Hyppää sisältöön
· Leena

Koulujen kesälomat myöhemmäksi

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) matkailuelinkeinon keskuudessa tekemä selvitys osoittaa, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista matkailuammattilaisista katsoo koulujen kesälomien siirron hyödyttävän suomalaista matkailuelinkeinoa, kertoo Suomen matkatoimistoalan liitto (SMAL) tiedotteessaan.

Vaikka matkatoimistoissa kesälomien siirtoon suhtaudutaan pääosin myönteisesti, tarkastellaan asiaan kuitenkin myös laajempana yhteiskunnallisena asiana.

”Suomalaisten perinteiseksi kesälomakuukaudeksi on aikojen kuluessa muodostunut heinäkuu. Vaikka tämä ei ole enää samanlainen ehdoton sääntö kuin aiemmin, toisi peruskoulujen ja lukioiden lomien siirto todennäköisesti muutoksen suomalaisten työpaikkojen lomakulttuuriin ja sitä kautta myös elinkeinoelämän rakenteisiin”, pohdiskelee Suomen matkatoimistoalan liiton SMALin puheenjohtaja Kirsi-Marja Salonen.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Liikematkustuksen näkökulmasta suomalaisten kesälomien painottuminen jatkossa elokuulle toisi suomalaiset samaan sykliin muun Euroopan työ- ja loma-aikojen kanssa. Tämä helpottaisi erityisesti kansainvälisessä työympäristössä työskenteleviä – samoin kuin heidän perheidensä lomasuunnittelua. Lisäksi on muistettava, että kesäkuu on jo nykyisellään vilkasta aikaa työperäisessä matkustamisessa. Lomien painottuminen loppukesään jatkaisi myös työhön ja vapaa-aikaan liittyvien ryhmämatkojen sesonkia pitkälle kesäkuuta.

”Kevät ja alkukesä ovat ryhmämatka- ja tapahtumamyynnin kulta-aikaa. Kesälomien alkamisen siirto juhannusviikolle pidentäisi ryhmämatkojen sesonkia touko- ja kesäkuulle, ja se edistäisi myös kansainvälistä kongressimatkustusta Suomeen”, uskoo SMALin matkatoimistoryhmän puheenjohtaja Lasse Kauppi.

 

Kesälomien siirtoa koskevassa keskustelussa esiin nousseet vaikutukset näyttävät myönteisiltä myös matkustajien näkökulmasta. Samalle ajalle muun Euroopan kanssa sijoittuvat lomat saattavat muuttaa tilannetta esimerkiksi matkailupalvelujen saatavuuden ja hinnoittelun osalta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

”Kesälomien painottuminen loppukesään tekisi elokuusta tasavertaisen kesäkuukauden kesä- ja heinäkuuhun verrattuna. Monille matkailuyritykselle, myös matkatoimistoille ja matkanjärjestäjille, elokuu toisi todennäköisesti myynnin kasvua. Se voisi paikoin kuitenkin tuoda mukanaan haasteita matkailupalvelujen saatavuuden suhteen niin meillä kotimaassa kuin ulkomaan suosituissa lomakohteissa”, arvioi puolestaan SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

TEMin tekemän analyysin mukaan kesälomien siirrolla on myönteiset vaikutukset matkailutuloon ja työllisyyteen sekä elinkeinon toimintaedellytysten kehittämiseen.

  • Yrityskyselyyn vastanneista 93 % näkee siirrolla olevan myönteisiä vaikutuksia matkailu-elinkeinolle yleisesti.
  • Matkailuyritysten arvioiden ja matkailutilastojen pohjalta tehtyjen laskelmien mukaan matkailutulo kasvaisi 2,5 % vuositasolla (n. 219 milj. euroa) ja 9,3 % kesäkuukausina.
  • Kesälomien siirto kasvattaisi vuoden keskimääräistä henkilöstön määrää arviolta 1,6 %, noin 1300 henkilötyövuotta.

 

Matkailutalouden kasvun arvioidaan painottuvan elokuulle, mutta moni näkee siirron tuovan kasvua myös kesä- ja heinäkuulle. Kesäkuukausien matkailukysyntä muodostuu sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kysynnästä ja kysynnän arvioidaan muuttuvan sekä ajallisesti että rakenteellisesti.

Kesälomien siirto vaikuttaa suoraan suomalaisten lapsiperheiden matkailuun ja välillisiä vaikutuksia on esimerkiksi leirikoulumatkailuun, työ- ja kongressimatkailuun, viikonloppu-matkailuun, isovanhempien matkailuun, sekä matkailijoihin, jotka ajoittavat matkustamisensa off-season -aikaan. Yrityskyselyyn vastanneista reilu puolet (58 %) arvioi, että kesälomien siirrolla olisi vaikutusta riittävän ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ja työvoiman rekrytointiin. Erityisesti vahvojen kesämatkailupaikkakuntien arvioitiin hyötyvän siirrosta, kun kotimaista kysyntää olisi heinäkuun lisäksi myös elokuussa. Kapasiteetin riittävyyden arvioitiin kuitenkin pitkällä aikavälillä muodostuvan haasteeksi esimerkiksi Helsingin majoituspalveluissa elokuussa. Analyysin perusteella todetaan, että matkailuelinkeinon kilpailukyvyn edistämisen näkökulmasta koulujen kesälomien siirtoa tulisi edistää

Koko selvitys on luettavissa tästä.

 

Kuvat: Business Finlandin kuvapankki

Leena