Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Maanalainen kosteikko edistää vesistöjen kuntoa Helsinki-Vantaan lentoaseman lähialueilla

Finavia on rakentanut Helsinki-Vantaan lentoasemalle maanalaisen kosteikon, joka parantaa vesienhallintaa. Toteutus on Pohjoismaissa ensimmäinen laatuaan.

– Vesienhallinta on tärkeä osa ympäristötyötämme, ja teemme parhaamme, että lähialueen puroissa eliöstöllä on hyvät olosuhteet. Nyt valmistuva maanalainen kosteikko kohentaa purojen kuntoa parantamalla niihin virtaavan veden laatua ja happitasapainoa, Finavian kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen sanoo.

Maanalainen kosteikko on soratäytteinen pohjasta tiivis allas, jossa pintakerrokseen johdettu hulevesi puhdistuu sorakerroksen läpi kulkeutuessaan. Puhdistumista tehostaa altaan pohjasta ilmastusjärjestelmän kautta syötetty paineilma.

Kyseessä on poikkeuksellinen rakennelma, joka valmistuu ensimmäisenä Pohjoismaiselle lentoasemalle.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

– Vesien määrällisellä ja laadullisella hallinnalla vähennetään lentokoneiden jäänpoisto- ja kiitoteiden liukkaudentorjunta-aineista koituvaa vesistökuormitusta ja purouomien eroosiota, Finavian ympäristöasiantuntija Tuija Hänninen kertoo.

Kosteikon rakennekuva

Maanalainen kosteikko toimii siten, että siihen johdettu vesi siivilöityy kiviaineksen ja siihen kasvavan biofilmin läpi.

– Hulevesi valuu kosteikon soramurskeen läpi salaojaputkistoon, jonka alla olevasta ilmastusputkistosta puhallut ilmakuplat hapettavat vettä. Ilmastus myös estää kosteikkoa jäätymästä talvella. Käsittelykerroksen päällä oleva kasvukerros puolestaan toimii eristeenä kylminä aikoina.

Kosteikko on pinta-alaltaan 3 200 neliömetriä. Rakentamisessa on käytetty 7 000 kuutiometriä kiviaineksia. Kosteikon ilmastusjärjestelmässä on yhteensä 150 metriä teräsputkea, joiden kautta puhallin syöttää kosteikkoon paineilmaa tuhansia kuutioita tunnissa. Lisäksi on tarvittu satoja metrejä viemäröintejä ja kaapelointeja.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Vastaavia kosteikkoja on testattu maailmalla muilla lentoasemilla, kuten Buffalo Niagaran ja Lontoon Heathrown lentoasemalla.

– Kosteikon toimintaa tarkkaillaan sekä jatkuvatoimisesti että laboratoriossa analysoitavilla vesinäytteillä. Jatkuvatoimiset anturit tuottavat tietoa kosteikon virtaamista ja happipitoisuuksista, minkä avulla ohjataan kosteikon ilmastusta ja veden kiertonopeutta, Hänninen sanoo.

Helsinki-Vantaan maanalaisen kosteikon valmistuminen on merkittävä satsaus lähialueiden vesistöjen parantamiseksi ja hulevesien laadun hallitsemiseksi.

Lähde: Finavia

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.