Finnairin matkustajamäärät paranivat huhtikuussa

Finnair kuljetti huhtikuussa 680 300 matkustajaa eli 740,4 % enemmän kuin vuoden 2021 huhtikuussa. Huhtikuun 2022 matkustajamäärä oli 10,7 % enemmän kuin maaliskuussa 2022 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska huhtikuussa oli yksi päivä vähemmän).

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset erityisesti omikronmuunnoksen vuoksi, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin. Tämä näkyi varsinkin Aasian luvuissa. Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Koska Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan suurinta osaa Aasian-lennoistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena huhtikuussa. Raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi huhtikuussa 507,9 % vertailukaudesta ja 6,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 236 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 237,1 % enemmän verrattuna vuoden 2021 huhtikuuhun ja 10,8 % enemmän kuin maaliskuussa 2022. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 huhtikuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 1 270,9 % vertailukaudesta ja 21,0 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 59,6 % kasvaen 33,2 %-yksikköä vertailukaudesta ja 7,0 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 167,5 %. Finnair aloitti tauon jälkeen Pohjois-Amerikan-matkustajalennot ainoastaan New Yorkin -reitillä maaliskuussa 2021, kun taas huhtikuussa 2022 Finnair operoi moniin kohteisiin Yhdysvalloissa niin Suomesta kuin Ruotsistakin. Näin ollen Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 3 403,3 % vertailukaudesta. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 793,6 % ja kotimaanliikenteen 152,8 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 1 120,3 % Aasian-liikenteessä, jopa 19 958,4 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä yllä mainituista syistä, 1 321,3 % Euroopan-liikenteessä ja 174,1 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 51,9 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 47,6 %, mutta niitä tukivat vahvat rahtioperaatiot. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 69,5 % ja kotimaanliikenteen 71,1 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 1 093,2 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä jopa 17 759,1 % edellä mainituista syistä, Euroopan-liikenteessä 1 084,1 % ja kotimaanliikenteessä 206,0 %.

Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta huhtikuun rahtiluvut paranivat selvästi vertailukaudesta, mutta pysyivät suunnilleen edeltäneen kuukauden tasolla. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 299,0 % vertailukaudesta (kasvoivat 1,9 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 192,8 % (kasvoivat 2,1 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan ja Aasian osalta huhtikuussa 2021. Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 42,5 % vertailukaudesta (laskivat 2,1 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 7,5 % (laskivat 2,8 % edeltäneestä kuukaudesta). Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, jotka oli huhtikuussa pääosin korvattu rahtia kuljettaneilla matkustajareittilennoilla. Rahdin kysyntä jatkui vahvana myös huhtikuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 25,8 % vertailukaudesta ja 2,4 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnairin lennoista 81,0 % (92,9 %) saapui huhtikuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2022

huhtikuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 680,3 740,4 2 189,1 543,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 512,9 507,9 9 428,1 483,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 497,0 1 270,9 4 766,1 1 046,6
Matkustajakäyttöaste % 59,6 33,2p 50,6 24,8p
Rahti ja posti tn 9 966,4 25,8 44 722,4 63,6
Tarjotut tonnikilometrit 374,2 134,7 1 525,2 165,8
Myydyt tonnikilometrit 197,4 186,2 731,3 206,8
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 41,0 1 093,2 147,4 1 074,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 606,7 167,5 2 764,0 210,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 314,7 1 120,3 1 114,0 1 088,8
Matkustajakäyttöaste % 51,9 40,5p 40,3 29,8p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 486,6 1 084,1 1 423,0 778,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 151,0 793,6 3 764,0 668,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 799,8 1 321,3 2 429,9 1 093,2
Matkustajakäyttöaste % 69,5 25,8p 64,6 23,0p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 42,0 17 759,1 116,1 30 955,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 656,7 3 403,3 2 391,0 6 534,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 312,3 19 958,4 877,5 35 311,1
Matkustajakäyttöaste % 47,6 39,3p 36,7 29,8p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 110,7 206,0 502,6 204,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 98,6 152,8 509,1 157,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 70,1 174,1 344,6 197,5
Matkustajakäyttöaste % 71,1 5,5p 67,7 9,2p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 019,3 1 219,8 6 174,7 770,6
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 3 209,6 1 897,9 11 717,4 3 673,2
– Aasian rahtiliikenne tn 4 043,3 65,6 18 233,6 96,5
– Kotimaan rahtiliikenne tn 26,1 -1,5 115,3 2,8
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 298,4 234,3 36 241,0 248,1
Rahtilento tn** 668,1 -87,0 8 481,4 -49,9
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 966,4 25,8 44 722,4 63,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 101,2 42,5 488,5 97,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 63,8 7,5 306,1 51,8
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 94,4 299,0 405,2 354,4
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 58,6 192,8 241,6 226,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 63,0 -20,5p 62,7 -19,0p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 61,9 -18,1p 59,4 -22,7p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 72,4 -15,2p 66,3 -19,8p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 62,0 -22,5p 59,6 -23,4p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

 

Lähde: Finnair

Jaa artikkeli:

Haluatko kirjautua ulos?
X