Finnair osavuoskatsaus: liikevaihto kasvoi, tappiota 133 miljoonaa

Finnairin mukaan pandemiasta toipuminen etenee vauhdilla, mutta samaan aikaan se sopeuttaa toimintaansa Venäjän ilmatilan sulun vuoksi.

Tammi–maaliskuu 2022

  • Osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (-0,11)*.
  • Liikevaihto kasvoi 252,1 prosenttia vertailukaudesta ja oli 399,8 miljoonaa euroa (113,6).
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -132,9 miljoonaa euroa (-143,2). Liiketulos oli -164,9 miljoonaa euroa (-149,1).
  • Kassavarat olivat 1 136,5 miljoonaa euroa (31.12.2021: 1 265,7) ja omavaraisuusaste oli 7,2 prosenttia (31.12.2021: 11,8).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta (eli operatiivinen kassavirta) oli 35,4 miljoonaa euroa (-117,7) ja investointien nettorahavirta -23,7 miljoonaa euroa (5,2).**
  • Matkustajamäärä kasvoi 482,0 prosenttia 1,5 miljoonaan (0,3).
  • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 475,5 prosenttia 6 915,2 miljoonaan kilometriin (1 201,5).
  • Matkustajakäyttöaste oli 47,3 prosenttia (25,5).

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

**   Investointien nettorahavirta sisältää vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7,7 miljoonaa euroa sijoituksia (9,3 miljoonaa euroa lunastuksia) rahamarkkinarahastoihin tai muihin lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin (maturiteetti yli kolme kuukautta). Ne muodostavat osan konsernin maksuvalmiuden hallintaa.

Toimitusjohtaja Topi Manner:

Viimeisen kahden vuoden aikana Finnair on kohdannut kaksi perustavanlaatuista häiriötä, joilla on historiallisen suuret vaikutukset: globaalin pandemian ja Venäjän hyökkäyksen, joka johti ilmatilan sulkuun. Nämä molemmat vaikuttivat voimakkaasti Finnairin vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen, pandemia omikronmuunnoksen muodossa. Omikronmuunnos rajoituksineen ja sulkutoimineen heikensi kysyntää erityisesti tammi- ja helmikuussa. Tämän vuoksi kysynnän ennakoitu kasvu taukosi kahdeksi kuukaudeksi ja katsauskauden liikevaihto heikkeni edeltäneestä vuosineljänneksestä ollen 400 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos pysyi ennakoidusti vahvasti tappiollisena ollen -133 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa korkeasta polttoaineen hinnasta sekä omikronin vaikutuksesta kuluihin ja kysyntään.

Vuoden alussa omikronaalto vaikeutti toimintaamme monin tavoin, kun sekä asiakkaat että Finnair tekivät muutoksia lentoihin, mikä ruuhkautti asiakaspalveluamme. Myös saapumistäsmällisyytemme kärsi huomattavista sairauspoissaoloista toiminnan eri osissa. Järjestelmälliset toimet lentojen täsmällisyyden parantamiseksi ja asiakaspalvelun jonotusaikojen lyhentämiseksi paransivat kuitenkin asiakastyytyväisyyttä neljänneksen loppua kohden. Lisäämme edelleen asiakaspalvelun resursseja kohti kesää, jotta jonotusajat saadaan normalisoitua. Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme tuesta, kärsivällisyydestä ja arvokkaasta palautteesta.

Toimintaympäristömme muuttui helmikuun lopussa dramaattisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sodasta johtuvat pakotteet ja vastapakotteet sulkivat Venäjän ilmatilan. Helmikuun 28. päivä kerroimme pörssitiedotteessa ilmatilan mahdollisella sululla olevan merkittävä vaikutus Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen, ja negatiiviset taloudelliset vaikutukset Finnairille olisivat huomattavat erityisesti tilanteen pitkittyessä. Kerroimme myös kartoittavamme ratkaisuvaihtoehtoja tilanteen pitkittymisen varalta ja käyvämme aktiivista dialogia Suomen valtion kanssa.

Varaudumme nyt Venäjän ilmatilan sulun pitkittymiseen ja olemme jo aloittaneet toimintamme sopeutuksen monin määrätietoisin toimin. Ensimmäisenä toimena päivitetty verkostomme painottaa aiempaa enemmän yhteyksiä länteen ja Etelä-Aasiaan. Avasimme uuden reitin Dallasiin maaliskuun lopussa, ja kesällä aukeavat uudet Mumbain ja Seattlen reitit.  Käynnistämme uuden kustannussäästöohjelman, jonka ensimmäisessä vaiheessa haemme 60 miljoonan euron pysyviä säästöjä jakelusta, lentokoneiden vuokrasopimuksista ja toimintojen jatkuvasta parantamisesta. Nämä lisäsäästöt tulevat jo saavutettujen 200 miljoonan euron vuosittaisten pysyvien säästöjen päälle. Täydennämme kustannussäästöohjelmaa samalla kun jatkamme pitkän aikavälin ratkaisun määrittämistä Venäjän ilmatilan sulkuun. Kassatilanteemme on edelleen vahva ja Suomen valtion myöntämä 400 miljoonan euron hybridilaina, joka on kokonaisuudessaan nostamaton, vahvistaa taseasemaamme. Hybridilainan muuttaminen kokonaisuudessaan pääomalainaksi on seuraus jatkuvasta dialogistamme valtio-omistajan kanssa.

Olemme Venäjän ilmatilan sulun jälkeen myös nopeasti löytäneet ylimääräiselle kapasiteetillemme kannattavaa käyttöä vuokraamalla koneita miehistöineen toisten lentoyhtiöiden käyttöön. Tämä luo meille tuottoja ja työllistää merkittävän määrän lentäjiä, matkustamohenkilökuntaa ja tekniikan työntekijöitä. Vuokrausjärjestelyiden ansiosta vältymme lentävän henkilökunnan lomautuksilta Suomessa kesällä. Olemme myös aloittaneet laivastosuunnitelmamme tarkastelun ja tarkastelemme rinnakkain sekä lentokoneiden ulosvuokrausta että käyttämättä olevien lentokoneiden myyntimahdollisuuksia.

Pandemiasta toipuminen etenee parhaillaan vauhdilla. Asiakkaidemme varauskäyttäytyminen on normalisoitumassa ja lentoja varataan jo pitkälle kesään ja syksyyn. Kysyntä erityisesti Euroopassa, Etelä-Aasiassa ja Pohjois-Amerikan reiteillä on vahvaa, ja lentojemme määrä nousee kesäkaudella yli 300 päivittäiseen lentoon. Uuden kaukolentokokemuksemme myötä uudistettuja laajarunkokoneita on jo liikenteessä, ja premium economy -matkustusluokka on tarjolla toukokuusta alkaen Dallasin, New Yorkin ja Singaporen reiteillä.

Sota Ukrainassa koskettaa meitä kaikkia. Olemme tarjonneet sotaa pakeneville ukrainalaisille lentolippuja 95 prosentin alennuksella keskeisillä reiteillä.

Katsauskauden aikana sitouduimme asettamaan tieteeseen pohjautuvat tavoitteet (Science Based Target) hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi. Sitouduimme myös huomattaviin uusiutuvien polttoaineiden hankintoihin yhdessä oneworld-kumppanien kanssa ja toimme uudelleen asiakkaillemme mahdollisuuden hyvittää lentojen päästöjä.

Valmistaudumme nyt vilkkaaseen kesäkauteen samalla kun sopeutamme toimintaamme Venäjän ilmatilan aiheuttamaan todellisuuteen. Kiitän lämpimästi koko Finnairin tiimiä erinomaisesta kestävyydestä ja omistautumisesta asiakkaiden palvelemiseen näiden uusien muutosten keskellä.

 

Tulevaisuuden näkymät

Finnairin toimintaympäristö on kaksijakoinen. Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Aasiassa* matkustus on normalisoitumassa, kun pandemialiitännäiset vaikutukset ovat lieventyneet. Sen sijaan Pohjois-Aasian** markkinoiden matkustusrajoitukset yhdistettynä Venäjän suljettuun ilmatilaan vaikuttavat merkittävästi Finnairin toimintaympäristöön.

Finnair arvioi lentävänsä vuoden 2022 toisen ja kolmannen neljänneksen aikana kesäkaudella keskimäärin noin 70 prosentin kapasiteetilla tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kesäkaudelle sovitut lentokoneiden vuokraukset miehistöineen toisille lentoyhtiöille nostavat käytössä olevan kapasiteetin lähes 80 prosenttiin.

Finnair arvioi vuoden 2022 toisen neljänneksen vertailukelpoisen liiketuloksen parantuvan ensimmäisestä neljänneksestä ja olevan samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä (-65 miljoonaa euroa). Tulosta tukee matkustuskysynnän voimakas palautuminen Finnairin verkostossa, mutta sitä rasittavat polttoaineen hinnan voimakas nousu ja edelleen jatkuva vähäinen Pohjois-Aasian-liikenne.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä kysyntä on lähempänä pandemiaa edeltävää aikaa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Aasiassa.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2022 puolivuosikatsauksen yhteydessä.

* Intia, Singapore ja Thaimaa.

** Japani, Etelä-Korea ja Kiina

 

Lähde: Finnair

Jaa artikkeli:

Haluatko kirjautua ulos?
X