Hyppää sisältöön
· Leena

Finnairin liiketulos pieneni vain hieman

Finnair on julkistanut viime vuoden tilinpäätöksenä. Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli 169,4 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 170,4 miljoonaa euroa.

Matkustaja käyttöaste tippui edellisvuodesta puolitoista prosenttia, ollen 81,8 %

Liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia edellisvuodesta ja oli 2 834,6 miljoonaa euroa (2 568,4).

Finnairin uusi toimitusjohtaja Topi Manner:

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Vuosi 2018 oli Finnairille kolmas peräkkäinen nopean kasvun vuosi, mutta se oli myös joiltain osin kaksijakoinen: alkuvuonna suotuisa kysyntäympäristö siivitti nopeaa ja kannattavaa kasvuamme niin matkustajaliikenteessä kuin matkapalveluissakin. Vuoden loppupuoliskolla kilpailu kiristyi erityisesti joillakin Euroopan reiteillä, polttoaineen hinnassa nähtiin hintapiikki ja epävarmuus maailmantalouden tulevasta kasvuvauhdista lisääntyi.

Kapasiteetin kasvu 14,8 prosentilla ja matkustajamäärän nousu 11,6 prosentilla uuteen 13,3 miljoonan vuosittaisen matkustajan ennätykseen johtivat liikevaihdon 10,4 prosentin kasvuun. Liikevaihtomme oli viime vuonna 2,8 miljardia euroa. Koko vuoden vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 169,4 miljoonaa ja siis vuoden 2017 tasolla.

Jatkoimme investointeja, joita uusiutumisemme edellyttää. Vaikka tuloksemme heikkeni loppuvuonna, on pitkän aikavälin tavoitteenamme edelleen kannattava, kestävä kasvu.

Toimintaympäristössämme on nyt enemmän epävarmuutta kuin vuotta aiemmin, kun maailmantalouden kasvu näyttää maltillistuvan. Tavoitteemme on luoda arvoa niin osakkeenomistajillemme, asiakkaillemme kuin henkilöstöllekin. Siksi on tärkeää, että huolehdimme kannattavuudesta, jotta voimme kehittyä kaikilla näillä osa-alueilla ja luoda lisäarvoa aiempaa haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että investoimme tulevaisuutemme kannalta tärkeisiin asioihin, kyseenalaistamme terveesti nykyiset toimintatapamme sekä kehitämme tuottavuuttamme sekä reagoimme ulkoisiin muutoksiin. Samalla jatkamme pitkäjänteistä asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen kehittämistä.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Uutena toimitusjohtajana olen huomannut, miten intohimoisesti niin asiakkaamme kuin oma henkilöstömme suhtautuvat Finnairin. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä Finnairin tulevaisuuden rakentamista.

 

Tammi–joulukuu 2018 

  •  Liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 834,6 miljoonaa euroa (2 568,4)*.
  •  Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 14,8 prosenttia.
  •  Matkustajakäyttöaste oli 81,8 prosenttia (-1,5 prosenttiyksikköä).
  •  Vertailukelpoinen liiketulos oli 169,4 miljoonaa euroa (170,4). Liiketulos oli 207,5 miljoonaa euroa (224,8).
  •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 383,1 miljoonaa euroa (382,3) ja investointien nettorahavirta -194,0 miljoonaa euroa (-157,5).**
  •  Yksikkötuotto (RASK) laski 3,9 prosenttia vertailukaudesta. Yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 2,6 prosenttia vertailukaudesta.
  •  Yksikkökustannus (CASK) laski 3,2 prosenttia, ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 6,2 prosenttia vertailukaudesta.
  •  Osakekohtainen tulos oli 1,08 euroa (1,23).
  •  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 0,274 euroa osaketta kohden.

* Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. 

** Investointien nettorahavirta sisältää vuoden viimeisellä neljänneksellä 2,3 miljoonaa euroa sijoituksia rahamarkkinarahastoihin tai muihin yli kolmen kuukauden päästä erääntyviin rahoitusvaroihin. Vuonna 2018 nämä sijoitukset kasvoivat nettomääräisesti 81,8 miljoonalla eurolla. Sijoitukset ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa. 

Tulevaisuuden näkymät 

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2019. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan liikenteessä, kun alan kapasiteetti kasvaa. Talouskasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla sekä maailmankauppaan liittyvän, myös Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Finnair suunnittelee lisäävänsä kapasiteettiaan noin 10 prosentilla vuonna 2019 eli edellisen vuoden 14,8 prosentin kasvua hitaammin. Kasvu painottuu Aasiaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019.

Tiedonantopolitiikkansa mukaisesti Finnair antaa koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen kehitystä kuvaavan ennusteen puolivuotiskatsauksen yhteydessä heinäkuussa.

 

Lähde: Finnair

Leena