Finnairin marraskuun liikennetiedot

Finnair kuljetti marraskuussa 487 000 matkustajaa eli 472,7 % enemmän kuin vuoden 2020 marraskuussa. Marraskuun 2021 matkustajamäärä oli 12,4 % enemmän kuin lokakuussa 2021 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska marraskuussa on yksi päivä vähemmän).

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin. Tämä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa, vaikka matkustus Suomesta ja Ruotsista Yhdysvaltoihin ja esimerkiksi Thaimaahan avautui marraskuun aikana lisäten myös Finnairin kuljettamia matkustajamääriä.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi marraskuussa 397,2 % vertailukaudesta ja 22,1 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 199 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 151,9 % enemmän verrattuna vuoden 2020 marraskuuhun ja 15,0 % enemmän kuin lokakuussa 2021. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 marraskuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 802,7 % vertailukaudesta ja 20,7 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 20,7 %-yksikköä vertailukaudesta 46,1 %:iin, mutta laski 0,5 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 235,2 %, Euroopan-liikenteen 489,5 % ja kotimaanliikenteen 103,3 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 623,3 % Aasian-liikenteessä, 1 002,1 % Euroopan-liikenteessä ja 157,5 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 22,5 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 29,5 %, mutta niitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot sekä korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 74,0 % ja kotimaanliikenteen 69,7 %, joten molemmat olivat lähellä pandemiaa edeltäneitä lukuja.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 592,4 %, Euroopan-liikenteessä 738,2 % ja kotimaanliikenteessä 167,3 %.

Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonnan, myytyjen henkilökilometrien ja matkustajamäärien kasvuprosenttia vertailukaudesta ei voi määrittää, koska marraskuussa 2020 sinne ei ollut matkustajalentoja.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat marraskuussa 344,4 % vertailukaudesta (kasvoivat 24,8 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 290,3 % (kasvoivat 23,9 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan osalta marraskuussa 2020. Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 104,4 % vertailukaudesta (kasvoivat 8,2 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 80,9 % (kasvoivat 4,8 % edeltäneestä kuukaudesta), ja ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Vaikka pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat vertailukaudesta 16,1 % ja edeltäneestä kuukaudesta 19,5 %, rahdin kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana marraskuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 81,4 % vertailukaudesta ja 5,5 % edeltäneestä kuukaudesta (marraskuu oli uusi ennätyskuukausi pandemia-aikana). Myös rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste pysyi korkealla tasolla.

Finnairin lennoista 79,7 % (91,3 %) saapui marraskuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2021

marraskuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 487,0 472,7 2 249,6 -33,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 2 002,4 397,2 9 555,7 -23,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 922,5 802,7 3 796,7 -52,7
Matkustajakäyttöaste % 46,1 20,7p 39,7 -24,3p
Rahti ja posti tn 14 073,2 81,4 90 769,1 39,8
Tarjotut tonnikilometrit 362,6 136,7 2 156,3 -6,2
Myydyt tonnikilometrit 184,5 181,2 1 006,6 -12,8
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 21,6 592,4 79,4 -84,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 745,5 235,2 3 557,1 -40,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 167,7 623,3 603,5 -84,2
Matkustajakäyttöaste % 22,5 12,1p 17,0 -47,1p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 339,7 738,2 1 559,6 -21,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 771,9 489,5 3 722,1 -24,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 571,3 1 002,1 2 436,3 -20,9
Matkustajakäyttöaste % 74,0 34,4p 65,5 3,1p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 15,1 N/A 54,2 -34,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 384,7 N/A 1 736,1 104,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 113,5 N/A 397,9 -38,5
Matkustajakäyttöaste % 29,5 N/A 22,9 -53,3p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 110,6 167,3 556,5 -32,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 100,3 103,3 540,3 -33,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 69,9 157,5 359,0 -27,4
Matkustajakäyttöaste % 69,7 14,7p 66,4 5,7p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 994,6 253,7 3 400,5 -61,5
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 316,3 N/A 10 979,6 331,9
– Aasian rahtiliikenne tn 6 423,7 176,9 35 211,0 11,2
– Kotimaan rahtiliikenne tn 35,5 17,0 316,6 2,4
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 770,1 271,3 49 907,6 15,2
Rahtilento tn** 4 303,0 -16,1 40 861,4 89,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 14 073,2 81,4 90 769,1 39,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 130,4 104,4 838,4 26,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 102,3 80,9 668,8 53,4
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 92,6 344,4 464,0 -1,2
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 70,7 290,3 358,3 29,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 78,5 -10,2p 79,8 13,8p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 80,2 N/A 72,1 5,8p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 81,0 -9,3p 84,7 20,7p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 76,3 -10,6p 77,2 18,3p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X