Hyppää sisältöön
·

Liikkuva Eurooppa

Vuodelle 2017 osuu monta eurooppalaista juhlapäivää. Maaliskuussa juhlittiin unionin perustamissopimuksena pidetyn Rooman sopimuksen 60-vuotispäivää. Tälle vuodelle osuu kuitenkin myös toinen merkittävä vuosipäivä: eurooppalaiset opiskelijat ovat voineet täydentää opintojaan jonkin toisen Euroopan maan oppilaitoksessa jo viimeiset 30 vuotta. Erasmus-ohjelma on eittämättä yksi EU:n menestystarinoista. Eurooppaan on syntynyt kokonainen ”Erasmus-sukupolvi”.

Syntyvuosistaan lähtien ohjelma on laajentunut alkuperäisestä muodostaan nykyiseen Erasmus+ -muotoon. Ohjelma kattaa nykyisellään korkeakouluopiskelijoita, opettajia, nuorisotyöntekijöitä, ammatillisen koulutuksen opiskelijoita sekä vapaaehtoistyöntekijöitä. Suomen korkeakouluista on Erasmus-vaihtoon lähtenyt lähestulkoon 90 000 nuorta vuosien 1992 ja 2016 välillä.

Muuttuvassa maailmassa koulutusjärjestelmän yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että koulutamme tulevaisuuden, ei menneisyyden osaajia. Yhden alan asiantuntijoiden sijaan meidän tulisi panostaa sellaiseen joustavaan osaamiseen, joka mahdollistaa monien uusien taitojen ja kykyjen nopean omaksumisen. Hyvä yleissivistys on kaiken perusta, kuten on myös monipuolinen ja kriittinen semiotiikan ja semantiikan sekä erilaisten kulttuurien ja niiden taustojen ymmärtäminen. Eettinen lukutaito on yksi niistä ulottuvuuksista, joita koulutuksessamme tulisi vahvistaa. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että olemme tietoisia omista ja yhteiskuntamme arvoista – mutta myös sitä, että ymmärrämme ja hyväksymme muilla voivan olla toisenlaisia arvoja.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Toisenlaisten koulutus- ja oppimistapojen näkeminen ja kokeminen omakohtaisesti edesauttaa ymmärrystämme. Toiseen kulttuuriin pääsee tutustumaan syvimmin asumalla edes hetken aikaa jossain muualla kuin vanhoissa, tutuissa piireissä. Keskustelemalla, kuuntelemalla ja oppimalla toisilta voimme ymmärtää paremmin kulttuurisia eroja – mutta myös sitä, mikä meitä kaikkia yhdistää.

Tästä näkökulmasta on tärkeää, että vaihto on pikkuhiljaa laajentunut kattamaan myös opettajat. Opettajat ovat avainasemassa koulutusohjelmien menestymisessä. Investointi opettajien taitojen ja osaamisen ajan tasalla pitämiseen on korkean koulutustason saavuttamisen ennakkoehto. Tutkimusten mukaan kokemukset Erasmus+ -vaihdosta ovat olleet kaikin puolin positiivisia: sekä oppilaat että vanhemmat ovat huomanneet opetuksen laadun, mutta myös oppimistulosten parantuneen vaihtojakson jälkeen. Vaihto on lisännyt tietoisuutta uusista opetusmenetelmistä, minkä lisäksi kansainvälisyyden merkitys opetuksessa ja koulun arkipäivässä on lisääntynyt vaihdon jälkeen.

Ilman koulutettuja ihmisiä ja sosiaalista hyvinvointia emme pärjää globaalissa kilpailussa emmekä voi sopeutua muutoksiin. Jotta voimme petrata tulevaisuuden kilpailukykyämme ja parantaa osaamistamme vielä enemmän, tulisi meillä EU:ssa liikkua tiukan kansallisesta lähestymistavasta pikkuhiljaa kohti nykyistä vahvempaa EU-yhteistyötä. Erasmus + -ohjelma on tärkeä osa tätä tavoitetta.