri teki. Tämä toimenpide toisi Schengen-alueen sisäisen johdonmukaisuuden takaisin ja yksinkertaistaisi EU:n ulkopuolisten matkustajien matkustussääntöjä.
  • Antigeenitestit olisi järjestelmällisesti hyväksyttävä vaihtoehtona hitaammille ja kalliimmille PCR-testeille.

 

Lähde: Eurooppalaiset matkailualan järjestöt, ECTAA

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haluatko kirjautua ulos?
X