Finnair kuljetti elokuussa lähes miljoona matkustajaa

Finnair kuljetti elokuussa 969 800 matkustajaa eli 10,1 % enemmän kuin vuoden 2022 elokuussa, mutta 8,7 % vähemmän kuin heinäkuussa 2023.

Elokuun matkustajaliikenneluvut paranivat vertailukaudesta koronapandemian vaikutusten pääosin väistyttyä, sillä Venäjän ilmatila oli jo vertailukaudella suljettuna. Venäjän ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus näkyi katsauskaudella kuitenkin erityisesti Aasian-matkustajaliikenneluvuissa pandemiaa edeltäviin lukuihin verrattuna. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi elokuussa 13,6 % vertailukaudesta, mutta pieneni 2,0 % edeltäneestä kuukaudesta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 16,6 % vertailukaudesta, mutta pieneni 7,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 79,8 % nousten 2,1 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 5,0 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 41,5 %, mikä johtui esimerkiksi Japanin ja Etelä-Korean lisäkapasiteetista. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta pieneni 40,7 %, koska liikennöinti Tukholman ja Pohjois-Amerikan-kohteiden välillä päättyi lokakuun 2022 lopulla. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 7,8 %. Lähi-idän kapasiteetti kasvoi jopa 1 588,6 % marraskuussa 2022 alkaneen Qatar Airways -yhteistyön myötä sekä vuoden 2022 kesäkauden vähäisen liikenteen takia. Kotimaanliikenteen tarjonta kasvoi 23,3 %.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 54,8 % Aasian-liikenteessä, mutta laskivat 35,9 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä. Euroopan-liikenteessä ne nousivat 4,7 %. Lähi-idän-liikenteessä myydyt henkilökilometrit nousivat 1 450,6 % ja kotimaanliikenteessä ne nousivat 7,9 %.

Elokuussa Aasian-liikenteessä matkustajakäyttöaste oli 84,9 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 81,8 %. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 76,7 %, Lähi-idän-liikenteen 78,1 % ja kotimaanliikenteen 66,3 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 51,2 %, mutta pienenivät Pohjois-Amerikan-liikenteessä 36,6 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 4,7 %, Lähi-idän-liikenteessä 1 027,4 % ja kotimaanliikenteessä 6,6 %.

Monet elokuun rahtiluvut nousivat vertailukaudesta Qatar Airways -yhteistyön sekä Aasian-liikenteen kasvaneen kapasiteetin myötä, vaikka Ruotsin ja Yhdysvaltojen välisen liikennöinnin loppuminen leikkasi Pohjois-Amerikan rahtikapasiteettia. Finnair raportoi Lähi-idän-rahtiluvuissaan Qatar Airways -yhteistyöhön liittyvän rahdin, vaikka lentojen rahtikapasiteetti on allokoitu kokonaisuudessaan Qatar Airwaysille, joka vastaa myös sen myynnistä. Tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 16,2 % ja myydyt rahtitonnikilometrit nousivat 13,9 % vertailukaudesta. Kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 18,0 % vertailukaudesta, mutta laskivat 0,4 % edelliskuukaudesta.

Finnairin lennoista 81,6 % (80,8 %) saapui elokuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2023

elokuu muutos % vuoden 2023 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000  969,8  10,1 7 451,0  29,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 151,0  13,6 24 130,3  18,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 515,9  16,6 18 693,0  41,8
Matkustajakäyttöaste %  79,8  2,1p  77,5  12,8p
Rahti ja posti tn 10 864,1  18,0 86 676,5  4,7
Tarjotut tonnikilometrit  451,1  18,4 3 463,4  13,9
Myydyt tonnikilometrit  290,3  16,1 2 193,8  27,5
Aasia
Matkustajat 1 000  114,6  51,2  866,7  113,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 026,2  41,5 8 414,1  54,1
Myydyt henkilökilometrit milj.  871,4  54,8 6 528,5  113,4
Matkustajakäyttöaste %  84,9  7,3p  77,6  21,6p
Eurooppa
Matkustajat 1 000  671,7  4,7 4 834,8  19,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 403,1  7,8 9 812,3  9,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 075,6  4,7 7 860,6  18,5
Matkustajakäyttöaste %  76,7 – 2,3p  80,1  6,4p
Pohjois-Amerikka
Matkustajat 1 000  43,1 – 36,6  280,8 – 24,9
Tarjotut henkilökilometrit milj.  395,8 – 40,7 2 919,0 – 41,3
Myydyt henkilökilometrit milj.  323,9 – 35,9 2 132,7 – 23,9
Matkustajakäyttöaste %  81,8  6,1p  73,1  16,7p
Lähi-itä
Matkustajat 1 000  43,2 1 027,4  335,8  795,0
Tarjotut henkilökilometrit milj.  245,8 1 588,6 2 046,3  955,7
Myydyt henkilökilometrit milj.  192,0 1 450,6 1 491,5  930,5
Matkustajakäyttöaste %  78,1 – 6,9p  72,9 – 1,8p
Kotimaa
Matkustajat 1 000  97,3  6,6 1 132,9  27,5
Tarjotut henkilökilometrit milj.  80,0  23,3  938,6  19,8
Myydyt henkilökilometrit milj.  53,1  7,9  679,7  23,6
Matkustajakäyttöaste %  66,3 – 9,5p  72,4  2,2p
Rahtiliikenne
– Euroopan-rahtiliikenne tn 1 910,4 – 2,5 14 878,9  11,8
– Pohjois-Amerikan-rahtiliikenne tn 1 224,4 – 52,4 10 269,6 – 55,5
– Lähi-idän-rahtiliikenne tn 1 968,8 31 726,3 14 423,6 1 188,4
– Aasian-rahtiliikenne tn 5 734,6  25,8 46 713,6  29,2
– Kotimaanrahtiliikenne tn  26,1 – 4,3  232,9  2,2
– Rahtilento tn* 0,0 – 100,0  157,9 – 98,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 864,1  18,0 86 676,5  4,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit** milj.  115,9  16,2  950,0  8,6
Myydyt rahtitonnikilometrit milj.  65,1  13,9  522,1 – 3,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste** %  56,2 – 1,1p  55,0 – 7,2p

* Mukana myös Finnairin ostoliikenne

** Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X