Finnairin matkustajamäärät nousussa

Finnair kuljetti toukokuussa 778 300 matkustajaa eli 840,3 % enemmän kuin vuoden 2021 toukokuussa. Toukokuun 2022 matkustajamäärä oli 14,4 % enemmän kuin huhtikuussa 2022 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska huhtikuussa oli yksi päivä vähemmän).

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset erityisesti omikronmuunnoksen vuoksi, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin. Tämä näkyi varsinkin Aasian luvuissa. Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Koska Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan suurinta osaa Aasian-lennoistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena toukokuussa. Raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi toukokuussa 542,4 % vertailukaudesta ja 5,0 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 261 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 301,5 % enemmän verrattuna vuoden 2021 toukokuuhun ja 10,6 % enemmän kuin huhtikuussa 2022. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 toukokuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 1 269,9 % vertailukaudesta ja 9,0 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 61,8 % kasvaen 32,8 %-yksikköä vertailukaudesta ja 2,3 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 185,6 %. Finnair aloitti tauon jälkeen Pohjois-Amerikan-matkustajalennot ainoastaan Helsinki–New York-reitillä maaliskuussa 2021 ja operoi vain tätä reittiä toukokuussa 2021, kun taas toukokuussa 2022 Finnair operoi moniin kohteisiin Yhdysvalloissa niin Suomesta kuin Ruotsistakin. Näin ollen Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 3 063,3 % vertailukaudesta. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 785,5 % ja kotimaanliikenteen 299,0 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 1 232,8 % Aasian-liikenteessä, jopa 7 050,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä yllä mainituista syistä, 1 141,7 % Euroopan-liikenteessä ja 280,3 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 55,0 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 51,2 %, mutta niitä tukivat vahvat rahtioperaatiot. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 69,5 % ja kotimaanliikenteen 66,6 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 1 198,4 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä jopa 6 318,4 % edellä mainituista syistä, Euroopan-liikenteessä 971,3 % ja kotimaanliikenteessä 335,5 %.

Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta toukokuun rahtiluvut paranivat selvästi vertailukaudesta, mutta pysyivät suunnilleen edeltäneen kuukauden tasolla. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 341,5 % vertailukaudesta (kasvoivat 5,6 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 248,6 % (kasvoivat 9,9 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan ja Aasian osalta toukokuussa 2021. Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 67,9 % vertailukaudesta (laskivat 0,2 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 31,0 % (kasvoivat 2,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, jotka oli toukokuussa lähes kokonaan korvattu rahtia kuljettaneilla matkustajareittilennoilla. Rahdin kysyntä jatkui vahvana myös toukokuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 51,1 % vertailukaudesta ja 2,6 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnairin lennoista 86,2 % (94,9 %) saapui toukokuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2022

toukokuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 778,3 840,3 2 967,4 601,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 638,4 542,4 12 066,5 495,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 631,6 1 269,9 6 397,7 1 096,3
Matkustajakäyttöaste % 61,8 32,8p 53,0 26,6p
Rahti ja posti tn 10 220,8 51,1 54 943,3 61,1
Tarjotut tonnikilometrit 371,4 162,0 1 896,5 165,0
Myydyt tonnikilometrit 210,8 249,7 942,0 215,5
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 45,2 1 198,4 192,5 1 101,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 631,9 185,6 3 395,9 205,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 347,8 1 232,8 1 461,9 1 120,2
Matkustajakäyttöaste % 55,0 43,3p 43,0 32,3p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 588,8 971,3 2 011,8 827,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 332,6 785,5 5 096,6 695,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 926,2 1 141,7 3 356,1 1 106,2
Matkustajakäyttöaste % 69,5 19,9p 65,8 22,4p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 41,1 6 318,4 157,3 15 396,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 593,0 3 063,3 2 983,9 5 346,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 303,7 7 050,0 1 181,2 17 463,5
Matkustajakäyttöaste % 51,2 28,6p 39,6 27,3p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 103,2 335,5 605,8 220,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 80,9 299,0 590,0 170,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 53,9 280,3 398,5 206,5
Matkustajakäyttöaste % 66,6 -3,3p 67,5 8,0p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 103,9 1 194,3 8 278,6 849,6
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 3 253,4 2 071,7 14 970,8 3 152,1
– Aasian rahtiliikenne tn 4 726,6 108,8 22 960,2 98,9
– Kotimaan rahtiliikenne tn 30,8 28,3 146,1 7,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 114,7 289,0 46 355,7 256,3
Rahtilento tn** 106,1 -97,5 8 587,6 -59,3
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 220,8 51,1 54 943,3 61,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 101,0 67,9 589,5 92,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 65,1 31,0 371,2 47,7
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 99,6 341,5 504,8 351,8
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 64,4 248,6 305,9 230,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 64,4 -18,2p 63,0 -18,9p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 64,3 -14,6p 60,4 -20,6p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 79,9 -5,4p 68,7 -17,2p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 64,6 -17,2p 60,6 -22,2p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lähde: Finnair

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X