Herrankukkarolle Green Key ja Sustainable Travel Finland -merkki

Herrankukkarolle on myönnetty kaksi erillistä tunnustusta vastuullisesta yritystoiminnasta.

Kansainvälinen Green Key -sertifikaatti sekä Business Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki. Herrankukkaro oli ensimmäinen Turun alueen ja saariston kohde, jolle myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki.

Herrankukkaron liiketoiminta perustuu luonnon kunnioitukseen ja toimintaa kehitetään sekä laajennetaan ympäröivän luonnon ehdoilla.

Yrityksen ruokatarjonta nojautuu paikallisiin lähiruokatuotteisiin saariston kalojen ollessa pääosassa. Yrityksen toiminnassa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon kestävyys ja vastuullisuus. Hyvänä esimerkkinä vuodesta 1995 toiminut Lotus Hill ry -avustushanke, jonka puitteissa tuetaan Sri Lankan köyhien lasten ja vammaisten elämisen tason parantamista.

”Olemme rakentaneet koteja, toiletteja, kattoja, vesitankkeja, kaivoja ja terveyskeskuksen. Varustaneet lastenkoteja ja lasten vastaanottokeskuksia, vammaiskoteja ja rakentaneet saaren ensimmäisen vammaisten lasten koulutuskeskuksen. Pidämme myös yllä Unohdettujen laaksossa köyhien lapsien koulua ”Finlandia House” ja jaamme koulukenkiä joka vuosi tuhansittain. Uusimpana toimena aloitimme kouluruoan tarjoamisen ensimmäisenä koko saarella”, kertoo Herrankukkaron kantasolu Pentti-Oskari Kangas.

Herrankukkarolle myönnetyn Sustainable Travel Finland -merkin ja sitä tukevan kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa. Merkin saaneet yritykset täyttävät matkailua edistävän Visit Finlandin luoman kriteeristön, joka huomioi niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden.

Green Key -sertifikaatin saaneiden päivittäiseen ympäristötyöhön kuuluvat mm. resurssitehokkuus veden- ja energiankulutusta säästämällä, jätteiden vähentäminen ja kierrätys, lähi-, kasvis- ja luomutuotteiden tarjoaminen, ympäristömerkittyjen pesu- ja puhdistusaineiden sekä paperien käyttö sekä luontomatkailun mahdollistaminen.

”Kestävä toiminta on ollut aina toimintamme keskiössä jo yli 30 vuoden ajan. Siitä on muodostunut toimintamme punainen lanka. Nyt tästä kaikesta on tullut trendikästä ja vihdoin se sataa meidän laariimme. Saaristossa toimivalle yritykselle on tärkeää pitää huolta ympäröivästä luonnosta. Green Key -sertifikaatti sekä Sustainable Travel Finland -ohjelma auttavat meitä myös kehittämään toimintaamme vastuullisemmaksi tulevaisuudessa”, kertoo Herrankukkaron operatiivinen päällikkö Karioskari Kangas.

 

 

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haluatko kirjautua ulos?
X