Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Finnair täydentää taloudellisia tavoitteitaan ja suunnittelee enintään 600 miljoonan euron suuruista merkintäetuoikeusantia

Finnair täydentää keskeisiä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan ja ilmoittaa aikaistavansa tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsauksensa julkaisupäivää suunnitellun merkintäetuoikeusantinsa takia.

Täydentävät pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Finnair on täydentänyt keskeisiä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan, jotka se pyrkii saavuttamaan ajan myötä. Finnair pyrkii saavuttamaan 6 prosentin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin vuoden 2025 loppuun mennessä, kuten aiemmin on ilmoitettu. Lisäksi Finnair pyrkii saavuttamaan 1-2-kertaisen nettovelan suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuoden 2025 loppuun mennessä ja palauttamaan yhtiön varojenjakokyvyn vuodesta 2025 alkaen.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ovat seuraavat:

  • 6 prosentin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali vuoden 2025 loppuun mennessä;
  • 1–2-kertainen nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuoden 2025 loppuun mennessä;
  • Yhtiön varojenjakokyvyn palauttaminen vuodesta 2025 alkaen (vuoden 2024 tulokseen perustuen); ja
  • Hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet perustuvat seuraaviin keskeisiin oletuksiin:

– yhtiön kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvaisi yli 15 prosenttia vuodesta 2023 vuoteen 2025
– yhtiön ylläpitoinvestoinnit olisivat 80–100 miljoonaa euroa vuosittain
– yhtiö kykenisi hyödyntämään 190 miljoonan euron laskennalliset verosaamiset, jotka vähentäisivät maksettavan yhteisöveron määrää keskipitkällä aikavälillä
– yhtiön kassavarojen suhde liikevaihdosta pysyisi 30 prosentissa ajan myötä (laskettuna kassavarat lisättyinä muilla lyhytaikaisilla rahoitusvaroilla, jaettuna edellisen 12 kuukauden liikevaihdolla).

Muutos Finnairin osavuosikatsauksen tammi–syyskuulta 2023 julkaisuajankohdassa

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Finnair muuttaa vuoden 2023 taloudellista raportointiaikataulua tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsauksen osalta aikaistamalla sen julkaisupäivää 6.10.2023 julkistetun Finnairin suunnitellun merkintäetuoikeusannin takia. Finnair julkaisee osavuosikatsauksensa tammi–syyskuulta 24.10.2023 klo 9.00 (aikaisemmin 31.10.2023 klo 9.00).

Finnair suunnittelee enintään 600 miljoonan euron suuruista merkintäetuoikeusantia vahvistaakseen taloudellista asemaansa

Merkintäetuoikeusannin tavoitteena on pienentää Finnairin rahoituskustannuksia, tukea kestävään kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteuttamista ja varmistaa yhtiön kyky toteuttaa investointeja tulevaisuudessa. Merkintäetuoikeusannilla Finnair myös pyrkii palauttamaan yhtiön varojenjakokyvyn. Finnairin suurimmat osakkeenomistajat, mukaan lukien Suomen valtio, tukevat merkintäetuoikeusantia.

Osakeannin tausta

Osakeannista saatavat bruttovarat käytetään Finnairin taseen ja taloudellisen aseman vahvistamiseen, jotta Yhtiö pystyisi paremmin hallitsemaan jäljellä olevia rahoitusvelkojaan, tukemaan kestävään kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiansa toteuttamista ja varmistamaan kykynsä toteuttaa investointeja tulevaisuudessa. Osakeannin tarkoituksena on auttaa Yhtiötä saavuttamaan keskeiset taloudelliset tavoitteensa: 6 prosentin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali vuoden 2025 loppuun mennessä, 1–2-kertainen nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuoden 2025 loppuun mennessä sekä Yhtiön varojenjakokyvyn palauttaminen vuodesta 2025 alkaen (vuoden 2024 tulokseen perustuen). Yhtiö käyttää Osakeannista saatavia nettovaroja 400 miljoonan euron pääomalainan (“Pääomalaina”) Osakeannin jälkeen jäljellä olevan osuuden takaisinmaksuun ja Pääomalainalle kertyneen koron maksamiseen. Pääomalainan takaisinmaksun sekä 1.9.2023 tapahtuneen Yhtiön nimellisarvoltaan 200 miljoonan euron suuruisten arvopapereiden (hybridilaina) lunastamisen odotetaan luovan kestävän taseen ja vähentävän merkittävästi Yhtiön rahoituskuluja. (1)

Finnairin suurimmat osakkeenomistajat tukevat Osakeantia ja Osakeannille tullaan muilta osin antamaan merkintätakaus

Suomen valtio, Finnairin suurin osakkeenomistaja (joka edustaa noin 55,8 prosenttia Yhtiön osakkeista, mukaan lukien Yhtiön hallussa olevat osakkeet), on ilmoittanut Yhtiölle, että se tukee Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ja aikoo merkitä uusia osakkeita täysimääräisesti sille allokoitavien merkintäoikeuksien perusteella. Osakeannissa Suomen valtio odottaa maksavansa osakkeiden merkinnän kuittaamalla koko merkintähinnan vastaavalla määrällä Pääomalainan pääomaa.

Yhtiön muut osakkeenomistajat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat noin 3,4 prosenttia Yhtiön osakkeista, mukaan lukien Yhtiön hallussa olevat osakkeet, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään ehdotuksen puolesta Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa ja merkitsemään oman suhteellisen osuutensa Osakeannista, tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttyessä.

Loppuosalle Osakeannista (40,7 prosenttia) tullaan antamaan merkintätakaus, tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttyessä. Deutsche Bank Aktiengesellschaft ja Nordea Bank Oyj toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä ja merkintätakaajina.

Finnairin hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae:

“Kestävän taseen rakentaminen on keskeinen osa kestävän kasvun strategiaamme, jossa yhdistämme Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian Helsingin kotikenttämme kautta.

Vastattuamme menestyksekkäästi COVID-19-pandemian ja Venäjän ilmatilan sulkemisen aiheuttamiin ulkoisiin häiriöihin olemme suunnanneet uudelleen strategiaamme, palauttaneet yhtiön kannattavuuden ja maksaneet hybridilainamme takaisin. Merkintäetuoikeusanti on johdonmukainen seuraava askel ja sen ansiosta palaamme normaalimpaan, kestävämpään pääomarakenteeseen. Tämä tukee strategiamme toteuttamista jatkossa ja antaa meille mahdollisuuden jatkaa osakasarvon parantamista, myös voitonjaon muodossa.”

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner:

“Finnairin toiminta on nyt kannattavampaa kuin vuonna 2019, kun olemme onnistuneesti suunnanneet verkostoamme uudelleen, optimoineet laivastoamme ja toteuttaneet monia keskeisiä strategisia aloitteita. Vahvan taseen rakentaminen merkintäetuoikeusannilla alentaa edelleen pääomakustannuksiamme ja vahvistaa joustokykyämme. Hyvin tärkeää on myös, että se mahdollistaa tulevaisuuden investoinnit ja luo joustavuutta toimiin, joita tarvitsemme pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamiseksi.

Olen ylpeä siitä, miten Finnairin tiimi on suoriutunut vaikeista viime vuosista. On ollut etuoikeus työskennellä tässä poikkeuksellisessa tiimissä. Olen täysin sitoutunut tähän merkintäoikeusantiprojektiin ja olen varma, että jätän vahvan Finnairin erinomaisiin ja osaaviin käsiin kohti valoisaa tulevaisuutta merkintäetuoikeusannin toteuttamisen jälkeen.”

 

Lähde: Finnair

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.