Hyppää sisältöön
Matkailijavirtojen hallinnalla vastuullisempaan matkailuun
· Leena

Finnairin maaliskuun matkustajamäärät kasvoivat, täyttöaste tippui

Finnair kuljetti maaliskuussa 1 144 900 matkustajaa eli 4,6 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi maaliskuussa 11,0 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 2,8 %, ja matkustajakäyttöaste laski 6,2 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 78,3 %:iin. Tähän vaikuttaa osittain pääsiäisen lomaliikenteen ajoittuminen tänä vuonna huhtikuulle, kun se vertailukaudella ajoittui osittain jo maaliskuulle.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat joulukuussa 2018 ja helmikuun puolessa välissä 2019 käyttöön otetut uudet A350-lentokoneet. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 8,8 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin-reitille ja lisävuoroille Osakaan ja Hong Kongiin. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 0,9 %.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 17,9 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston koon kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita, keskimäärin pidemmät lentoreitit sekä parempi lentokoneiden käyttöaste. Lisäkapasiteetti kohdistui pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin ja uusiin reitteihin Stuttgartiin, Lissaboniin ja Lyoniin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,2 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 2,2 % Aasian-liikenteessä ja 7,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä ja kasvoivat 13,4 % Euroopan-liikenteessä ja 1,3 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 79,7 %, Euroopan-liikenteen 78,3 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 80,2 % ja kotimaan liikenteen 65,3 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 2,6 % ja Pohjois-Amerikan -liikenteessä 6,8 %. Euroopan-liikenteen matkustajamäärä nousi 9,1 % ja kotimaan liikenteen matkustajamäärä 1,0 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat maaliskuussa 18,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 19,6 % pääasiassa Japanin ja Pohjolan hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Finnairin lennoista 78,6 % (78,2 %) saapui maaliskuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2019

maaliskuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 1 144,9 4,6 3 147,8 4,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 738,2 11,0 10 669,3 10,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 927,6 2,8 8 355,8 4,2
Matkustajakäyttöaste % 78,3 -6,2p 78,3 -4,6p
Rahti ja posti tn 13 910,4 16,2 37 529,3 22,2
Tarjotut tonnikilometrit 547,3 10,3 1 572,1 9,5
Myydyt tonnikilometrit 350,2 6,2 985,8 8,0

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 198,9 -2,6 593,4 0,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 904,5 8,8 5 446,8 8,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 518,2 -2,2 4 498,6 0,6
Matkustajakäyttöaste % 79,7 -8,9p 82,6 -6,2p

Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 653,9 9,1 1 770,4 8,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 365,3 17,9 3 827,5 17,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 069,4 13,4 2 859,6 12,9
Matkustajakäyttöaste % 78,3 -3,1p 74,7 -3,2p

Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 24,4 -6,8 76,3 0,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 228,8 -0,9 728,4 0,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 183,6 -7,1 587,7 -0,4
Matkustajakäyttöaste % 80,2 -5,3p 80,7 -0,3p

Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 267,7 1,0 707,7 -2,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 239,6 4,2 666,7 2,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 156,5 1,3 409,9 -2,0
Matkustajakäyttöaste % 65,3 -1,9p 61,5 -3,1p

Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 703,1 54,1 7 305,4 89,4
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 724,5 8,2 2 074,1 24,3
– Asian rahtiliikenne tn 10 433,0 18,3 27 995,6 20,3
– Kotimaan rahtiliikenne tn 49,8 -7,8 154,2 8,5
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 13 910,4 23,1 37 529,3 29,7
Rahtilento tn** 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 910,4 16,2 37 529,3 22,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 144,7 16,9 406,3 15,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 88,4 17,8 238,2 21,7
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 144,7 18,4 406,3 16,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 88,4 19,6 238,2 23,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 61,1 0,5p 58,6 3,1p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 62,5 2,6p 60,2 11,3p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 67,8 0,7p 64,7 2,4p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 61,1 0,6p 58,6 3,3p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Leena