Hyppää sisältöön
· Leena

Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

Liikevaihto ja matkustajamäärä kasvoivatkulujen nousu painoi tulosta etenkin valuuttakurssimuutosten ja polttoainekulujen** kasvun vuoksi 

Tammi–syyskuu 2019 

 • Liikevaihto kasvoi7,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 336,2 miljoonaa euroa (2 166,2).*  
 • Yksikkötuotto (RASK) laski 3,3prosenttia. Yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 3,7 
 • Yksikkökustannus (CASK)nousi 0,1 prosenttia, ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 2,1   
 • Polttoainekustannukset kasvoivat 80,3miljoonaa euroa (+18,4 %), josta polttoaineen hinnan nousun** vaikutus oli 32 miljoonaa euroa.  
 • Huoltokustannuksiin sisältyi poikkeuksellisia eriä.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 131,7miljoonaa euroa (191,1). Liiketulos oli 125,3 miljoonaa euroa (183,1).  
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 444,4 miljoonaa euroa (435,3) ja investointien nettorahavirta -327,5 miljoonaa euroa (-151,1).*** 
 • Osakekohtainen tulos oli 0,32euroa (0,46).  
 • Matkustajamäärä nousi 10,1prosenttia 11,1 miljoonaan (10,1). 
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 11,6 
 • Matkustajakäyttöaste oli 82,5prosenttia (-0,8 prosenttiyksikköä). 

* Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. 

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

** Polttoaineen hinta valuutta ja suojaukset mukaan lukien.  

*** Investointien nettorahavirta sisältää vuoden kolmannella neljänneksellä 49,2 miljoonaa euroa sijoituksia rahamarkkinarahastoihin tai muihin yli kolmen kuukauden päästä erääntyviin rahoitusvaroihin. Tammi – syyskuussa nämä sijoitukset laskivat nettomääräisesti 6,3 miljoonalla eurolla. Nämä sijoitukset ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa. 

Vuoden 2018 luvut sekä koko vuodelta että neljänneksiltä on oikaistu vastaamaan IFRS 16 -standardin käyttöönottoa sekä muutoksia lentokonekomponenttien laskentaperiaatteissa ja päälaskelmien esitystavassa. Oikaistut luvut julkistettiin 21.3.2019. Lisätietoja oikaisuista on tilinpäätöksen liitetiedossa 20.  

 

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Tulevaisuuden näkymät ennallaan 

17.7.2019 annettu ohjeistus:  

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuoden 2019 toisella puoliskolla. Toiminta-ympäristön odotetaan kuitenkin säilyvän epävakaana myös toisella vuosipuoliskolla. Taloudellisen kasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla ja maailmankauppaan liittyvän, USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluista ja Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.   

Finnair nostaa vuoden 2019 kapasiteettiennustettaan pääasiassa uuden Pekingin Daxingin lentokentän reittiavauksen vuoksi. Finnair arvioi vuoden 2019 kapasiteettikasvun olevan 11–12 prosenttia. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019.  

Finnairin kausiluonteisesti vahvimman kolmannen vuosineljänneksen näkymät ovat edelleen vahvat, mutta erityisesti rahtikysynnän osalta epävarmuus on lisääntynyt. Finnair arvioi, että sen vertailukelpoinen liiketulos on 4,5–6,0 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2019, olettaen että polttoaineen hinta ja valuuttakurssit eivät muutu merkittävästi. 

Toimitusjohtaja Topi Manner:  

Kokonaisuutena kolmas vuosineljännes kehittyi puolivuosikatsauksessamme kertomiemme odotusten mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi katsauskaudella 7,9 prosenttia 870,3 miljoonaan euroon, ja kuljetimme ennätysmäärän matkustajia, 4,1 miljoonaa, heinä–syyskuussa. 

Euroopan-liikenteessä sekä matkustajamäärät että yksikkötuotot kasvoivat selvästi, ja uusi Pohjois-Amerikan reittimme Los Angelesiin kehittyi hyvinJoillakin Aasian reiteillä, etenkin Hongkongin, kysyntä heikkeni. Kaiken kaikkiaan markkinaosuutemme kasvoi kaikilla liikennealueilla.  

Rahtiliikevaihtoa heikensi odotetusti lentorahdin maailmanlaajuisesti heikko kysyntä, joka myös painoi rahdin yksikkötuottoja merkittävästi. Finnairin markkinaosuus rahdissa nousi kuitenkin hieman. 

Matkapalveluiden kysyntä puolestaan piristyi kolmannella vuosineljänneksellä haastavan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen, mikä ennakoi kehityksen paranevan myös loppuvuonna. 

Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomme laski vertailukaudesta ja oli 100,7 miljoonaa euroa. Rahtikehityksen ohella polttoainekustannusten nousu (mukaan lukien suojaukset), vuokrasopimusvelkojen dollaripohjaisen diskonttokoron lasku sekä nettomääräisesti negatiiviseksi jäänyt valuuttakurssimuutosten vaikutus painoivat kannattavuutta. 

Jatkoimme myös jakelustrategiamme uudistamista, ja siirryimme käyttämään uusia jakelukumppanuuksia lokakuun alussa. Tämä uudistus on yhdessä Finnair.com-verkkosivu-uudistuksen kanssa jatkossa avainasemassa, kun kehitämme asiakaskokemustamme ja haemme tuottojen kasvua. 

Olemme havainneet globaalien epävarmuustekijöiden konkretisoituneen hitaampana talouskasvuna toimintaympäristössämme. Kiinnitämme tässä markkinaympäristössä kasvavaa huomiota arvoa luovaan kasvuun ja kustannustehokkuuteen, ja esimerkiksi lentotoiminnan täsmällisyyteen, polttoainetehokkuuteen ja prosessien automatisointiin. Käymme näitä aiheita tarkemmin läpi 12.11.2019 pidettävässä pääomamarkkinapäivässämme.  

 

Lähde: Finnair Oyj

Leena