Finnairin syyskuun 2021 liikennetiedot

Erityisesti lyhyempien reittien matkustajaliikenneluvut paranivat selvästi syyskuussa, vaikka COVID-19-pandemian vaikutus oli yhä nähtävissä; rahdilla loistava kuukausi.

Finnair kuljetti syyskuussa 298 200 matkustajaa eli 158,1 % enemmän kuin vuoden 2020 syyskuussa. Syyskuun 2021 matkustajamäärä oli 11,9 % enemmän kuin elokuussa 2021 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska syyskuussa on yksi päivä vähemmän).  

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi syyskuussa 151,3 % vertailukaudesta ja 12,9 % edeltäneestä kuukaudesta. 

Finnair operoi päivittäin keskimäärin 144 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 73,5 % enemmän verrattuna vuoden 2020 syyskuuhun ja 13,4 % enemmän kuin elokuussa 2021. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 syyskuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 220,0 % vertailukaudesta ja 8,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 8,7 %-yksikköä vertailukaudesta 40,5 %:iin, mutta laski 1,5 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 20,9 %, Euroopan-liikenteen 179,6 % ja kotimaanliikenteen 25,2 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 26,6 % Aasian-liikenteessä, 339,8 % Euroopan-liikenteessä ja 34,3 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 19,4 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 16,1 %, mutta niitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot sekä korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 65,5 % ja kotimaanliikenteen 70,7 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 27,6 %, Euroopan-liikenteessä 254,6 % ja kotimaanliikenteessä 35,2 %.

Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonnan, myytyjen henkilökilometrien ja matkustajamäärien kasvuprosenttia vertailukaudesta ei voi määrittää, koska syyskuussa 2020 sinne ei ollut matkustajalentoja.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat syyskuussa 165,7 % vertailukaudesta (kasvoivat 9,6 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 136,8 % (kasvoivat 14,9 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan osalta syyskuussa 2020.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 167,8 % vertailukaudesta (kasvoivat 37,8 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 148,8 % (kasvoivat 45,1 % edeltäneestä kuukaudesta), ja ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit kasvoivat vertailukaudesta 156,3 % ja edeltäneestä kuukaudesta 137,6 %. Rahdin kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa syyskuussa. Sen vuoksi kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 139,4 % vertailukaudesta ja 45,9 % edeltäneestä kuukaudesta (syyskuu oli ennätyskuukausi pandemia-aikana). Myös rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste pysyi korkealla tasolla.

Finnairin lennoista 92,7 % (96,2 %) saapui syyskuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2021

syyskuu

muutos %

vuoden 2021 alusta

muutos %

Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000

298,2

158,1

1 329,3

-58,6

Tarjotut henkilökilometrit milj,

1 246,6

151,3

5 913,3

-49,4

Myydyt henkilökilometrit milj,

505,0

220,0

2 110,1

-72,9

Matkustajakäyttöaste %

40,5

8,7p

35,7

-30,9p

Rahti ja posti tn

9 567,2

139,4

63 351,9

21,5

Tarjotut tonnikilometrit

245,1

127,5

1 474,3

-27,4

Myydyt tonnikilometrit

115,7

172,6

656,4

-36,8

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000

8,1

27,6

46,4

-90,5

Tarjotut henkilökilometrit milj,

314,3

20,9

2 315,1

-57,6

Myydyt henkilökilometrit milj,

60,9

26,6

349,3

-90,7

Matkustajakäyttöaste %

19,4

0,9p

15,1

-53,4p

Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000

217,9

254,6

874,9

-53,8

Tarjotut henkilökilometrit milj,

530,0

179,6

2 217,7

-52,3

Myydyt henkilökilometrit milj,

347,4

339,8

1 282,6

-56,6

Matkustajakäyttöaste %

65,5

23,9p

57,8

-5,7p

Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000

7,6

N/A

31,7

-61,4

Tarjotut henkilökilometrit milj,

344,0

N/A

998,6

17,6

Myydyt henkilökilometrit milj,

55,5

N/A

230,9

-64,3

Matkustajakäyttöaste %

16,1

N/A

23,1

-53,1

Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000

64,5

35,2

376,2

-49,4

Tarjotut henkilökilometrit milj,

58,3

25,2

381,9

-47,0

Myydyt henkilökilometrit milj,

41,2

34,3

247,3

-43,9

Matkustajakäyttöaste %

70,7

4,8p

64,7

3,5p

Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn

309,3

5,3

1 805,1

-78,1

– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn

2 205,9

N/A

6 256,9

146,1

– Aasian rahtiliikenne tn

3 210,4

47,0

23 832,2

-11,4

– Kotimaan rahtiliikenne tn

31,4

-1,5

247,5

-1,1

Rahti reittiliikenteessä yhteensä

5 757,0

129,4

32 141,8

-15,3

Rahtilento tn**

3 810,2

156,3

31 210,1

120,1

Kokonaisrahti- ja posti tn

9 567,2

139,4

63 351,9

21,5

Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj,

91,5

167,8

587,4

5,1

Myydyt rahtitonnikilometrit milj,

70,8

148,8

468,8

36,6

Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj,

55,7

165,7

297,2

-30,6

Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj,

41,2

136,8

230,6

-3,9

Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %

77,4

-5,9p

79,8

18,4p

– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %

69,5

N/A

68,4

2,1p

– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %

85,8

-2,0p

85,6

24,9p

Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %

73,9

-9,0p

77,6

21,6p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

     

Lähde: Finnair

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haluatko kirjautua ulos?
X