Hyppää sisältöön
· Leena

Finnairin liiketulos parantunut jo 14 vuosineljännestä peräkkäin

 

Tulevaisuuden näkymät:

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan kasvavan voimakkaasti vuonna 2018. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisillä reiteillä, kun nykyiset ja uudet toimijat lisäävät kapasiteettia.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Finnair suunnittelee kasvattavansa kapasiteettiaan yli 15 prosentilla vuonna 2018, suurimman osan tästä kasvusta osuessa vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Matkustajamäärän odotetaan kasvavan jokseenkin saman verran kuin kapasiteetin, kun taas liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Olen ilahtunut siitä, että saavutimme voitollisen vertailukelpoisen liiketuloksen ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen kausiluonteisesti heikoimmalla ensimmäisellä vuosineljänneksellä – samalla kun kuljetimme ennätykselliset kolme miljoonaa matkustajaa ja kasvatimme kapasiteettia lähes viidenneksellä. Suuri kiitos tästä saavutuksesta kuuluu kaikille finnairilaisille, jotka ovat tälläkin jaksolla upeasti venyneet kasvumme toteuttamisessa ja asiakkaidemme palvelemisessa.

Matkustajamäärämme kehittyivät erinomaisesti kaikilla liikennealueilla ja matkustajakäyttöasteemme parani. Etenkin kansainvälinen vapaa-ajanmatkustuskysyntä, Pohjoismaihin suuntautuva transfer-liikenne ja kotimainen kysyntä kasvoivat. Myös lisämyynti, rahti ja matkapalvelut kehittyivät hyvin, mutta näen että meillä on vielä paljon kasvupotentiaalia näillä alueilla.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kireä kilpailu alalla jatkuu samalla, kun uudet toimijat ja noussut polttoaineen hinta haastavat alan toimintadynamiikkaa. Katsauskaudella hankalat sääolot aiheuttivat lentojen viivästyksiä ja peruutuksia, mikä näkyi asiakastyytyväisyydessämme. Kehitämme toimintaamme yhä aktiivisemmin yhdessä Helsinki-Vantaan kenttää operoivan Finavian kanssa, jotta voimme palvella asiakkaitamme jatkossa entistä paremmin poikkeussäiden aikaan.

Olemme tuoneet asiakaspalveluumme uusia elementtejä ja täydentäneet tuotevalikoimaamme parantaaksemme asiakkaidemme matkustuskokemusta. Matkustajiemme ja henkilöstömme hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, kun tähtäämme alan parhaaseen palveluun, laatuun ja asiakas- ja henkilöstökokemukseen.

Päätimme katsauskaudella aikaistaa kahden A350-koneen toimituksia vuosille 2019 ja 2020. Näiden aikaistusten ja vuosina 2015–2017 toteuttamamme kaukoliikenteen laivastouudistuksen ansiosta meillä on hyvät mahdollisuudet osallistua Aasian ja Euroopan välisen lentoliikenteen odotettuun markkinakasvuun. Panostamme kasvun ohella edelleen myös asiakaskokemukseen, henkilöstökokemukseen ja uusiutumiseen parantaaksemme kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme.

 

Tammi–maaliskuu 2018

  •  Liikevaihto kasvoi 14,6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 635,3 miljoonaa euroa (554,4)*.
  •  Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 18,9 prosenttia.
  •  Matkustajakäyttöaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä 82,9 prosenttiin.
  •  Vertailukelpoinen liiketulos oli 3,9 miljoonaa euroa (-9,0). Liiketulos oli 6,0 miljoonaa euroa (-10,0).
  •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 78,0 miljoonaa euroa (23,9) ja investointien nettorahavirta -53,9 miljoonaa euroa (145,1).**
  •  Yksikkötuotto (RASK) laski 3,6 prosenttia vertailukaudesta. Yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 1,7 prosenttia vertailukaudesta.
  •  Yksikkökustannus (CASK) laski 5,8 prosenttia ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 4,5 prosenttia vertailukaudesta.
  •  Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,09).

*    Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.
** Investointien nettorahavirta sisältää vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 9,9 miljoonaa euroa lunastuksia rahamarkkinarahastoista tai muista yli kolmen kuukauden päästä erääntyvistä rahoitusvaroista. Sijoitukset ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa. 

Leena