Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Finnairilla lokakuussa lähes 867 000 matkustajaa

Finnair kuljetti lokakuussa 866 900 matkustajaa eli 100,1 % enemmän kuin vuoden 2021 lokakuussa. Lokakuun 2022 matkustajamäärä oli 2,6 % vähemmän kuin syyskuussa 2022 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska syyskuussa oli yksi päivä vähemmän).

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien joidenkin valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin erityisesti Aasian-liikenteessä. Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Vaikka Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin näkyi lokakuussa. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna nousi lokakuussa 71,2 % vertailukaudesta ja 3,6 % edeltäneestä kuukaudesta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Finnair operoi päivittäin keskimäärin 264 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 52,6 % enemmän verrattuna vuoden 2021 lokakuuhun, mutta 1,5 % vähemmän kuin syyskuussa 2022.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 lokakuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 166,9 % vertailukaudesta, mutta pieneni 0,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 72,6 % nousten 26,1 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 3,0 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 53,9 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 60,8 %. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 89,7 % ja kotimaanliikenteen 49,6 %.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 549,7 % Aasian-liikenteessä, 521,1 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 86,1 % Euroopan-liikenteessä ja 49,1 % kotimaanliikenteessä.

Lokakuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (73,5 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (58,5 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 78,0 % ja kotimaanliikenteen 71,8 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 561,2 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kasvua oli 502,2 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 83,0 % ja kotimaanliikenteessä 66,8 %.

Venäjän ilmatilan sulun takia lokakuun rahtiluvut laskivat vertailukaudesta. Suurin osa luvuista kuitenkin parani syyskuusta 2022. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 37,3 % vertailukaudesta (nousivat 12,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit nousivat 4,8 % (nousivat 6,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat 15,3 % vertailukaudesta (nousivat 11,6 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit laskivat 38,8 % (nousivat 5,4 % edeltäneestä kuukaudesta). Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, joita operoitiin lokakuussa vain muutama. Rahdin kysyntä jatkui vahvana myös lokakuussa, vaikka kokonaisrahti- ja postitonnit laskivatkin 26,2 % vertailukaudesta (nousivat 7,2 % edeltäneestä kuukaudesta).

Finnairin lennoista 86,9 % (85,5 %) saapui lokakuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2022

lokakuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 866,9 100,1 7 512,2 326,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 807,7 71,2 25 920,6 243,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 039,7 166,9 17 278,4 501,2
Matkustajakäyttöaste % 72,6 26,1p 66,7 28,6p
Rahti ja posti tn 9 852,8 -26,2 101 839,6 32,8
Tarjotut tonnikilometrit 386,0 20,8 3 799,0 111,8
Myydyt tonnikilometrit 242,0 46,1 2 203,1 168,0
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 75,3 561,2 557,5 864,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 764,2 53,9 6 966,3 147,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 561,5 549,7 4 186,0 860,7
Matkustajakäyttöaste % 73,5 56,1p 60,1 44,6p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 631,3 83,0 5 364,2 339,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 389,2 89,7 11 890,6 303,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 083,9 86,1 8 907,0 377,6
Matkustajakäyttöaste % 78,0 -1,5p 74,9 11,7p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 44,2 502,2 468,4 1 099,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 567,4 60,8 6 111,9 352,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 331,9 521,1 3 509,7 1 134,3
Matkustajakäyttöaste % 58,5 43,4p 57,4 36,4p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 116,1 66,8 1 122,1 151,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 86,8 49,6 951,7 116,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 62,4 49,1 675,7 133,7
Matkustajakäyttöaste % 71,8 -0,2p 71,0 5,3p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 410,6 301,3 18 775,1 680,4
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 393,6 -0,5 27 857,6 221,6
– Aasian rahtiliikenne tn 4 998,9 0,9 45 918,5 59,5
– Kotimaan rahtiliikenne tn 31,1 -7,6 290,4 3,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 834,2 23,0 92 841,6 131,3
Rahtilento tn** 18,6 -99,7 8 998,0 -75,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 852,8 -26,2 101 839,6 32,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 102,1 -15,3 1 068,1 50,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 59,8 -38,8 659,7 16,5
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 101,9 37,3 979,1 163,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 59,7 4,8 591,7 105,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 58,5 -22,5p 61,8 -18,2p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 52,9 -22,2p 56,5 -13,7p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 77,7 -8,3p 73,4 -12,2p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 58,7 -18,2p 60,4 -17,0p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.