Hallituksen uusi ehdotus matkustuslinjauksista

Hallitus on esittänyt, että Suomeen voisi tulla maista, joissa koronantartuntojen esiintyvyys kahden viikon aikana on kaksinkertainen Suomeen verrattuna.

Suomessa se on tällä hetkellä 52,9 eli mikäli uusi esitys menee läpi, se tarkoittaisi nyt, että Suomeen voisi saapua maista, joissa luku on 106.

Tällä hetkellä tilanne ei siis muuttuisi, eli Suomeen voisi saapua ainoastaan Vatikaanista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta 23.11. mennessä. Sen jälkeen hallitus antaa esityksen eduskunnalle 3.12.

Esityksen mukaan tartuntataudeista vastaava lääkäri voisi tehdä päätöksen henkilön määräämisestä karanteeniin enintään 10 vuorokaudeksi, jos se on välttämätöntä covid-19-taudin leviämisen estämiseksi. Tämä voisi tapahtua tietyin ehdoin silloin, kun henkilö saapuu Suomeen maasta tai muulta maantieteellisesti rajatulta alueelta, jossa:

  • viimeisen 14 vuorokauden seurantajakson väestöön suhteutettu covid-19-tapausten ilmaantuvuus on vähintään kaksinkertainen Suomeen verrattuna ja
  • väestössä tartuttavien osuuden voidaan arvioida olevan vähintään yksi tuhannesta ja
  • josta Suomeen saapuminen muodostaa merkittävän riskin covid-19-taudin leviämiselle.

 

Maista ja alueista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella, joka olisi voimassa enintään yhden kuukauden kerrallaan. Karanteeniin ei määrättäisi henkilöä, jos hänellä on Suomeen saapuessaan mukanaan luotettava lääkärin antama todistus sairastetusta mutta parantuneesta, laboratoriovarmistetusta covid-19-taudista tai todistus saadusta covid-19-rokotuksesta.

Henkilöä ei voitaisi määrätä karanteeniin,

  • jos oleskelu Suomessa kestää korkeintaan kolme vuorokautta
  • jos hänellä on Suomeen saapuessaan mukanaan luotettava todistus hänelle enintään 48 tuntia ennen matkan aloittamista tehdystä negatiivisesta koronatestistä
  • jos hän osallistuu välittömästi maahan tullessaan koronavirustestiin, jonka tulos on negatiivinen.
  • jos oleskelu Suomessa kestää 4-6 vuorokautta, ja jos hänellä on Suomeen saapuessaan mukanaan luotettava todistus hänelle enintään 48 tuntia ennen matkan aloittamista tehdystä negatiivisesta koronatestistä ja hän osallistuu välittömästi maahan tullessaan toiseen koronavirustestiin.

 

Karanteeni ei koskisi esimerkiksi säännöllistä rajan ylitystä rajayhteisöjen alueella 

Tartuntatautilain väliaikaisessa 60 b §:ssä säädettäisiin poikkeuksista, joissa henkilöä ei saa määrätä karanteeniin. Näin on, jos henkilö käy töissä tai harjoittaa elinkeinoa, tai hän matkustaa toimeentuloonsa tai opiskeluunsa liittyen säännöllisesti rajayhteisöjen alueella. Näitä ovat maarajojen ylitykset Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä ja kulkeminen meritse tai lentäen Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Viron välillä.

Karanteeniin ei asetettaisi myöskään diplomaatteja, kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivia matkustaja- ja tavaraliikenteen kuljettajia, alusten, ilma-alusten tai junien miehistöä työtehtävissään ja vaihtomiehistöjä, sekä lentäen Suomen kautta matkustavia, jos he eivät poistu lentoasemalta. Samoin karanteeniin ei asetettaisi painavasta henkilökohtaisesta syystä matkustavia, kuten omia alaikäisiä lapsia tapaavia. Poikkeustapauksissa on pyydettäessä esitettävä selvitys kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntatautien vastustamistyöstä vastaavalle viranomaiselle.

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X