Hyppää sisältöön
· Leena

Finnairilla kelpo syyskuu

 Finnairin matkustajakäyttöasteet nousivat selvästi Euroopan, Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä; Aasian-liikenteessä ja rahdissa kysyntä jäi tarjonnan kasvusta

Finnair kuljetti syyskuussa 1 279 700 matkustajaa eli 10,4 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi syyskuussa 8,5 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 9,8 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 1,0 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 81,7 %:iin.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kolme uutta A350-lentokonetta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 10,4 % vertailukaudesta, ja siihen vaikuttivat etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistaminen vertailukaudesta sekä Osakan vertailukautta suurempi lentomäärä. Osakan (Kansain) lentokenttä oli suljettuna useita viikkoja vertailukaudella Jebi- ja Mangkhut-taifuunien vuoksi.

Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi viime vuoteen verrattuna 23,4 % maaliskuussa avatun uuden Los Angelesin reitin vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 4,4 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa.

Kasvu kohdistui pääasiassa Lontoon ja Brysselin reiteille sekä uusiin kohteisiin Hannover, Trondheimiin, Bolognaan ja Astanaan.

Kotimaan liikenteen kapasiteetti laski 3,7 % pääasiassa liikenneohjelmaan tehtyjen muutosten vuoksi.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 3,8 % Aasian-liikenteessä, 41,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä,
12,0 % Euroopan-liikenteessä ja 4,6 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 80,7 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 90,1 %, Euroopan-liikenteen 82,1 % ja kotimaan liikenteen 70,3 %.

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 3,3 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 34,0 %, Euroopan-liikenteessä 13,1 % ja kotimaan liikenteessä 3,3 %. Euroopasta Aasiaan, etenkin Hongkongiin, suuntautuvan kysynnän väheneminen näkyi Aasian-liikenteen matkustajamäärissä.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat syyskuussa 13,7 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 11,4 %. Yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen syyskuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, ja markkinan pehmeneminen ja rahdin hintapaineet näkyivät erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa.

Finnairin lennoista 85,3 % (85,2 %) saapui elokuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2019

Syyskuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 1 279,7 10,4 11 146,7 10,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 3 994,2 8,5 35 600,7 11,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 3 264,5 9,8 29 383,0 10,4
Matkustajakäyttöaste % 81,7 1,0p 82,5 -0,8p
Rahti ja posti tn 15 774,9 9,0 127 828,7 12,5
Tarjotut tonnikilometrit 587,7 8,7 5 208,3 11,0
Myydyt tonnikilometrit 391,9 9,7 3 439,7 10,9
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 208,6 3,3 1 951,4 5,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 951,6 10,4 17 561,2 10,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 574,9 3,8 14 752,9 5,9
Matkustajakäyttöaste % 80,7 -5,2p 84,0 -3,6p
       
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 841,9 13,1 7 113,6 13,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 562,9 4,4 13 580,3 10,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 283,2 12,0 11 056,7 13,4
Matkustajakäyttöaste % 82,1 5,5p 81,4 1,9p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 41,8 34,0 351,1 26,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 349,4 23,4 3 056,3 28,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 314,8 41,1 2 662,1 31,3
Matkustajakäyttöaste % 90,1 11,4p 87,1 1,7p
       
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 187,4 3,3 1 730,7 1,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 130,2 -3,7 1 402,8 1,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 91,6 4,6 911,3 1,5
Matkustajakäyttöaste % 70,3 5,6p 65,0 -0,0p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 3 151,0 60,7 25 059,0 66,8
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 278,3 18,7 10 077,0 30,9
– Asian rahtiliikenne tn 11 297,5 8,0 92 247,5 10,4
– Kotimaan rahtiliikenne tn 48,1 1,5 445,2 9,1
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 15 774,9 16,4 127 828,7 19,8
Rahtilento tn** 0 0 0 0
Kokonaisrahti- ja posti tn 15 774,9 9,0 127 828,7 12,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 162,4 12,3 1 409,7 15,7
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 99,8 9,6 809,9 12,6
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 162,4 13,7 1 409,7 17,1
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 99,8 11,4 809,9 14,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 61,4 -1,5p 57,5 -1,6p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 58,3 8,5p 55,8 5,5p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 66,3 -5,0p 62,2 -3,9p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 61,4 -1,2p 57,5 -1,3p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–       Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–       Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–       Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä.

Leena