Hyppää sisältöön
· Leena

Finnair pitkän tähtäimen tavoitteena hiilineutraalius

Finnair on kertonut vuosien 2020-2025 strategiakautensa tavoitteita ja suunnitelmia.

Vastuullisuus on strategiassa avainasemassa, ja Finnair julkistaa vastuullisuuden eri osa-alueet – taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun – kattavan yksityiskohtaisen vastuullisuussuunnitelmansa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.  

Vastuullisuussuunnitelman keskiössä on pitkän aika välin etenemissuunnitelma kohti hiilineutraaliutta, jota Finnairin johto ja hallitus työstävät. Finnair pyrkii pitkän aikavälin hiilineutraaliuteen käyttämällä useita eri keinoja:  

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
  • Olennaisen tärkeää on Finnairin lentojen hiilidioksidipäästöjen minimoiminen investoimalla uusiin, vähäpäästöisempiin koneisiin, panostamalla polttoainetehokkuutta parantaviin operatiivisiin toimiin ja biopolttoaineisiin, sekä pidemmällä aikavälillä synteettisiin polttoaineisiin. Finnair osallistuu myös sähkölentämisen kehittämiseen lyhyemmille matkoille ja pitää tärkeänä myös eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämistä.
  • Päästöhyvitykset ja päästökauppa ovat tärkeässä roolissa niiltä osin, kun hiilidioksidipäästöjä ei pystytä kokonaan vähentämään yllämainituin keinoin. Lentoliikenne on jo nyt mukana EU:n päästökaupassa ja ensimmäisenä toimialana maailmassa se solmi globaalin päästöhyvitys- ja vähennyssopimuksen CORSIAn, joka astuu voimaan vuoden 2021 alusta.
  • Finnair myös suunnittelee erilaisia vapaaehtoisia toimia, kuten hiilinieluihin investoimista ja vapaaehtoisia päästöhyvitysohjelmia. Finnair tarjoaa asiakkailleen jo mahdollisuuden hyvittää päästönsä Finnairin kautta.

“Matka kohti aidosti hiilineutraalia lentoliikennettä on pitkä ja haastava, mutta etenemme kohti tavoitetta määrätietoisesti askel askeleelta,” sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner. ”Tällä matkalla tarvitsemme myös läpinäkyvän ja luotettavan prosessin päästöjen hyvitykseen ja päästökauppaan, mutta päätavoitteemme on oman toimintamme päästöjen vähentäminen. Teemme tätä työtä määrätietoisesti yhdessä kumppaneidemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa.”  

Vuosien 2015-2019 aikaan Finnair investoi noin 2 miljardia euroa uuteen polttoainetehokkaampaan kaukoliikennelaivastoon, ja tämä investointi toi merkittävät hiilidioksidipäästövähennykset Finnairin liikenteessä. 

Finnair valmistelee päätöksiä lähinnä kapearunkolaivastoon strategiakauden 2020-2025 aikana kohdistuvista korvaus- ja kasvuinvestoinneista. Suuntaa antava investointisumma on 3.5-4 miljardia euroa. Tämä on Finnairin merkittävin vastuullisuuspanostus ja sen arvioidaan vähentävän päästöjä Finnairin Euroopan liikenteessä noin 10-15 prosenttia. Investoinneilla on myös merkittä suora ja epäsuora vaikutus uusien työpaikkojen syntymiseen Suomessa.  

Strategiakaudella Finnair tavoittelee kestävää, kannattavaa kasvua ja odottaa kapasiteettinsa kasvavan noin 3-5% vuosittain markkinan kasvun tahdissaFinnair hyödyntää Helsingin maantieteellistä sijaintia ja sen mahdollistamia suorialyhyitä ja polttoainetehokkaita lentoreittejä Aasian miljoonakaupunkeihin. 

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Finnairin 7.11.2019 julkistamat tavoitteet strategiakaudelle ovat:  

  • yli 7,5 %:n vertailukelpoinen EBIT yli syklin (kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin) 12-18 kuukauden siirtymäkauden jälkeen
  • yli 10%:n sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli syklin (kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin) 12-18 kuukauden siirtymäajan jälkeen
  • yli 85 %:n täsmällisyys
  • parantunut asiakkaiden nettosuositteluindeksi ja henkilöstön nettosuositteluindeksi

 

Lähde: Finnair

 

Leena