Finnair julkisti uuden strategiansa

Finnairin strategia on pitkään perustunut Euroopan ja Aasian yhdistämiseen lyhyttä pohjoista reittiä eli Venäjän ilmatilaa hyödyntäen. Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Venäjän ilmantilan sulkeuduttua, Finnairin Aasian-lentojen lentoajat ovat pidentyneet merkittävästi, mikä heikentää koko Finnairin kannattavuutta. Finnairin uuden strategian tavoitteena on palauttaa yhtiön kannattavuus riippumatta Venäjän ilmatilan tilanteesta.

Koska Finnair nyt kohtaa erilaisen kilpailutilanteen ja eri markkinoiden painoarvo sen liiketoiminnassa muuttuu, yhtiö tarvitsee merkittävää rakenteellista uudistamista ollakseen kilpailukykyinen.

”Toimintaympäristömme muutos edellyttää meiltä uutta strategiaa ja merkittävää uusiutumista, erityisesti kustannusmielessä”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner. ”Meillä on kuitenkin vahva perusta, jolle rakentaa: erinomainen, erottautuva tuote, vahva turvallisuuskulttuuri, vahva brändi, laadukas toteutuskyky, sitoutuminen vastuullisuuteen ja vahva näyttö kyvystä sopeutua ja uusiutua.”

Lähi-idästä tärkeä markkina

Mannerin mukaan Finnairin on nyt kilpailtava ilman maantieteellistä etua. Aasiassa jatketaan lentoja kaikkein tärkeimpiin kaupunkeihin; Tokioon, Seouliin, Beijingiin, Shanghaihin, Guangzhouhun, Bangkokiin ja Phuketiin. Intian markkinoilla lisätään lentoja. Elokuussa aloitettiin lennot Mumbaihin, jo ennestään reittikartalla olleen Delhin lisäksi.
Kakkoskategorian kaupungeissa Aasiassa lentoja tullaan vähentämään.
”Katsomme myös etelään. Lähi-idästä on tulossa meille tärkeä markkina tulevaisuudessa”, Manner sanoo. ”Olemme juuri julkistaneet strategisen, pitkäaikaisen yhteistyön Qatar Airwaysin kanssa. Tulemme lentämään Helsingistä, Tukholmasta ja Kööpenhaminasta päivittäiset lennot Dohaan.  Olemme sopineet myös neljännestä reitistä, joka tullaan ilmoittamaan myöhemmin.”
Lähi-idästä tulee Manner-Kiinan veroinen markkina Finnairille tulvaisuudessa.

Mannerin mukaan lentoja lisätään myös Pohjois-Amerikkaan. ”Lännen paino verkostossamme tulee lisääntymään.”

Euroopan reittiverkosto tulee säilymään ja tehokkuutta lisätään.

Suoramyynti on lisääntynyt

Finnairissa on parannettu digitaalista osto- ja palvelukokemusta. Mannerin mukaan Finnair hakee nyt entistä suorempaa yhteyttä asiakkaisiin. Ennen pandemiaa 70 % Finnairin myynnistä tapahtui tukkumyyntikanavien, eli matkatoimistojen kautta, ja kun Aurinkomatkat lasketaan mukaan, niin luku on 60 %. Pandemian aikana on kehitetty jakelua ja myyntiä ja tällä hetkellä suoramyynti on jo 65 %. Matkatoimistoille tuodaan uusi jakeluteknologia, NDC, joka mahdollistaa myös tämän kanavan kautta entistä suoremman yhteyden asiakkaaseen.

Finnairin Manner kertoo Finnairin uudesta strategiasta.

Keskeiset toimet

Finnairin uusi strategia keskittyy rakentamaan kilpailukykyisen lentoyhtiön, jonka tavoitteena on pandemiaa edeltävän ajan 5 %:n vertailukelpoinen liikevoittotaso vuoden 2024 puolivälistä lähtien.

Keskeiset toimet tämän saavuttamiseksi ovat:

  • Maantieteellisesti aiempaa tasapainoisempi verkosto, joka yhdistää Euroopan Aasiaan, Intiaan ja Lähi-itään sekä Pohjois-Amerikkaan Helsinki-Vantaan kotikentän kautta ja vahvat kotimaan yhteydet.
  • Laivaston koon pienentäminen ja optimointi tulevaa verkostoa varten.
  • Yksikkötuottojen merkittävä vahvistaminen paremmilla digitaalisilla ratkaisuilla, kilpailukykyisellä tuotetarjonnalla ja lisäpalveluiden kehityksellä.
  • Kumppanuuksien, erityisesti oneworld-allianssin ja yhteishankkeiden, tehokkaampi hyödyntäminen jakelun vahvistamiseksi ja verkoston ja tuotetarjonnan laajentamiseksi.
  • Yksikkökustannusten noin 15 %:n* vähentäminen vuoden 2019 tasosta kilpailukyvyn varmistamiseksi kaikilla markkinoilla.
  • Kestävän taseen rakentaminen, jotta yhtiö voi investoida tulevaisuuteen.
  • Lentoliikenteen johtaviin vastuullisuustoimijoihin kuuluminen.

*lennon keskipituus -oikaistu, ei sisällä polttoainekuluja päätuotteiden osalta; sisältäen yli 200 miljoonan euron jo saavutetut kustannussäästöt vuoden 2019 jälkeen

Haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan kaikkien sidosryhmien tukea. Strategian toteutus alkaa nyt, ja se pitää sisällään keskustelut kaikkien tärkeiden sidosryhmien kanssa niistä muutoksista, joita tarvitaan Finnairin kilpailukyvyn rakentamiseksi.

Yksikkökustannusten vähennystavoite kattaa kaikki kuluerät, myös henkilöstökulut. Finnair aloittaa keskustelut henkilöstön kanssa muun muassa työehtojen muutoksista ja arvioi myös muita toimia, kuten matkustamopalvelun reittikohtaisia ulkoistusmahdollisuuksia, mahdollisuuksia ulkoistaa joitain operatiivisia toimintoja ja toimia, joilla parannetaan yhtiön yhteisten toimintojen tehokkuutta.

Finnair hakee kustannussäästöjä myös neuvottelemalla toimittajiensa kanssa, organisaatiorakenteiden tarkastelulla ja tehostamalla tilojen käyttöä.

”Tavoitteemme on rakentaa kilpailukykyinen Finnair, joka pystyy palaamaan pandemia-aikaa edeltävälle kannattavuustasolle”, sanoo Manner. ”Tämän saavuttaminen vaatii perustavanlaatuisia muutoksia läpi Finnairin. Erityisesti vaikeina pandemiavuosina finnairilaiset ovat osoittaneet kykynsä sopeutua ja uusiutua kaikkein haastavimmassa olosuhteissa. Uskon vakaasti, että saavutamme tavoitteemme, kun nyt jatkamme tätä matkaa. Yhdessä voimme rakentaa Finnairin, josta henkilöstö, asiakkaat ja suomalaiset voivat edelleen olla ylpeitä.”

Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana Finnair on tehnyt perustavanlaatuisia muutoksia ja rakentanut itselleen tien ulos koronapandemian aiheuttamasta kriisistä päättäväisin toimin, joihin kuului muun muassa henkilöstövähennykset, lomautukset ja määräaikaiset sopimukset säästöistä työntekijäliittojen kanssa, 500 miljoonan euron osakeanti, merkittäviä lainoja ja 200 miljoonan euron kustannussäästöohjelman toteutus.

Lähde: Finnair

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X