Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Finnairin matkustajamäärät hyvässä kurssissa

Finnair kuljetti lokakuussa 433 300 matkustajaa eli 330,0 % enemmän kuin vuoden 2020 lokakuussa. Lokakuun 2021 matkustajamäärä oli 45,3 % enemmän kuin syyskuussa 2021 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska syyskuussa on yksi päivä vähemmän).  

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi lokakuussa 252,8 % vertailukaudesta ja 31,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 173 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 130,7 % enemmän verrattuna vuoden 2020 lokakuuhun ja 20,1 % enemmän kuin syyskuussa 2021.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 lokakuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 419,3 % vertailukaudesta ja 51,3 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 14,9 %-yksikköä vertailukaudesta 46,6 %:iin ja 6,1 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 87,6 %, Euroopan-liikenteen 367,4 % ja kotimaanliikenteen 33,5 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 70,3 % Aasian-liikenteessä, 726,6 % Euroopan-liikenteessä ja 61,2 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 17,4 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 15,1 %, mutta niitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot sekä korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 79,5 % eli jo lähellä pandemiaa edeltäneitä lukuja. Kotimaanliikenteen matkustajakäyttöaste oli 72,0 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 67,9 %, Euroopan-liikenteessä 545,7 % ja kotimaanliikenteessä 71,6 %.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonnan, myytyjen henkilökilometrien ja matkustajamäärien kasvuprosenttia vertailukaudesta ei voi määrittää, koska lokakuussa 2020 sinne ei ollut matkustajalentoja.

 

Rahdilla taas hyvä kuukausi

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat lokakuussa 260,5 % vertailukaudesta (kasvoivat 33,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 200,3 % (kasvoivat 38,4 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan osalta lokakuussa 2020.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 218,0 % vertailukaudesta (kasvoivat 31,8 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 168,5 % (kasvoivat 38,0 % edeltäneestä kuukaudesta), ja ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit kasvoivat vertailukaudesta 133,7 % ja edeltäneestä kuukaudesta 40,4 %.

Rahdin kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana lokakuussa. Sen vuoksi kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 164,9 % vertailukaudesta ja 39,5 % edeltäneestä kuukaudesta (lokakuu oli uusi ennätyskuukausi pandemia-aikana). Myös rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste pysyi korkealla tasolla.

Finnairin lennoista 85,5 % (94,7 %) saapui lokakuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2021

lokakuu

muutos %

vuoden 2021 alusta

muutos %

Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000

433,3

330,0

1 762,7

-46,7

Tarjotut henkilökilometrit milj,

1 640,0

252,8

7 553,2

-37,8

Myydyt henkilökilometrit milj,

764,1

419,3

2 874,1

-63,8

Matkustajakäyttöaste %

46,6

14,9p

38,1

-27,2p

Rahti ja posti tn

13 344,0

164,9

76 695,9

34,2

Tarjotut tonnikilometrit

319,5

172,4

1 793,7

-16,4

Myydyt tonnikilometrit

165,7

235,1

822,1

-24,5

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000

11,4

67,9

57,8

-88,3

Tarjotut henkilökilometrit milj,

496,6

87,6

2 811,6

-50,9

Myydyt henkilökilometrit milj,

86,4

70,3

435,7

-88,5

Matkustajakäyttöaste %

17,4

-1,8p

15,5

-50,7p

Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000

345,0

545,7

1 219,9

-37,4

Tarjotut henkilökilometrit milj,

732,5

367,4

2 950,2

-38,7

Myydyt henkilökilometrit milj,

582,4

726,6

1 865,0

-38,4

Matkustajakäyttöaste %

79,5

34,6p

63,2

0,2p

Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000

7,3

N/A

39,1

-52,5

Tarjotut henkilökilometrit milj,

352,9

N/A

1 351,4

59,2

Myydyt henkilökilometrit milj,

53,4

N/A

284,3

-56,1

Matkustajakäyttöaste %

15,1

N/A

21,0

-55,2p

Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000

69,6

71,6

445,9

-43,1

Tarjotut henkilökilometrit milj,

58,1

33,5

440,0

-42,4

Myydyt henkilökilometrit milj,

41,8

61,2

289,1

-38,1

Matkustajakäyttöaste %

72,0

12,4p

65,7

4,6p

Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn

600,8

111,4

2 405,9

-71,8

– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn

2 406,4

N/A

8 663,3

240,8

– Aasian rahtiliikenne tn

4 955,0

103,4

28 787,2

-1,9

– Kotimaan rahtiliikenne tn

33,6

17,9

281,2

0,8

Rahti reittiliikenteessä yhteensä

7 995,8

190,9

40 137,5

-1,4

Rahtilento tn**

5 348,3

133,7

36 558,4

122,0

Kokonaisrahti- ja posti tn

13 344,0

164,9

76 695,9

34,2

Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj,

120,6

218,0

708,0

18,6

Myydyt rahtitonnikilometrit milj,

97,7

168,5

566,5

49,3

Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj,

74,2

260,5

371,4

-17,2

Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj,

57,0

200,3

287,6

11,1

Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %

81,0

-14,9p

80,0

16,4p

– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %

75,1

N/A

70,2

3,8p

– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %

85,9

-10,1p

85,7

23,1p

Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %

76,9

-15,4p

77,4

19,8p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

 

Lähde: Finnair

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.