Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Finavia: Matkustajamäärä kolminkertaistui, mutta tulos edelleen tappiollinen

Finavian vuoden 2022 liikevaihto kasvoi selvästi ja käyttökate kääntyi positiiviseksi. Tilikauden tulos pysyi kuitenkin tappiollisena sekä maakuntalentoasemien matkustajamäärien että Helsinki-Vantaan vaihtomatkustuksen vähäisyyden vuoksi. Helsinki-Vantaan tuotot eivät riittäneet rahoittamaan alueellisten lentoasemien toimintaa.

 

Tammi–joulukuu 2022

  • Kokonaismatkustajamäärä oli 15,4 miljoonaa matkustajaa (5,4), missä oli kasvua 186,7 % vuoteen 2021 verrattuna.
  • Liikevaihto oli 298,4 miljoonaa euroa (145,4) ja kasvua 105,3 %.
  • Käyttökate oli 65,4 miljoonaa euroa (-27,2) ja parani 340,8 %.
  • Liiketulos oli -52,3 miljoonaa euroa (-130,7) ja parani 60,0 %.
  • Kassavirtapohjaiset investoinnit olivat 105,7 miljoonaa euroa (164,7).
  • Korollisia velkoja oli katsauskauden päättyessä yhteensä 807,3 miljoonaa euroa (738,1).
  • Vuoden aikana nostettiin 100 miljoonaa euroa uutta korollista velkaa.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
  2022 2021 Muutos-%
Kokonaismatkustajamäärä, milj. matkustajaa  15,4 5,4 186,7
Liikevaihto, milj. euroa  298,4 145,4 105,3
Käyttökate, milj. euroa  65,4 -27,2 340,8
Käyttökate, %  21,9 -18,7  
Liiketulos, milj. euroa -52,3 -130,7 60,0
Liiketulos, %  -17,5 -89,9  
Tilikauden tulos, milj. euroa  -57,9 -143,8 59,8
Oman pääoman tuotto, % -8,5 -23,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,5 -9,2  
Omavaraisuusaste, % 41,4 44,9  
Kassavirtapohjaiset investoinnit, milj. euroa 105,7 164,7 -35,8
Nettovelka 682,4 621,3 9,8
Taseen loppusumma, milj. euroa 1595,2 1591,8 0,2
Henkilöstö keskimäärin, htv 1817 1398 30,0
Palkat ja palkkiot, milj. euroa 89,5 65,7 36,2

Toimitusjohtaja Kimmo Mäki:

Finavia-konsernin vuoden 2022 kannattavuus vahvistui liiketoiminnan volyymien kasvaessa, mutta liiketulos jäi -52,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Liikevaihtomme kasvoi vuoteen 2021 verrattuna, ja käyttökate kääntyi positiiviseksi. Kasvun taustalla ovat lentoliikennetuottojen sekä muiden tuottojen positiivinen kehitys lentoliikenteen volyymien kasvun myötä.

Vuonna 2022 Finavian lentoasemien kautta kulki yhteensä 15,4 miljoonaa matkustajaa. Lentoliikenne vilkastui pandemian jälkeen Euroopan ja Pohjois-Amerikan kohteisiin. Helsinki-Vantaan Euroopan ja Aasian vaihtoliikenne jäi kuitenkin vähäiseksi Kiinan koronarajoitusten ja Venäjän EU-maille asetettaman ilmatilan sulun vuoksi.

Jatkoimme Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaa. Lentoasemalla siirryttiin yhden terminaalin toimintamalliin, ja samalla otimme käyttöön uutta modernia turvatarkastusteknologiaa. Kehitysohjelma valmistuu vuonna 2023. Investoimme myös Savonlinnan lentoaseman kiitotien peruskorjaukseen.

Syksyllä 2022 julkaisimme uuteen tilanteeseen sopeutetut strategiset tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaamme vuoden 2023 alusta. Strategiset tavoitteemme ovat omistautunut ja motivoitunut henkilöstö, liiketoiminnan kasvu sekä taloudellisesti kestävä toiminta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

 

Finavian liiketoiminnan kehittyminen

Finavia-konsernin vuoden 2022 liikevaihto nousi 105,3 % ja oli 298,4 miljoonaa euroa (145,4). Lentoliikennetuotot nousivat 110,3 % ja olivat 149,3 miljoonaa euroa (71,0). Lentoliikennetuottojen osuus liikevaihdosta oli 50,0 % (48,8).

Muiden kuin lentoliikennetuottojen osuus liikevaihdostamme oli 50,0 % (51,2). Konsernin muut tuotot kasvoivat 100,3 %. Niitä olivat muun muassa pysäköintituotot, kaupalliset tuotot, kiinteistöjen vuokratuotot sekä Airpro-alakonsernin maahuolinta-, turvatarkastus-, matkustamo- ja asiakaspalvelutuotot.

Konsernin liiketulos oli –52,3 miljoonaa euroa (-130,7), eli –17,5 % (-89,9) liikevaihdosta. Poistot kasvoivat investointiohjelman myötä ja olivat 117,7 miljoonaa euroa (103,5). Finaviassa on käynnissä tappioiden minimoimiseksi 300 miljoonan euron säästöohjelma.

Finavian taloudelliseen menestykseen Helsinki-Vantaan vaihtoliikenteellä on merkittävä vaikutus. Ennen koronakriisiä Helsinki-Vantaan tuotoilla rahoitettiin verkostoperiaatteen mukaisesti useiden alueellisten lentoasemien toimintaa. Vaihtomatkustajien tuoma rahavirta jäi pieneksi, mikä vaikutti Finavian tappiolliseen tulokseen.

Tilikauden tulos oli –57,9 miljoonaa euroa (-143,8). Rahoitustuotot ja -kulut olivat 2,7 miljoonaa euroa (-7,8).

Vuoden 2023 näkymät

Yhtiö arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan vuotta 2022 korkeampi, mikä perustuu nykyiseen näkemykseen lentoliikenteen kehityksestä. Liiketuloksen arvioidaan olevan selkeästi vuoden 2022 tasoa korkeampi, mutta edelleen tappiollinen.

Venäjän käynnistämän sodan ja ylilentokieltojen seurauksena liikenteen palautuminen koronakriisiä edeltävälle tasolle kestänee vuosia. Hintojen voimakkaalla nousulla on vaikutusta kuluttajien ja yritysten talouteen sekä lentotoimialan kustannuksiin. Tämä voi pitkällä aikavälillä hidastaa lentoliikenteen kehitystä.

 

Lähde: Finavia

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.