Hyppää sisältöön
· Leena

Haasteita kohti kokonaisvaltaista matkahallintoa

Yritykset ovat pitkään pyrkineet kohti kokonaisvaltaista matkahallintoa, jossa liikematkustuksen jokainen vaihe varaamisesta maksamiseen, kustannustenhallintaan ja raportointiin on integroitu yhteen saumattomaan prosessiin. Silti tuore tutkimus kertoo, että enemmistön (72 %) mielestä matkahallinnon integroimisessa on onnistuttu vain osittain.

ACTEn (Association of Corporate Travel Executives) ja American Express Global Business Travelin (GBT) yhteistyössä toteuttama tutkimus “The Journey to Integrated Travel Management” selvittää, kuinka kehittyvä teknologia ja sidosryhmien erilaiset tarpeet luovat haasteita ja mahdollisuuksia kokonaisvaltaiselle matkahallinnolle.

Kokonaisvaltaisen matkahallinnon integraation prioriteetit ja tavoitteet

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Yllätyksenä ei tule, että online-varaustyökalut ovat yleisin integroitu palvelu tutkimukseen vastanneiden matkahallinnossa (92 %). Seuraavina tulevat yrityskortit (74 %) ja matkalaskujärjestelmät (60 %).
Yritysten matkustusasioista vastaavat Travel Managerit kokivat tärkeimpinä kokonaisvaltaista matkahallintoa edistävinä tekijöinä läpinäkyvyyden ja kustannuskontrollin (70 %), parantuneen käyttäjäkokemuksen (65 %) sekä huolenpitopalvelut (58 %).

Integraation haasteet ja esteet

Lähes neljännes (22 %) Travel Managereista sanoo, etteivät he pyri integroimaan enempää matkahallinnon palveluita. Integraation esteeksi koetaan resurssien puute (25 %) sekä tuen puute sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä (30 %).
Suurimman haasteen integraatiolle tuovat kuitenkin liikematkustajat, sillä 37 % vastaajista kokee matkahallinnon jalkauttamisen vaikeudet ja muutosvastarinnan suurimmaksi esteeksi. Toisaalta matkustajat kokonaisvaltaisen matkahallinnon edistäjinä mainitsi myös kolmannes (34 %) vastaajista.

“Yritysten Travel Managerien päätavoitteena on auttaa matkustajia menestymään – ja integrointi kohti kokonaisvaltaista matkahallintoa on avain menestymisen tueksi,” sanoo Leigh Bochicchio, Executive Director, ACTE. “Matkustajan tuottavuutta voi hidastaa erilaisten työkalujen ja teknologian sumppu, jossa hän joutuu luovimaan. Kokonaisvaltainen matkahallinto auttaa tässä, niin että lopulta kaikki voittavat: matkustaja, Travel Manager ja organisaatio kokonaisuutena.”

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Muutosta tukemassa

Tärkeimpiä sisäisiä sidosryhmiä matkahallinnolle ovat hankinta (53 %) ja talous (45 %). Liikematkustajat ovat kolmannella sijalla. Kun huomioidaan, että säästöt ja yhtenäiset toimintatavat ovat integraation ykköstavoitteita, matkustuksesta vastaavien on tärkeää varmistaa näiden sidosryhmien tuki suunnitelmilleen.

Matkahallinnon integraation monitahoisuus vaatii sisäisten sidosryhmien lisäksi tukea kaikilta kumppaneilta matkustuksen eri vaiheissa. Travel Managerien mukaan välttämättömiä kumppaneita integraatiossa ovat teknologia-alustojen toimittajat (62 %), liikematkatoimistot (59 %), maksupalvelujen tarjoajat (39 %) sekä matkapalveluiden tuottajat (33 %).

Tutkimus neuvoo Travel Managereita muutosjohtamisessa ja tuen hankkimisessa sidosryhmiltä matkalla kohti kokonaisvaltaisempaa matkahallintoa.

Bruno Murray, Vice President at American Express Global Business Travel, sanoo: “Tuoreimpien teknologisten ja palveluihin liittyvien edistysaskeleiden myötä todellinen kokonaisvaltainen matka- ja maksuhallinnon ympäristö on oikeasti saavutettavissa. Sen avulla yritykset hyötyvät paremmasta käyttäjäkokemuksesta sekä tehosta ja paremmasta seurannasta hankinnalle, matkavastaaville ja koko organisaatiolle. Integraation tiellä olevat esteet voidaan voittaa oikeanlaisilla työkaluilla ja muutosjohtamisella. Kaikkien Travel Managerien kannattaakin haastaa matkatoimistonsa näissä palveluissa.”

Lataa koko tutkimus tästä.

 

Lisätietoja tutkimuksesta The Journey to Integrated Travel Management

ACTE (The Association of Corporate Travel Executives) lähetti tutkimusta varten kyselyn 276 Travel Managerille 4.-28. kesäkuuta 2019. Kyselyssä tiedusteltiin Travel Managereilta heidän prioriteettejaan, tavoitteitaan, esteitään ja keinojaan kokonaisvaltaiseen matkahallintoon. Tutkimus tehtiin yhteistyössä American Express Global Business Travelin kanssa.

 

Lähde: American Express GBT

Leena