Finnairilla toukokuussa keskimäärin 65 päivittäistä lentoa

Finnair kuljetti toukokuussa 82 800 matkustajaa eli 210,4 % enemmän kuin vuoden 2020 toukokuussa, jolloin Finnair operoi minimiverkostoa COVID-19-pandemian aiheuttamien tiukkojen ja laajojen matkustusrajoitusten vuoksi.

Toukokuun 2021 matkustajamäärä oli 2,3 % enemmän kuin huhtikuussa 2021 (vertailu edeltäneeseen kuukauteen ei ole täysin vertailukelpoinen, koska huhtikuussa on yksi päivä vähemmän kuin toukokuussa).

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi toukokuussa 318,3 % vertailukaudesta, mutta laski 0,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 65 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 80,6 % enemmän verrattuna vuoden 2020 toukokuuhun, mutta 3,0 % vähemmän kuin huhtikuussa 2021.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 toukokuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 305,9 % vertailukaudesta ja 9,1 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste laski 0,9 %-yksikköä 29,0 %:iin vertailukaudesta, mutta kasvoi 2,6 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian- sekä Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 100,0 %, koska vertailukaudella Aasiaan tai Pohjois-Amerikkaan ei ollut lentoja. Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 67,6 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti kasvoi 141,7 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 100,0 % Aasian- sekä Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 193,8 % Euroopan-liikenteessä ja 257,8 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 11,8 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 22,7 %, Euroopan-liikenteen 49,6 % ja kotimaanliikenteen 69,9 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian- sekä Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 179,2 % ja kotimaanliikenteessä 239,6 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat toukokuussa 2 736,6 % vertailukaudesta (laskivat 4,6 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6 145,3 % (laskivat 7,7 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Aasian ja Pohjois-Amerikan osalta toukokuussa 2020. Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat kuitenkin vain 43,4 % vertailukaudesta (laskivat 15,3 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 62,3 % (laskivat 16,2 % edeltäneestä kuukaudesta), sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat vertailukaudesta 1,4 % ja edeltäneestä kuukaudesta 19,0 %. Kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 53,6 % vertailukaudesta, mutta laskivat edeltäneestä kuukaudesta 14,6 %. Rahdin kysyntä pysyi edelleen vahvana erityisesti Aasian-liikenteessä. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 94,9 % (96,5 %) saapui toukokuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2021

toukokuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 82,8 210,4 422,9 -84,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 410,7 318,3 2 025,6 -79,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 119,1 305,9 534,8 -92,4
Matkustajakäyttöaste % 29,0 -0,9p 26,4 -45,2p
Rahti ja posti tn 6 765,5 53,6 34 099,3 -6,4
Tarjotut tonnikilometrit 141,8 33,7 715,6 -55,0
Myydyt tonnikilometrit 60,3 81,5 298,6 -65,5
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 3,5 100,0 16,0 -96,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 221,2 100,0 1 112,3 -76,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 26,1 100,0 119,8 -96,7
Matkustajakäyttöaste % 11,8 N/A 10,8 -65,6p
       
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 55,0 179,2 216,9 -86,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 150,5 67,6 640,4 -83,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 74,6 193,8 278,2 -88,9
Matkustajakäyttöaste % 49,6 21,3p 43,4 -23,1p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 0,6 100,0 1,0 -98,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 18,7 100,0 54,8 -93,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 4,2 100,0 6,7 -99,0
Matkustajakäyttöaste % 22,7 N/A 12,3 -64,1p
       
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 23,7 239,6 189,0 -68,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 20,3 141,7 218,2 -63,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 14,2 257,8 130,0 -63,7
Matkustajakäyttöaste % 69,9 22,7p 59,6 -0,6p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 162,6 -1,9 871,8 -87,7
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 149,8 100,0 460,3 -81,7
– Aasian rahtiliikenne tn 2 263,8 100,0 11 542,4 -44,3
– Kotimaan rahtiliikenne tn 24,0 39,0 136,1 -5,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 600,1 1 321,4 13 010,7 -57,3
Rahtilento tn** 4 165,4 -1,4 21 088,6 251,9
Kokonaisrahti- ja posti tn 6 765,5 53,6 34 099,3 -6,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 60,1 43,4 307,1 -27,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 49,7 62,3 251,3 7,9
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 22,6 2 736,6 111,7 -69,3
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 18,5 6 145,3 92,5 -51,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 82,6 9,6p 81,8 26,7p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 78,9 N/A 81,1 15,0p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 85,3 N/A 86,0 30,1p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 81,8 44,6p 82,8 30,7p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X