IATA: Matkustusrajoituksista ei ole enää hyötyä

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (IATA) kehotti hallituksia nopeuttamaan matkustusrajoitusten lieventämistä COVID-19:n edetessä pandemiavaiheesta endeemiseksi.

IATA kehottaa:

– Kaikkien WHO:n hyväksymillä rokotteella täysin rokotettujen henkilöiden matkustusesteiden poistamista (mukaan lukien karanteeni ja testaus).
– Karanteenista vapaan matkustamisen mahdollistaminen muille kuin rokotetuille matkustajille, joiden ennen lähtöä tehty antigeenitesti on negatiivinen.
– Matkustuskieltojen poistamista ja matkustusrajoitusten lieventämistä, koska matkustajat eivät aiheuta suurempaa COVID-19:n leviämisriskiä kuin mitä väestössä jo on.


“Omikron-muunnoksesta saadut kokemukset ja tieteellinen näyttö puhuvat sitä vastaan, että 
matkustajiin kohdistetut rajoitukset ja maahantulorajoitukset estävät COVID-19:n leviämistä. Rajoitustoimenpiteet eivät ole toimineet. Nykyään Omikronia esiintyy kaikkialla maailmassa. Siksi matkustaminen ei hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta lisää riskiä yleiselle väestölle. Matkustajien testaamiseen käytetyt miljardit olisivat paljon tehokkaampia, jos ne kohdennettaisiin rokotteiden jakeluun tai terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseen”, IATA:n pääjohtaja Willie Walsh sanoi.

Oxeran ja Edge Healthin hiljattain julkaisema tutkimus on osoittanut, että matkustusrajoituksilla on erittäin rajallinen vaikutus Omikronin leviämisen hillitsemiseen. Tutkimuksessa todettiin, että:
– Jos Iso-Britannian Omikronia koskevat lisätoimenpiteet olisivat olleet käytössä marraskuun alusta lähtien (ennen muunnoksen tunnistamista), Omicron-aallon huippu olisi viivästynyt vain viidellä päivällä ja tapauksia olisi ollut 3 prosenttia vähemmän.
– Jos matkustajia koskevia testaustoimenpiteitä ei olisi toteutettu, Omicron-aalto olisi ollut huipussaan seitsemän päivää aikaisemmin, ja tapausten määrä olisi lisääntynyt yhteensä 8 prosenttia.
– jos kaikki matkustajien testausvaatimukset poistettaisiin nyt, kun Omikron on päävariantti Iso-Britanniassa, sillä ei olisi vaikutusta Omikron-tapausten määrään tai sairaalahoitoihin Iso-Britanniassa

Vaikka tutkimus koskee nimenomaan Iso-Britanniaa, on selvää, että matkustusrajoitukset missä tahansa päin maailmaa ovat vaikuttaneet vain vähän COVID-19:n, myös Omikron-muunnoksen, leviämiseen. Iso-Britannia, Ranska ja Sveitsi ovat huomanneet tämän ja ovat ensimmäisten joukossa ryhtyneet poistamaan matkustustoimenpiteitä. Useampien hallitusten on seurattava niiden esimerkkiä. Matkustusrajoitusten poistamisen nopeuttaminen on merkittävä askel kohti elämää viruksen kanssa”, Walsh sanoi.

”WHO:n hätätilakomitea vahvisti viime viikolla suosituksensa matkustuskieltojen poistamisesta tai lieventämisestä, sillä ne eivät tuo lisäarvoa vaan sen sijaan lisäävät edelleen valtioiden kokemaa taloudellista ja sosiaalista stressiä. Se, että Omikron-muunnoksen havaitsemisen ja ilmoittamisen jälkeen käyttöön otetut matkustusrajoitukset eivät ole onnistuneet rajoittamaan Omikronin kansainvälistä leviämistä, osoittaa tällaisten toimenpiteiden tehottomuuden.”

Kaikki merkit viittaavat siihen, että COVID-19:stä tulee endeeminen sairaus – sellainen, jonka kanssa elämiseen ihmiskunnalla on nyt välineet, kuten rokotukset ja lääkkeet.

On tärkeää, että hallitukset ja matkailuala ovat hyvin valmistautuneita poistamaan matkustamista häiritsevien toimenpiteiden aiheuttaman taakan.

Kaikkia WHO:n hätäkäyttöluettelossa olevia rokotteita ei tunnusteta yleisesti. Tämä muodostaa esteen matkustamiselle, koska ihmisillä on vain vähän valinnanvaraa maassaan saatavilla olevien rokotteiden suhteen.

Rokotteiden voimassaoloaikaa ei ole yhdenmukaistettu. Tämä muodostaa esteen matkustamiselle, koska rokotteiden saantia valvotaan kansallisella politiikalla. Liian lyhyet voimassaoloajat, jotka käytännössä edellyttävät lentomatkustajilta säännöllisiä tehosterokotuksia kansainvälisillä matkoilla, kuluttavat resursseja, joilla voitaisiin tukea perusrokotuksia kehitysmaissa ja tehosterokotuksia kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. WHO:n johtavan tutkijan mukaan tehosterokotuksia olisi käytettävä “kaikkein haavoittuvimpien suojelemiseksi ja niiden suojelemiseksi, joilla on suurin riski sairastua vakavaan tautiin ja kuolla”. Näitä ovat vanhukset, immuunipuutteiset ihmiset, joilla on perussairauksia, mutta myös terveydenhuollon työntekijät.”

WHO:n ja terveysalan asiantuntijoiden kehotukset rokotteiden tasapuolisuudesta eivät ole yleisesti priorisoituja. Vain puolet Afrikan valtioista on pystynyt rokottamaan yli 10 prosenttia väestöstään, kun taas monet kehittyneet maat vähentävät rokotusten voimassaoloaikaa ja harkitsevat lisää rokotuskierrosta. Tämä muodostaa esteen matkustamiselle ja rasittaa testausresursseja niissä osissa maailmaa, joissa rokotteiden jakelu ei ole yhtä pitkällä.

“Useita rokotteita koskevia kriittisiä huolenaiheita on tarkasteltava kiireellisesti. Vaikka Eurooppa on yhdenmukaistamassa perusrokotusten yhdeksän kuukauden voimassaoloaikaa, tämä ei ole yleistä. Myöskään tehosterokotusten voimassaoloaikaa ei ole käsitelty. Koska vuoden ensimmäinen neljännes on avainasemassa kesän huippukesän matkustuskauden varausten kannalta, on tärkeää antaa varmuus mahdollisille matkustajille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hallitukset ovat ilmoittaneet aikovansa tukea matkailun elpymistä. Rokotusten voimassaoloa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on keskeinen tekijä”, Walsh sanoi.

“Monien hallitusten ylireagointi Omikroniin osoitti, että tarvitaan yksinkertaisia, ennakoitavia ja käytännöllisiä keinoja elää viruksen kanssa. Toimenpiteet eivät saa johtaa siihen, että maailman yhteydet katkeavat. Olemme nähneet, että suhteettomien toimenpiteiden kohdistaminen matkustajiin aiheuttaa taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia mutta hyvin rajallisia kansanterveydellisiä hyötyjä. Meidän on pyrittävä tulevaisuuteen, jossa kansainvälistä matkustamista ei rajoiteta enempää kuin kaupassa käyntiä, julkiseen tilaisuuteen osallistumista tai bussimatkoja”, Walsh sanoi.

Lähde: IATA

Jaa artikkeli:

Haluatko kirjautua ulos?
X