Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Hankkeilla tietoa, koulusta ja apua MaRaMa-alan houkuttelevuuden edistämiseen

Majoitus-, ravintola- ja matkailualan (MaRaMa) houkuttelevuus ja työvoiman heikko pysyvyys alalla puhututti tammikuun matkamessuilla Matkatietoseminaarissa. Ikkunapaikka on avannut rekrytoijille ja työnhakijoille Kiitotie-sivuston, jonka välityksellä alan kohtaanto-ongelmaan pyritään tarjoamaan apua.  Siihen haetaan ratkaisuja myös Haaga-Helia ammattikorkeakoulun luotsaamissa Veto- ja pitovoimaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle-hankkeessa sekä Inkluusion vahvistaminen MaRa-alalla-hankkeessa. Hankkeet jatkuvat vuoden 2024 loppuun saakka. Hankkeiden rahoittajana on koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoitoon keskittynyt jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA. Sen toiminnan ohjauksesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteistyökumppanina on myös tutkimustoimisto Vastakaiku.

Hankkeiden keskeisin näkökulma on työntekijäkokemus. Hyvä työntekijäkokemus välittyy asiakaskokemukseen ja näkyy yrityksen ulkopuolelle. Inklusiivisuus-hanke tukee niin ikään työtekijäkokemuksen kehittämistä. Inklusiivisuus tarkoittaa mm. yhteisön moninaisuuden tunnistamista ja arvostamista. Inklusiivisessa työyhteisössä työntekijöitä osallistetaan ja heidän vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Inklusiivisuuden ydin on, että jokainen tulee nähdyksi ja saa olla sellainen kuin on.

Hankkeen tavoitteena on auttaa alan yrityksiä kehittämään työntekijäkokemusta ja sen myötä lisätä alan houkuttelevuutta. Tarkoituksena on luoda osaamisen kehittämisen malli tukemaan esihenkilötyötä ja työntekijäymmärryksen kehittämistä. Hankkeen aikana syntyy MaRaMa-alan yrityksissä helposti käyttöönotettavia ja opiskeltavia koulutuskokonaisuuksia, jotka ovat alan yhteistyökumppanien henkilöstön opiskeltavissa ja jatkossa niitä voidaan tarjota laajemmalle yleisölle.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Hankkeissa kehitystyö nojaa tutkittuun tietoon. Tietoa kerätään haastatteluilla, kyselytutkimuksilla ja työpajoissa. Ensimmäisissä haastatteluissa syksyllä 2022 selvitettiin yleisesti alan nykytilaa ja vetovoimatekijöitä, mutta myös alalta pois työntäviä tekijöitä sekä mihin suuntaan alaa tulisi kehittää. Tutkimustulosten perusteella ala kärsii maineesta epävarmana alana. Toisaalta harvalukuisilta hakijoilta puuttuu riittävää osaamista. Alan yleistä mielikuvaa halutaan parantaa ja panostaa enemmän positiiviseen näkyvyyteen. Negatiivisiin uutisiin ja kritiikkiin kaivataan vastakannanottoja. Johtamisella ja esihenkilöillä on merkittävä rooli työntekijöiden tukemisessa ja innostamisessa. Heiltä odotetaan kuuntelemista ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työntekijöiden tasapuolista kohtelua. Samanaikaisesti arvostetaan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön.

MaRaMa-alan vahvuuksina nähdään työtehtävien monipuolisuus ja yhdessä tekeminen. Asiakaspalvelu ja ihmisten ilahduttaminen koetaan voimavaraksi ja työ itsessään merkitykselliseksi. Tutkimuksen perusteella ala tarjoaa henkilöstölleen etuja, joita muualta ei voi saada. Rekrytoinnissa olisi korostettava enemmän yrityksen houkuttelevuutta lisääviä tekijöitä hakijalta vaadittavien edellytysten rinnalla. Nykypäivän hakijalle on yhä tärkeämpää, mitä työpaikka tarjoaa työntekijöilleen?

Hankkeissa jokaisen alan toimijan näkemykset ovat arvokkaita, jotta voidaan vastata MaRaMa-alan osaajapulaan ja varmistaa sen kasvuedellytykset. Jos yrityksesi haluaa tulla mukaan hankkeen yhteistyökumppaniksi, voit ottaa yhteyttä projektipäällikköömme Marja Immoseen, marja.immonen@haaga-helia.fi. Tehdään yhdessä MaRaMa-alasta houkutteleva!

Aija Juvonen
lehtori, matkailu ja johtaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.