Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Finnairilla viime vuonna ennätykselliset 14,7 miljoonaa matkustajaa

Finnair on julkistanut viime vuoden matkustajamäärän. Se on ennätyksellinen 14,7 miljoonaa matkustajaa, kasvua 10,3 %.

Alla joulukuun liikennetiedot. Matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta. 

Finnairin kysyntä oli joulukuussa vahvaa ja se kuljetti 1 154 000 matkustajaa eli 11,7 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi joulukuussa 12,3 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 13,5 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 77,2 %:iin.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kaukoliikenteen kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kaksi uutta A350-lentokonetta. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 13,1 % vertailukaudesta, mikä johtui etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistamisesta sekä marraskuun reittiavauksesta Daxingin kentälle Pekingiin ja joulukuussa avatusta uudesta Sapporon-reitistä. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi vuoteen 2018 verrattuna 26,6 % maaliskuussa 2019 avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 9,6 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui erityisesti Lontoon-reitille. Kotimaanliikenteen kapasiteetti nousi 3,8 % pääasiassa pidempien reittien lisäysten vuoksi.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 13,0 % Aasian-liikenteessä, 28,6 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä,
12,0 % Euroopan-liikenteessä ja 6,7 % kotimaanliikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 77,7 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 81,2 %, Euroopan-liikenteen 77,3 % ja kotimaanliikenteen 66,4 %.

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 12,7 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 25,1 %, Euroopan-liikenteessä 13,5 % ja kotimaanliikenteessä 4,7 %.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat joulukuussa 10,9 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 0,8 %. Yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen joulukuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, mikä näkyi erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa. Marraskuun loppupuolen posti- ja siihen liittynyt tukilakko vaikuttivat yhä rahdin lukuihin joulukuun 2019 alkupuolella.

Finnairin lennoista 81,4 % (63,4 %) saapui joulukuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet joulukuu 2019 

  joulukuu  muutos %  vuoden 2019 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä         
Matkustajat 1 000 1 154,0 11,7 14 650,4 10,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 3 914,7 12,3 47 188,1 11,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 3 023,7 13,5 38 533,6 11,2
Matkustajakäyttöaste % 77,2 0,8p 81,7 -0,1p
Rahti ja posti tn 13 811,1 2,9 173 282,1 9,6
Tarjotut tonnikilometrit 579,2 12,7 6 921,1 11,0
Myydyt tonnikilometrit 356,1 10,2 4 541,4 10,7
         
Aasian reittiliikenne         
Matkustajat 1 000 202,1 12,7 2 555,8 7,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 979,4 13,1 23 303,6 10,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 539,0 13,0 19 329,0 7,4
Matkustajakäyttöaste % 77,7 -0,1p 82,9 -2,6p
         
Euroopan reittiliikenne         
Matkustajat 1 000 671,4 13,5 9 264,0 12,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 386,4 9,6 17 893,4 9,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 071,9 12,0 14 472,4 13,0
Matkustajakäyttöaste % 77,3 1,6p 80,9 2,3p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne         
Matkustajat 1 000 34,2 25,1 457,0 27,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 326,2 26,6 4 068,4 29,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 265,0 28,6 3 470,4 32,1
Matkustajakäyttöaste % 81,2 1,2p 85,3 1,5p
         
Kotimaan reittiliikenne         
Matkustajat 1 000 246,4 4,7 2 373,6 1,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 222,6 3,8 1 922,8 1,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 147,8 6,7 1 261,8 2,6
Matkustajakäyttöaste % 66,4 1,8p 65,6 0,9p
         
Rahtiliikenne         
– Euroopan rahtiliikenne tn 3 199,4 22,4 35 182,0 53,7
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 901,3 16,1 13 574,4 30,1
– Asian rahtiliikenne tn 9 673,7 -3,1 123 953,4 6,5
– Kotimaan rahtiliikenne tn 36,7 -24,4 572,3 0,8
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 13 811,1 2,9 173 282,1 15,3
Rahtilento tn** 0 0 0 0
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 811,1 2,9 173 282,1 9,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 151,7 10,9 1 871,9 13,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 85,6 0,8 1 092,8 9,2
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 151,7 10,9 1 871,9 15,0
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 85,6 0,8 1 092,8 10,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,4 -5,6p 58,4 -2,5p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 54,9 -2,3p 56,2 4,1p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 60,6 -8,5p 63,3 -5,1p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 56,4 -5,6p 58,4 -2,3p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lähde: Finnair

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.