Finnairin heinäkuu -90 %

Finnair kuljetti heinäkuussa 145 300 matkustajaa eli 90,0 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla, mutta 163,0 % enemmän kuin kesäkuussa 2020.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski heinäkuussa 88,7 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 93 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 24,4 % verrattuna vuoden 2019 heinäkuuhun. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 heinäkuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 94,8 %. Matkustajakäyttöaste laski 48,2 prosenttiyksikköä 41,4 %:iin. COVID-19-pandemiasta aiheutuneet kapasiteettivähennykset heikensivät yhä kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja merkittävästi, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa, koska sinne ei lennetty yhtään reittiliikennettä heinäkuussa.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 88,6 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 87,0 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 73,9 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 97,6 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 91,1 % Euroopan-liikenteessä ja 72,7 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 18,8 %, mutta sitä tukivat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 61,2 % ja kotimaanliikenteen 73,0 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja heinäkuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 97,7 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 89,5 % ja kotimaanliikenteessä 75,4 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat heinäkuussa 88,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 85,0 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 81,5 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 73,0 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin ennen kaikkea Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat 12,8 % kesäkuusta 2020, koska kysyntä heikkeni hieman ja toisaalta rahdin tarjonta lisääntyi markkinoilla. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 95,9 % (78,4 %) saapui heinäkuussa aikataulussa.

Elokuun 2020 liikennetiedote julkaistaan tiistaina 8.9.2020.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2020

heinäkuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 145,3 -90,0 2 898,8 -65,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 494,7 -88,7 10 510,1 -61,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 204,9 -94,8 7 344,1 -67,2
Matkustajakäyttöaste % 41,4 -48,2p 69,9 -12,1p
Rahti ja posti tn 3 561,6 -75,9 44 080,3 -54,5
Tarjotut tonnikilometrit 106,4 -83,2 1 795,5 -55,1
Myydyt tonnikilometrit 43,3 -90,2 942,8 -64,0
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 5,8 -97,7 472,7 -68,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 237,5 -88,6 4 922,3 -63,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 44,6 -97,6 3 622,0 -67,9
Matkustajakäyttöaste % 18,8 -71,2p 73,6 -9,9p
       
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 107,2 -89,5 1 695,1 -68,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 233,0 -87,0 4 107,0 -60,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 142,6 -91,1 2 690,9 -67,9
Matkustajakäyttöaste % 61,2 -28,3p 65,5 -15,6p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,3 -68,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 848,9 -63,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 647,1 -67,4
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,2 -10,0p
       
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 32,3 -75,4 648,7 -53,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 24,2 -73,9 631,9 -45,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 17,7 -72,7 384,1 -48,5
Matkustajakäyttöaste % 73,0 3,4p 60,8 -3,4p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 328,9 -88,9 7 613,8 -59,9
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 2 542,2 -65,9
– Aasian rahtiliikenne tn 1 766,1 -83,1 22 482,5 -67,9
– Kotimaan rahtiliikenne tn 27,9 -32,1 193,2 -44,9
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 123,0 -85,6 32 831,6 -66,1
Rahtilento tn** 1 438,7 100,0 11 248,7 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 3 561,6 -75,9 44 080,3 -54,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 31,3 -81,5 488,2 -54,7
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 25,1 -73,0 286,0 -53,4
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 19,5 -88,4 384,9 -64,3
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 14,0 -85,0 204,4 -66,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 80,1 25,0p 58,6 1,7p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 66,3 10,7p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 77,4 18,4p 57,1 -4,6p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 71,6 16,5p 53,1 -3,7p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Jaa artikkeli:

Haluatko kirjautua ulos?
X