Finnair julkisti viime vuoden luvut

Finnair on julkaissut viime vuoden tuloksensa.

Koko vuoden vertailukelpoinen liiketulos oli 162,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 218,4 miljoonaa euroa.

 

Tammi–joulukuu 2019

 • Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,70).
 • Liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia vertailukaudesta ja oli 3 097,7 miljoonaa euroa (2 836,1).**
 • Yksikkötuotto (RASK) laski 1,9 prosenttia. Yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 2,4 prosenttia.
 • Yksikkökustannus (CASK) nousi 0,7 prosenttia, ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 1,2 prosenttia.
 • Polttoainekustannukset kasvoivat 106,3 miljoonaa euroa (+18,3 %), josta polttoaineen hinnan nousun*** vaikutus oli 42 miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 162,8 miljoonaa euroa (218,4). Liiketulos oli 160,0 miljoonaa euroa (256,3).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 564,5 miljoonaa euroa (503,6) ja investointien nettorahavirta -513,2 miljoonaa euroa (-202,6).****
 • Matkustajamäärä nousi 10,3 prosenttia 14,7 miljoonaan (13,3).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 11,3 prosenttia.
 • Matkustajakäyttöaste oli 81,7 prosenttia (-0,1 prosenttiyksikköä).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 jaetaan osinkoa 0,20 euroa osaketta kohden.

 

* Vuoden 2018 luvut sekä koko vuodelta että neljänneksiltä on oikaistu vastaamaan IFRS 16 -standardin käyttöönottoa sekä muutoksia lentokonekomponenttien laskentaperiaatteissa ja päälaskelmien esitystavassa. Oikaistut luvut julkistettiin 21.3.2019. Lisäksi IFRS-tulkintakomitea (IFRIC) päätti syyskuussa 2019, että viivästyksistä tai peruutuksista johtuvia korvauksia tulee käsitellä liikevaihdon oikaisueränä matkustaja- ja maapalvelukulujen sijaan. IFRIC-päätöksen mukaisesti Finnair oikaisi taannehtivasti vuoden 2018 ja 2019 luvut sekä koko vuodelta että neljänneksiltä vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi. Nämä oikaistut luvut julkistetaan tilinpäätöksellä. Lisätietoja oikaisuista on liitetiedossa 20.  

**   Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

*** Polttoaineen hinta valuutta ja suojaukset mukaan lukien.  

**** Investointien nettorahavirta sisältää vuoden viimeisellä neljänneksellä 59,7 miljoonaa euroa sijoituksia rahamarkkinarahastoihin tai muihin yli kolmen kuukauden päästä erääntyviin rahoitusvaroihin. Vuonna 2019 nämä sijoitukset kasvoivat nettomääräisesti 53,4 miljoonalla eurolla. Sijoitukset ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa.

Toimitusjohtaja Topi Manner:

Vuosi 2019 oli nopean kasvun vuosi. Tämän lisäksi se jäi mieleeni merkityksellisenä upean ja sitoutuneen henkilöstömme johdosta. Nyt olemme siirtyneet uuteen, vuodet 2020–2025 kattavaan strategiakauteen, jolloin tähtäämme kestävään, kannattavaan kasvuun.

Koko vuotta 2019 leimasi epävakaa toimintaympäristö, mikä johtui taloudellisen kasvun hidastumisesta päämarkkinoillamme sekä maailmankaupan epävarmuudesta. Tämän vuoksi vuosi oli meille vaihteleva, mutta se päättyi vahvaan neljännekseen parantuneen markkinatilanteen ansiosta: olin erityisen tyytyväinen Euroopan-liikenteen vahvaan kehitykseen ja yksikkötuottojen kasvuun.

Matkustajaliikenteen 11,3 prosentin kapasiteetin kasvu ja matkustajamäärän nousu 10,3 prosentilla uuteen 14,7 miljoonan vuosittaisen matkustajan ennätykseen johtivat liikevaihdon 9,2 prosentin kasvuun. Liikevaihtomme oli viime vuonna 3,1 miljardia euroa. Koko vuoden vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 162,8 miljoonaa, mikä jäi edellisvuoden 218,4 miljoonasta eurosta ennen kaikkea polttoaineen hinnanmuutoksen vuoksi.

Uuden strategiamme keskeisenä tavoitteena on kasvaa kustannustehokkaasti, jotta pystymme ylläpitämään tervettä tasettamme ja kassavirtaamme sekä toteuttamaan päästöjämme merkittävästi vähentävät ja kasvumme mahdollistavat noin 3,5 – 4,0 miljardin euron investoinnit. Niiden tarkoituksena on ennen kaikkea uusia kapearunkolaivastoamme polttoainetehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi, mikä on merkittävä askel kohti pitkän aikavälin hiilineutraalisuustavoitettamme.

Ensimmäisen toimitusjohtajavuoden aikana on ollut ilo huomata, miten intohimoisesti sekä asiakkaamme että työntekijämme suhtautuvat Finnairiin. Tämä luo oivallisen pohjan uuden strategiamme toteuttamiselle. Haluan kiittää niin osakkeenomistajiamme kuin asiakkaitammekin heidän luottamuksestaan Finnairiin sekä kaikkia finnairilaisia sitoutuneisuudesta sekä vahvasta panoksesta vuonna 2019.

Tulevaisuuden näkymät

Tämänhetkisen näkemyksemme mukaan vahva vireemme jatkuu Euroopassa. Kuten aiemmin todettu, koronaviruksen suora taloudellinen vaikutus on vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä suhteellisen rajallinen myös siinä tapauksessa, että Manner-Kiinan lentoperuutukset jatkuisivat vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen loppuun asti.

Ennakoimme kapasiteettimme kasvavan noin 4 prosenttia vuonna 2020. Koronaviruksesta johtuen emme anna koko vuoden liikevaihtoennustetta tässä vaiheessa. Päivitämme ohjeistusta vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

Lähde: Finnair

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X