Lakia matkapalveluyhdistelmien tarjoajista muutettiin

Tasavallan presidentti on hyväksynyt matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään väliaikaisesti matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annettuun lakiin (921/2017) uusi 10 a § seuraavasti:

10 a §  Saatavien maksaminen matkustajille valtion varoista eräissä tapauksissa

Matkustajalle voidaan korvata valtion varoista valtion talousarvion rajoissa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu maksusuoritus, jonka matkanjärjestäjä on velvollinen palauttamaan, tai matkustajan maksusuorituksen palautuksen vaihtoehtona vastaanottama matkakuponki, jos matkapaketin peruuntuminen johtuu sellaisista matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetuista väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, joiden syynä on covid-19-epidemia.

Korvaus voidaan maksaa sen jälkeen, kun matkanjärjestäjä on asetettu konkurssiin.

Vaatimus korvauksen maksamisesta on esitettävä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 6 kuukauden kuluessa siitä, kun matkanjärjestäjä on asetettu konkurssiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto päättää korvauksen myöntämisestä. Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen tämän pykälän nojalla, jos hänelle maksetaan 1 momentissa tarkoitettuja saatavia jonkin muun lain tai sopimuksen perusteella.

Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä lokakuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. Lakia sovelletaan maksusuorituksiin, jotka on tehty 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen.

 

Lähde:Valtioneuvosto

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X