Finnairin elokuun 2020 liikennetiedot

Finnair kuljetti elokuussa 193 000 matkustajaa eli 85,8 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla, mutta 32,9 % enemmän kuin heinäkuussa 2020.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski elokuussa 84,1 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 116 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 31,8 % verrattuna vuoden 2019 elokuuhun. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 elokuuhun.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 92,4 %. Matkustajakäyttöaste laski 45,1 prosenttiyksikköä 41,7 %:iin.

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien Suomen asettamat tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa, sillä sinne ei lennetty reittiliikennettä elokuussa.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 86,6 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 78,7 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 62,5 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 96,4 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 86,4 % Euroopan-liikenteessä ja 64,6 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 24,3 %, mutta sitä tukivat rahtioperaatiot ja hyvin korkea rahdin käyttöaste.

Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 52,8 % ja kotimaanliikenteen 62,8 %.

Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja elokuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 96,4 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 84,9 % ja kotimaanliikenteessä 69,5 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat elokuussa 86,8 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 81,4 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 78,4 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 70,5 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin ennen kaikkea Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 13,7 % heinäkuusta 2020 pääosin reittiliikenteen rahdin vahvan kysynnän ansiosta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 96,0 % (76,9 %) saapui elokuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2020

elokuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 193,0 -85,8 3 091,8 -68,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 675,8 -84,1 11 185,9 -64,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 281,9 -92,4 7 626,0 -70,8
Matkustajakäyttöaste % 41,7 -45,1p 68,2 -14,5p
Rahti ja posti tn 4 050,4 -73,4 48 130,7 -57,0
Tarjotut tonnikilometrit 126,3 -79,7 1 922,0 -58,4
Myydyt tonnikilometrit 53,7 -87,5 996,4 -67,3
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 8,9 -96,4 481,6 -72,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 278,2 -86,6 5 200,5 -66,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 67,7 -96,4 3 689,7 -72,0
Matkustajakäyttöaste % 24,3 -66,2p 70,9 -13,5p
       
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 137,5 -84,9 1 832,6 -70,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 355,6 -78,7 4 462,6 -62,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 187,8 -86,4 2 878,7 -70,5
Matkustajakäyttöaste % 52,8 -30,1p 64,5 -16,8p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,3 -73,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 848,9 -68,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 647,1 -72,4
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,2 -10,5p
       
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 46,6 -69,5 695,3 -54,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 42,0 -62,5 673,9 -47,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 26,4 -64,6 410,5 -49,9
Matkustajakäyttöaste % 62,8 -3,7p 60,9 -3,5p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 351,5 -88,0 7 965,3 -63,6
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 2 542,2 -71,1
– Aasian rahtiliikenne tn 2 229,6 -79,6 24 712,1 -69,5
– Kotimaan rahtiliikenne tn 25,3 -45,8 218,4 -45,0
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 606,4 -82,9 35 438,0 -68,4
Rahtilento tn** 1 444,0 100,0 12 692,7 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 4 050,4 -73,4 48 130,7 -57,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 36,5 -78,4 524,7 -57,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 28,6 -70,5 314,6 -55,7
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 22,3 -86,8 407,2 -67,4
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 18,0 -81,4 222,4 -68,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 78,4 21,0p 60,0 3,0p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 66,3 10,9p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 89,4 27,7p 59,1 -2,6p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 80,6 23,2p 54,6 -2,3p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

 

Lähde: Finnair

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X