Finnair kuljetti toukokuussa 26 700 matkustajaa

Vaikka COVID-19-pandemia näkyi yhä selvästi liikenneluvuissa toukokuussa, matkustajamäärä kasvoi ja pelkkää rahtia kuljettavien lentojen määrä yli kaksinkertaistui huhtikuusta 2020

Finnair kuljetti toukokuussa 26 700 matkustajaa eli 97,9 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla, mutta 65,0 % enemmän kuin huhtikuussa 2020.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski toukokuussa 97,7 % vertailukaudesta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 99,1 %. Matkustajakäyttöaste laski 49,9 prosenttiyksikköä 29,9 %:iin. COVID-19-pandemiasta aiheutuneet huomattavat kapasiteettivähennykset heikensivät yhä kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja merkittävästi, mikä näkyi erityisesti Aasian ja Pohjois-Amerikan osalta, koska niihin ei lennetty yhtään reittiliikennettä toukokuussa.

Aasian ja Pohjois-Amerikan tarjonta (ASK) laski 100,0 % vertailukaudesta. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 94,3 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 93,6 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 100,0 % Aasian- ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 98,0 % Euroopan-liikenteessä ja 95,3 % kotimaanliikenteessä.

Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 28,3 % ja kotimaanliikenteen 47,2 %. Aasian ja Pohjois-Amerikan osalta matkustajakäyttöastetta ei ollut, koska niihin ei lennetty matkustajalentoja toukokuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian- ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 97,7 % ja kotimaanliikenteessä 96,2 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat toukokuussa 99,6 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 99,7 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 76,3 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 68,5 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian välillä. Finnair lensi toukokuussa 263 yhdensuuntaista lentoa, joissa kuljetettiin ainoastaan rahtia (kasvua 112,1 % huhtikuusta 2020), kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 127,5 % huhtikuusta 2020 ja rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 96,5 % (82,8 %) saapui toukokuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2020

toukokuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 26,7 -97,9 2 698,3 -52,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 98,2 -97,7 9 886,0 -47,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 29,3 -99,1 7 080,2 -52,4
Matkustajakäyttöaste % 29,9 -49,9p 71,6 -7,7p
Rahti ja posti tn 4 405,4 -71,3 36 434,4 -45,8
Tarjotut tonnikilometrit 106,0 -82,7 1 588,7 -42,4
Myydyt tonnikilometrit 33,2 -91,6 866,1 -50,7
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 466,9 -54,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 4 684,8 -50,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 3 577,4 -53,6
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,4 -5,5p
       
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 19,7 -97,7 1 547,6 -54,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 89,8 -94,3 3 758,9 -45,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 25,4 -98,0 2 500,0 -53,1
Matkustajakäyttöaste % 28,3 -52,4p 66,5 -10,9p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,2 -49,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 847,0 -44,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 644,6 -48,2
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,1 -6,2p
       
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 7,0 -96,2 601,5 -45,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 8,4 -93,6 595,4 -37,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 4,0 -95,3 358,1 -40,6
Matkustajakäyttöaste % 47,2 -17,6p 60,2 -2,7p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 165,7 -94,4 7 068,0 -46,2
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 2 513,2 -46,7
– Asian rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 20 716,3 -57,8
– Kotimaan rahtiliikenne tn 17,3 -68,7 143,8 -44,4
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 182,9 -98,8 30 441,3 -54,7
Rahtilento tn** 4 222,5 100,0 5 993,1 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 4 405,4 -71,3 36 434,4 -45,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 41,9 -76,3 422,3 -43,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 30,6 -68,5 232,8 -45,3
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 0,8 -99,6 364,3 -51,0
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 0,3 -99,7 189,9 -55,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 73,0 18,1p 55,1 -2,2p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 66,1 11,0p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 55,8 -6,8p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 37,2 -17,8p 52,1 -5,2p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

 

Lähde: Finnair

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X