Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Kasvua Euroopan ja Pohjois-Amerikan liikenteessä

Finnair kuljetti toukokuussa 960 400 matkustajaa eli 23,4 % enemmän kuin vuoden 2022 toukokuussa ja 10,6 % enemmän kuin huhtikuussa 2023. Edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska huhtikuussa oli yksi päivä vähemmän.

Toukokuun matkustajaliikenneluvut paranivat vertailukaudesta koronapandemian vaikutusten pääosin väistyttyä, sillä Venäjän ilmatila oli jo vertailukaudella suljettuna. Venäjän ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus näkyi katsauskaudella kuitenkin erityisesti Aasian-matkustajaliikenneluvuissa pandemiaa edeltäviin lukuihin verrattuna. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi toukokuussa 20,4 % vertailukaudesta ja 8,0 % edeltäneestä kuukaudesta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 44,1 % vertailukaudesta ja 7,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 74,0 % nousten 12,2 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 0,2 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 71,8 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta pieneni 32,0 %, koska liikennöinti Tukholman ja Pohjois-Amerikan-kohteiden välillä päättyi lokakuun 2022 lopulla. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 3,2 %. Lähi-idän kapasiteetti kasvoi jopa 2 446,9 % marraskuussa 2022 alkaneen Qatar Airways -yhteistyön myötä sekä vuoden 2022 kesäkauden vähäisen liikenteen takia. Kotimaanliikenteen tarjonta pieneni 3,2 %.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 120,0 % Aasian-liikenteessä, mutta laskivat 7,1 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä. Euroopan-liikenteessä ne nousivat 19,0 %, Lähi-idän-liikenteessä 2 495,1 % ja kotimaanliikenteessä 8,9 %.

Toukokuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (70,5 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (70,0 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 80,3 %, Lähi-idän-liikenteen 61,3 % ja kotimaanliikenteen 74,9 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 125,1 %, mutta pienenivät Pohjois-Amerikan-liikenteessä 8,6 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 14,7 %, Lähi-idän-liikenteessä 1 791,9 % ja kotimaanliikenteessä 10,7 %.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Monet toukokuun rahtiluvut nousivat vertailukaudesta Qatar Airways -yhteistyön sekä Aasian-liikenteen kasvaneen kapasiteetin myötä, vaikka Ruotsin ja Yhdysvaltojen välisen liikennöinnin loppuminen leikkasi Pohjois-Amerikan rahtikapasiteettia. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 30,9 % vertailukaudesta ja vastaavat myydyt tonnikilometrit nousivat 6,9 %. Kokonaisrahti- ja postitonnit (mukana myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot) nousivat vain 13,1 % vertailukaudesta, sillä katsauskaudella lennettiin hyvin rajallisesti pelkkää rahtia kuljettaneita lentoja. Edelliskuukauteen verrattuna nousua oli 8,7 %, mutta osa siitä selittyi pidemmällä kuukaudella.

Finnairin lennoista 86,5 % (86,2 %) saapui toukokuussa aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2023

toukokuu muutos % vuoden 2023 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000  960,4  23,4 4 421,5  49,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 176,5  20,4 14 667,5  21,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 351,3  44,1 10 951,2  71,2
Matkustajakäyttöaste %  74,0  12,2p  74,7  21,6p
Rahti ja posti tn 11 555,7  13,1 52 844,2 – 3,8
Tarjotut tonnikilometrit  460,5  24,0 2 109,2  11,2
Myydyt tonnikilometrit  279,4  32,5 1 301,0  38,1
Aasia
Matkustajat 1 000  101,7  125,1  525,8  173,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 085,8  71,8 5 292,4  55,8
Myydyt henkilökilometrit milj.  765,3  120,0 3 953,6  170,5
Matkustajakäyttöaste %  70,5  15,4p  74,7  31,7p
Eurooppa
Matkustajat 1 000  673,1  14,7 2 692,1  35,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 364,7  3,2 5 580,2  12,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 095,5  19,0 4 379,9  34,9
Matkustajakäyttöaste %  80,3  10,7p  78,5  12,8p
Pohjois-Amerikka
Matkustajat 1 000  37,6 – 8,6  152,1 – 3,3
Tarjotut henkilökilometrit milj.  403,1 – 32,0 1 762,8 – 40,9
Myydyt henkilökilometrit milj.  282,0 – 7,1 1 163,1 – 1,5
Matkustajakäyttöaste %  70,0  18,7p  66,0  26,4p
Lähi-itä
Matkustajat 1 000  33,8 1 791,9  209,9  696,6
Tarjotut henkilökilometrit milj.  244,6 2 446,9 1 315,2  767,7
Myydyt henkilökilometrit milj.  149,8 2 495,1  930,9  756,8
Matkustajakäyttöaste %  61,3  1,1p  70,8 – 0,9p
Kotimaa
Matkustajat 1 000  114,2  10,7  841,5  38,9
Tarjotut henkilökilometrit milj.  78,3 – 3,2  716,9  21,5
Myydyt henkilökilometrit milj.  58,7  8,9  523,7  31,4
Matkustajakäyttöaste %  74,9  8,3p  73,0  5,5p
Rahtiliikenne
– Euroopan-rahtiliikenne tn 2 239,3  7,0 8 294,6  15,4
– Pohjois-Amerikan-rahtiliikenne tn 1 412,9 – 56,6 6 629,3 – 55,7
– Lähi-idän-rahtiliikenne tn 1 579,9 14 931,3 8 995,4  725,7
– Aasian-rahtiliikenne tn 6 238,2  32,0 28 608,6  24,6
– Kotimaanrahtiliikenne tn  34,1  10,6  158,4  8,4
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 504,4  13,7 52 686,3  13,7
Rahtilento tn**  51,3 – 51,7  157,9 – 98,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 555,7  13,1 52 844,2 – 3,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj.  130,9  29,6  594,3  0,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj.  69,1  6,2  321,9 – 13,3
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj.  130,5  30,9  592,6  17,4
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj.  68,8  6,9  320,9  4,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %  52,8 – 11,6p  54,2 – 8,8p
– Pohjois-Amerikan-rahtiliikenteen käyttöaste* %  44,4 – 19,8p  49,0 – 11,4p
– Aasian-rahtiliikenteen käyttöaste* %  60,3 – 19,6p  60,7 – 8,1p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  52,7 – 11,9p  54,1 – 6,4p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.