Hyppää sisältöön
· Leena

Finnairin liikevaihto kasvoi mutta tulos tippui

Finnairin osavuotiskatsaus kertoo, että ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi viisi prosenttia mutta matkustajakäyttöaste sekä yksikkötuotto tippuivat lähes viisi prosenttia.

Toimitusjohtaja Topi Manner:

Tammi–maaliskuun liikevaihtomme kasvoi 5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 673 miljoonaa euroa. Erityisesti kasvoimme Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä, ja lisäksi rahti kehittyi hyvin. Liikevaihdon kasvuvauhti jäi kuitenkin tällä kausiluonteisesti heikolla vuosineljänneksellä jälkeen kapasiteetin noin 10 prosentin kasvusta, mihin vaikutti viime vuoden lopulla ja katsauskaudella toimitetut kaksi uutta A350-konetta. Vertailukelpoinen liiketuloksemme jäi ennakoidusti viime vuoden ennätystuloksesta ja oli -16,2 miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät kapasiteetin kasvun myötä nousseet kustannukset sekä kallistunut polttoaineen hinta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kapasiteetin kasvu painoi yksikkötuottoja etenkin Euroopan ja kotimaan liikenteessä. Kysyntä Japanista Eurooppaan sekä keskeisillä Pohjois-Atlantin reiteillä oli edelleen vahvaa. Alkuvuosi Kiinassa käynnistyi hitaasti maan talouskasvun hidastumisen, kauppasodan uhkan, normaalia pidempään kestäneen Kiinan kansankongressin sekä omien, myyntikanavien painotuksissa tekemiemme muutosten vuoksi. Pääsiäisen ajoittuminen huhtikuulle laski puolestaan jonkin verran Euroopan ja Pohjois-Atlantin reittien kysyntää vertailukaudesta.

Rahtiliiketoimintamme puolestaan kasvoi voimakkaasti, mikä oli alan yleiskehityksen vastaista. Hyvään kehitykseen vaikuttivat Finnairin keskeisten rahtimarkkinoiden hyvä kysyntätilanne ja uuden rahtiterminaalimme avaamisesta johtunut vuoden 2018 matala vertailutaso. Matkapalveluidemme liikevaihto ja tulos puolestaan heikkenivät lomamatkojen ylitarjonnan vuoksi.

Toinen tälle vuodelle suunnitelluista A350-lentokoneista tulee liikenteeseemme lähiviikkoina juuri sopivasti vahvaan kesäkauden kysyntäsesonkiin. Tämän hetken myyntinäkymämme lähikuukausille on hyvä, ja ennusteemme vuoden 2019 kapasiteetin ja liikevaihdon kasvusta on aiemmin antamamme arvion mukainen.

Finnair jatkaa investointejaan tulevaisuuteensa ja tuottavuuskehityksen kannalta keskeisiin asioihin: henkilöstökokemukseen, asiakaskokemukseen, vastuulliseen lentoliikenteeseen ja prosessien yksinkertaistamiseen. Lisäksi kehitämme edelleen valmiutta reagoida ulkoisen ympäristön muutoksiin. Tavoitteenamme on jatkaa kestävää, kannattavaa kasvua.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Tammi–maaliskuu 2019 

  •  Liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 672,9 miljoonaa euroa (641,1).*
  •  Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 10,4 prosenttia.
  •  Matkustajakäyttöaste oli 78,3 prosenttia (-4,6 prosenttiyksikköä).
  •  Vertailukelpoinen liiketulos oli -16,2 miljoonaa euroa (14,6). Liiketulos oli -17,6 miljoonaa euroa (16,9).
  •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 148,3 miljoonaa euroa (108,0) ja investointien nettorahavirta -70,2 miljoonaa euroa (-56,5).**
  •  Yksikkötuotto (RASK) laski 4,9 prosenttia vertailukaudesta. Yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 5,3 prosenttia vertailukaudesta.
  •  Yksikkökustannus (CASK) laski 0,4 prosenttia, ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 2,8 prosenttia vertailukaudesta.
  •  Osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (0,08).

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. 

** Investointien nettorahavirta sisältää vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 52,6 miljoonaa euroa lunastuksia rahamarkkinarahastoista tai muista yli kolmen kuukauden päästä erääntyvistä rahoitusvaroista. Sijoitukset ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa. 

Tulevaisuuden näkymät  

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2019. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan liikenteessä, kun alan kapasiteetti kasvaa. Taloudellisen kasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla ja maailmankauppaan liittyvän, myös Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Finnair suunnittelee lisäävänsä kapasiteettiaan noin 10 prosentilla vuonna 2019 eli edellisen vuoden 14,8 prosentin kasvua hitaammin. Kasvu painottuu Aasiaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019. ​

​Lue koko raportti tästä.

 

Lähde: Finnair

Leena