Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Koronan vaikutukset alkoivat näkyä helmikuussa

Finnair kuljetti helmikuussa 1 035 000 matkustajaa eli 4,0 % enemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi helmikuussa 2,9 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 1,7 %. Karkauspäivästä aiheutui helmikuussa noin 3 prosentin kasvuvaikutus kuljetettuihin matkustajiin, kapasiteettiin ja myytyihin henkilökilometreihin, sillä lentopäiviä oli yksi enemmän kuin vertailukaudella.

Matkustajakäyttöaste laski 3,6 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 76,1 %:iin.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 7,1 % vertailukaudesta, mikä johtui koronavirusliitännäisistä reitti- ja vuoroperuutuksista. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi vuoteen 2019 verrattuna 33,6 % maaliskuussa 2019 avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 11,4 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui erityisesti Lontoon-reitille. Kotimaanliikenteen kapasiteetti nousi 2,2 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 13,3 % Aasian-liikenteessä, mutta nousivat 32,3 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 8,3 % Euroopan-liikenteessä ja 6,9 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 78,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 81,2 %, Euroopan-liikenteen 73,5 % ja kotimaanliikenteen 64,9 %.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 14,8 %, mutta nousivat Pohjois-Amerikan-liikenteessä 32,1 %, Euroopan-liikenteessä 8,9 % ja kotimaanliikenteessä 4,9 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat helmikuussa 2,3 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 13,4 %. Laskut johtuivat pääosin koronaviruksesta. Yleinen maailmankaupan epävarmuus ja koronaviruksen vaikutukset painoivat edelleen helmikuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, mikä näkyi erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa.

Finnairin lennoista 86,1 % (74,4 %) saapui helmikuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2020

  helmikuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 1 035,0 4,0 2 156,9 7,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 3 424,4 2,9 7 406,6 6,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 2 607,6 -1,7 5 712,8 5,2
Matkustajakäyttöaste % 76,1 -3,6p 77,1 -1,2p
Rahti ja posti tn 10 087,5 -13,3 22 748,0 -3,7
Tarjotut tonnikilometrit 496,4 1,2 1 085,8 5,9
Myydyt tonnikilometrit 297,0 -4,5 653,4 2,8
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 161,4 -14,8 385,2 -2,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 574,2 -7,1 3 604,5 1,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 242,4 -13,3 2 937,9 -1,4
Matkustajakäyttöaste % 78,9 -5,6p 81,5 -2,6p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 600,9 8,9 1 236,0 10,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 320,7 11,4 2 724,4 10,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 970,8 8,3 1 981,9 10,7
Matkustajakäyttöaste % 73,5 -2,1p 72,7 0,0p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 32,3 32,1 65,8 26,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 310,5 33,6 646,6 29,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 252,1 32,3 515,8 27,6
Matkustajakäyttöaste % 81,2 -0,8p 79,8 -1,1p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 240,4 4,9 469,8 6,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 219,0 2,2 431,1 1,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 142,2 6,9 277,1 9,4
Matkustajakäyttöaste % 64,9 2,9p 64,3 4,9p
         
Rahtiliikenne        
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 252,8 -0,4 5 093,6 10,7
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 983,2 40,7 1 940,7 43,8
– Asian rahtiliikenne tn 6 813,6 -21,0 15 635,4 -11,0
– Kotimaan rahtiliikenne tn 37,9 -22,5 78,4 -24,9
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 087,5 -13,3 22 748,0 -3,7
Rahtilento tn** 0 0 0 0
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 087,5 -13,3 22 748,0 -3,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 122,3 -2,3 273,1 4,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 63,8 -13,4 142,3 -5,0
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 122,3 -2,3 273,1 4,4
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 63,8 -13,4 142,3 -5,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 52,2 -6,7p 52,1 -5,2p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 68,6 5,5p 65,6 6,6p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 55,9 -8,4p 55,3 -7,7p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 52,2 -6,7p 52,1 -5,2p
             

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

 

Lähde: Finnair

 

 

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.