Hyppää sisältöön
· Leena

Matkailun tulevaisuus

Omnian Lakelan toimipiste täytti lokakuussa 30 vuotta . Matkailuala on yksi toimipisteen suosituimmista opintolinjoista. Vuosijuhlan kunniaksi järjestettiin Matkailun tulevaisuus -tapahtuma, jossa alan huippuammattilaisten johdolla keskusteltiin matkailun eri muodoista ja tulevaisuuden näkymistä. Tilaisuuteen osallistui opiskelijoita, opettajia sekä Omniasta valmistuneita. Tässä artikkelissa opiston markkinointiviestinnän opiskelijat kertovat, mitä yhdessä opittiin matkailun tulevaisuudesta.

 

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Tulevaisuuden matkapaketit ja asiakaskokemus

Aurinkomatkojen Pekka Antila kertoi, että pakettimatkojen myynti on kasvanut vuodesta 2018 noin 12 %. Online-varausten merkitys matkailualalla on korostunut, mutta samalla matkailijoiden mieltymykset ovat muuttuneet vastuullisemmiksi. Tulevaisuuden matkailijat tulevat arvostamaan edelleen rantalomakohteita, suomalaisia oppaita ja suomenkielistä asiakaspalvelua. Matkailijat myös arvostavat monipuolista kohdevalikoimaa ja aktiviteetteja kohteissa.

Opimme, että vastuullisuus kestävästä kehityksestä ja pienemmästä hiilijalanjäljestä on tärkeää tulevaisuuden matkailijalle. Hyvä asiakaskokemus syntyy siitä, että asiointi on helppoa, hyödyllistä ja miellyttävää.

Nykyisille matkailualan opiskelijoille jäi tunne, että Aurinkomatkat pitävät huolta työntekijöistään ja asiakkaistaan. Aaron, matkailualan opiskelija sanoi tilaisuuden päätteeksi, että Aurinkomatkat vaikuttaa vastuulliselta työnantajalta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Matkustusturvallisuus ja tulevaisuuden haasteet matkailussa

Ulkoministeriön edustaja Sanna Ringborg esitteli osallistujille tärkeää asiaa matkustamisen turvallisuudesta sekä turvallisuusriskien ennakoimisesta matkoilla. Muistisääntönä on 4 M, joka tulee sanoista matkustustiedote, matkustusilmoitus, matkavakuutus sekä matkustusasiakirja.

Vaikka matkailu kasvaa ja suomalaiset matkustavat yhä eksoottisempiin kohteisiin Sanna kertoi selkeästi osallistujille, että jokainen matkailija on viime kädessä vastuussa omasta käytöksestään kohdemaassa sekä velvollinen tutustumaan kohdemaan matkustustiedotteisiin. Matkailijan tulee muistaa myös tehdä matkustusilmoitus, koska tällöin matkailija saa ulkoministeriön tiedotteita kuten esimerkiksi Chilen levottomuuksista.

Matkailualan opiskelija Viiville jäi päällimmäisenä mieleen, että matkavakuutus on taloudellisesti järkevä suositella matkailijalle. Suomen valtio ei välttämättä maksa kaikkien kohdemaiden sairaalakuluja, jolloin sairaalalasku voi kohota erittäin korkeaksi ilman matkavakuutusta.

Samoin matkustusasiakirjat kuten viisumi ja passi ovat matkailijan vastuulla.

Opimme, että suunnittelemattomien omatoimimatkojen kasvaessa on erittäin tärkeätä korostaa matkailijan omaa vastuuta toteuttaa 4M:n sääntöä matkoillaan, mutta myös tiedostaa, että ulkoministeriön Internet-sivuilta löytyy aina hyödyllistä tietoa matkailijalle. Opitut tiedot ovat opiskelijoille tärkeitä esimerkiksi mahdollisella työssäoppimisjaksolla matkatoimistossa.

Ruokamatkailun tulevaisuus

Helsingin Palace Ravintolan keittiöpäällikkö Eero Vottosen humoristinen ja rento esitys jäi opiskelijoiden mieleen. Eero kertoi tärkeää asiaa ruokamatkailusta Suomessa ja ulkomailta, joista meidän olisi hyvä ottaa mallia. Pohjoismaista Tanskassa esimerkiksi on enemmän Michelin-tähden ravintoloita kuin Suomessa ja ravintolat sijaitsevat myös muissakin Tanskan kaupungeissa kuin Kööpenhaminassa. Suomessa ainoat Michelin-tähden ravintolat sijaitsevat Helsingissä.

Markkinointi ruokamatkailussa on tärkeässä roolissa. Matkailualan opiskelija Marlenelle jäi mieleen että Suomessa olisi hyvä olla enemmän elämyksellisiä markkinointitapahtumia kuten maistiaisia ja esimerkiksi ruokailutapahtumia luonnossa kuten Ruotsissa on tehty.

Eero korosti enemmän panostusta valtion puolesta ruokamatkailun markkinointiin sekä laadun vaalimista. Ruokakilpailut toisivat ruoka-aloilta matkailijoita, jos niitä järjestettäisiin enemmän Suomessa. Ruokamatkailu onkin tuplaantunut viimeisessä kahdessakymmenessä vuodessa ja sen pystyy vielä tuplaamaan. Tässä Eero näki Suomessa isoa käyttämätöntä potentiaalia.

Markkinointi ruokamatkailussa on keskittynyt eniten Suomessa pääkaupunkiseudulle. Olisi suotavaa, että myös muualle Suomessa tulisi laadukkaita ravintoloita ja että niiden kehitystä tuettaisiin.

Opiskelijoille Eero kertoi tärkeää sanomaa. Ravintola-ala työllistää etenkin nuoria hyvin ja valtion olisi tämä hyvä muistaa. Hän toi esiin myös ravintola-alan taloudellisen haasteellisuuden. Ruoan arvolisävero on tällä hetkellä 14% ja alkoholin 24%. Veroja olisi hyvä laskea, jotta asiakkaat voisivat käydä ravintoloissa useammin ja tukea näin nuorien työllistymistä.

 

Vastuullisuus

Suomen Scandic Hotels:sien myyntijohtaja Antti Karjalainen esitteli Scandicin vastuullisuutta. Scandic Hotels on pohjoismaiden johtava hotelliketju, jolla on 18 000 tiimiläistä. Vastuullisuus Scandicissa tiivistyy ympäristö-, talous-, sosiaalisuus- ja kulttuurisuusvastuullisuuteen.

Yhteiskuntavastuullisuus ja vähävaraisten huomiointi korostui Scandicin teemoissa. Kodin menettäneelle lapsiperheelle Suomessa oli esimerkiksi kustannettu Scandicin puolesta yöpyminen hotellissa ruokailuineen. Aaron muistaa, että Scandic on ollut jo 25 vuotta hotellialalla edistämässä vastuullista toimintaa kuten henkilöstön monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä, ympäristön säästöä kuten vettä säästävien suihkusuuttimien asentamista hotellihuoneisiin sekä sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin kuten sukupuolten tasa-arvoon.

Yhteenvetona Scandicista jäi opiskelijoille hyvä kuva mahdollisena tulevaisuuden työnantajana. Yritys on ihmisläheinen ja asiakkaanakin voi hyvällä omatunnolla yöpyä Scandicissa.

 

Miten syntyy tulevaisuuden hotelli?

Hotellin suunnittelu on tänä päivänä erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe. Prime Hotelsin kehitysjohtaja Virpi Saarinen korosti palvelun merkitystä hotellin menestymisessä. Hän on tällä hetkellä kiireinen Helsingin Jätkäsaaren Art Hotel Helsingin ja Fredrikinkadun Rakennusmestarien talon hotellien suunnittelussa.

Marlene-opiskelijalle Virpin esitys oli erittäin mielenkiintoinen ja hotellin DNA oli aivan uusi ajattelutapa, kun luodaan uutta hotellia. Opimme, että hotellin DNA tarkoittaa, että esimerkiksi hotellin oheispalvelut, hotellihuone, työskentely hotellissa ja asiakkaan saapuminen hotelliin tulee seurata yhtenäistä DNA:ta, jotta hotelliin syntyy vahva identiteetti.

DNA ei saa ikinä tulla pakotettuna, vaan se luodaan esimerkiksi seuraamalla tunnettua tarinaa kuten hotelli Radisson Sonyan tapauksessa Pietarissa Venäjällä. Kyseinen hotelli oli Virpin ohjaamana suunniteltu ja rakennettu Fyodor Dostoyevsky:n Rikos ja Rangaistus -kirjan pohjalta. Hotellissa oli mm. suoraan kirjassa kuvailtuja tuoleja, pintoja, kirjan kappaleiden osia hotellihuoneen ovessa sekä kirjaan sopivaa teemaa henkilökunnan työvaatteissa. Sonyan identiteetti ja siten DNA tuli näin hyvin vahvaksi.

Virpi myös korosti hotellin suunnittelussa megatrendien huomioimista, kuten milleniaalien roolia matkailijoina sekä kasvavaa painotusta hyvinvoinnissa ja terveydessä. Matkailijoiden tarpeet siirtyvät myös Maslowin tarvehierarkian (fysiologiset – itsensä toteuttaminen) tarpeista enemmän arvohierarkiaan kuten wellness, ajan säästö ja yhteenkuuluvuus.

Tulevaisuuden hotellien tekeminen on tänä päivänä paljon monimuotoisempi prosessi kuin vain hotellin sijainnin löytäminen ja rakentaminen. Matkailualan opiskelijan on hyvä tiedostaa, että hotellilla voi olla erittäin vahva DNA ja tarina, johon hänen tulee osata myös mukautua, jotta voi työskennellä hotellissa. Toisaalta, jos hotellin DNA ja opiskelijan DNA kohtaavat, on luvassa menestyksekästä yhteistyötä.

 

Asiakaspalvelu myyntityössä

Marika Palsio SOK-MaRa ketjuohjauksesta kertoi, että Suomen Sokotelin toiminnassa korostuu tänä päivänä Green Key:n ympäristökriteerien mukaisesti ja yhteiskuntavastuullisesti toimiminen. Reader’s Digest Luotetuin Merkki- tutkimuksessa Sokos Hotels on Suomen luotetuin hotelliketju saatuaan 49% kategorian maininnoista.

Opimme paljon uutta asiakaspalvelutyöstä myyntipalvelussa. Kommunikaatio asiakkaan ja työkavereiden kanssa on keskiössä myyntipalvelutyössä. Asiakaspalvelijan tulee osata haistaa ja ymmärtää asiakkaan tilanne, kun hän tekee varauksen. Tulee ymmärtää, että esimerkiksi pariskunta, joka tulee viettämään yhteistä aikaa, tarvitsee todennäköisesti huoneen, jossa on parivuode, muistaa Marlene-opiskelija Marikan ohjeista.

Marlene jatkaa: Sokos Hotelsissa on onnellistaminen -kampanja, joka lähtee työntekijöiden asenteesta olla ”me” eikä vain ”minä”. Halu tuottaa asiakkaalle mahdollisimman onnistunut hotellikokemus on asiakaspalvelijan päätehtävä.

Sosiaalisen median, chat ja yksityisviestien merkitys lisääntyy myös tulevaisuudessa myyntipalvelutyössä. 47% myyntipalvelun viestinnästä tulee olemaan neljän vuoden sisällä joko chat- tai yksityisviestipalveluna. Marika toi esille, että digi on asiakkaita helpottavaa palvelua, koska asiakkaat käyttävät digitaalisia kanavia.

Marika korosti opiskelijoille, että opiskelijan on tärkeä oppia kokemuksistaan ja säilyttää reipas, rohkea ja positiivinen asenne.

 

Kokemuksena Omnian Lakela 30 vuotta – Matkailun tulevaisuus -luento oli opettavainen ja mielenkiintoinen. Opiskelijat saivat uutta ja mielenkiintoista tietoa eri aihealueista. Opiskelijoita yllätti, kuinka laaja vastuullisuuden teema on matkailualla ja että se on huomioitu päivittäisessä työssä laajasti. Oli myös arvokasta, että opiskelijat, opettajat ja alan huippuammattilaiset kohtasivat toisensa. Alan ihmiset tulivat tilaisuudessa toisiaan lähemmäksi.

 

Jutun ovat kirjoittaneet opettajien ohjauksessa Omnian ammattiopiston Lakelan toimipisteen markkinointiviestinnän opiskelijat;
Kurssi: Matkailupalvelujen markkinointiviestintä

Opiskelijat: Aaron Eloranta, Marlene Hedman, Viivi Sorri
Opettaja: Matti Kuosmanen
Kuvat: Jessica Pirttimaa

 

Leena