Hyppää sisältöön
· Leena

Finnairin matkustajamäärät kasvoivat mutta käyttöaste laski

Finnair kuljetti marraskuussa 980 100 matkustajaa eli 3,2 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi marraskuussa 7,2 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 2,1 %, ja matkustajakäyttöaste laski 3,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 74,6 %:iin.

Kaukoliikennelaivastossa ei tapahtunut muutoksia vuodentakaiseen, ja tarjonta pysyi vertailujakson tasolla. Aasian-liikenteen tarjonta laski -1,5 % vertailukaudesta, kun kapasiteettia siirrettiin Aasian reiteiltä Pohjois-Amerikan reiteille. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 19,4 %, kun Chicagon ja San Franciscon lentoja jatkettiin marraskuulle vertailukaudesta poiketen.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 19,1 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useille Euroopan reiteille, mutta keskittyi keskimäärin pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin. Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 5,3 % vertailujaksosta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit laskivat -5,3 % Aasian-liikenteessä ja nousivat Euroopan-liikenteessä 11,4%, Pohjois-Amerikan liikenteessä 18,9 % ja kotimaan liikenteessä 0,1 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 77,5 %, Euroopan-liikenteen 72,5 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 75,2 % ja kotimaan liikenteen 61,1 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä -4,6 % ja kotimaan liikenteessä -0,5 % ja nousivat Euroopan-liikenteessä 6,6 % ja Pohjois-Amerikan -liikenteessä 19,1 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat marraskuussa 19,7 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 16,4 % pääasiassa Japanin ja Ruotsin hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Suotuisa kehitys oli nähtävissä myös Kiinan reiteillä. Kuljetetut kokonaisrahtitonnit kasvoivat 11,2 % vertailujaksosta.

Marraskuussa 85,6 % (81,6%) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2018 

marraskuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä 
Matkustajat 1000 980,1 3,2 12 248,2 11,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. (ASK) 3 306,4 7,2 38 899,6 15,1
Myydyt henkilökilometrit milj. (RPK) 2 466,2 2,1 31 996,6 13,4
Matkustajakäyttöaste % 74,6 -3,8p 82,3 -1,3p
Rahti ja posti tn 15 010,0 11,2 144 721,4 -0,2
Tarjotut tonnikilometrit 488,0 5,5 5 721,3 13,3
Myydyt tonnikilometrit 316,8 5,6 3 779,4 10,5

Aasian reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000 169,3 -4,6 2 205,2 14,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 644,9 -1,5 19 302,6 15,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 275,0 -5,3 16 638,0 14,4
Matkustajakäyttöaste % 77,5 -3,1p 86,2 -0,8p

Euroopan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 581,0 6,6 7 616,3 11,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 255,8 19,1 15 033,2 14,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 910,3 11,4 11 847,6 11,8
Matkustajakäyttöaste % 72,5 -5,0p 78,8 -2,1p

Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 23,7 19,1 331,4 14,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 234,0 19,4 2 878,0 14,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 175,9 18,9 2 420,1 15,2
Matkustajakäyttöaste % 75,2 -0,3p 84,1 0,3p

Kotimaan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 206,2 -0,5 2 095,2 9,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 171,7 5,3 1 685,7 15,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 105,0 0,1 1 091,0 11,1
Matkustajakäyttöaste % 61,1 -3,2p 64,7 -2,4p
       
Rahtiliikenne         
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 761,8 27,1 20 281,2 -15,2
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 961,1 41,5 9 659,7 12,6
– Asian rahtiliikenne tn 11 232,5 13,6 106 389,2 12,1
– Kotimaan rahtiliikenne tn 54,6 13,2 519,6 -40,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 15 010,0 17,4 136 849,7 6,7
Rahtilento tn** 0,0 0,0 7 871,7 -53,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 15 010,0 11,2 144 721,4 -0,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 142,1 17,8 1 506,4 11,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 96,2 14,7 915,9 2,5
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 142,1 19,7 1 490,3 17,1
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 96,2 16,4 902,9 11,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 67,7 -1,8p 60,8 -5,1p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 53,5 -6,9p 51,7 1,2p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 77,7 0,3p 68,3 -3,1p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 67,7 -1,9p 60,6 -3,1p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Leena