Matkailuporoille hyvinvointikriteeristö

Going Green Oy on yhteistyössä Lapin Yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja Porotilamatkailu ry:n kanssa kehittänyt maailman ensimmäisen matkailuporojen hyvinvointikriteeristön. Kriteeristö täydentää ohjelmapalveluyrityksille tarkoitettua Green Activities -sertifikaattia ja sen syksyllä 2021 julkaistuja rekikoirien hyvinvointikriteerejä.

Poro- ja koira-ajelut ovat keskeisiä Suomen matkailualan vetovoimatekijöitä. Ajeluiden lisäksi matkailijat voivat usein myös valokuvata ja syöttää poroja osana ohjelmapalvelua. Kävijämäärien kasvaessa ulkomaiset matkanjärjestäjät ja matkailijat ovat alkaneet kiinnittää huomiota siihen, minkälaisissa oloissa matkailueläimiä pidetään ja miten niitä hoidetaan. Varmistaakseen eläinten hyvän kohtelun monet toimijat ovatkin päätyneet lähettämään matkakohteisiin omia tarkastajiaan ennen hankintasopimusten tekemistä.

Vastuullisuussertifikaatin hyötynä ovat matkailuyrityksen vastuullisuustyölle luotu valmis rakenne ja sertifioitavan yrityksen julkinen sitoutuminen hyväksyttyihin toimintatapoihin, sekä ulkopuolisen tahon todentamat käytännön toimet.

Nyt julkaistava kriteeristö on ensimmäinen maailmassa, joka asettaa konkreettisia vaatimuksia sille, miten matkailun parissa työskenteleviä poroja tulee hoitaa ja käsitellä. Kriteeristö sisältää vaatimuksia ja raja-arvoja mm. porojen päivittäiseen työskentelyyn, kiinnipitoon ja taukoihin liittyen, sekä edellyttää poromatkailutiloilta järjestelmällistä seurantaa ja toimintatapojen ylös kirjaamista. Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä ovat vuosittainen raportointi sekä säännölliset auditointikäynnit, joilla kriteerien toteutuminen varmennetaan käytännössä.

”Eläinten hyvinvointi matkailussa on edelleen tärkeä aihe. Porojen hyvinvoinnin kriteerien laatiminen ja kehittäminen on paitsi toinen osoitus matkailututkijoiden ja matkailualan hedelmällisestä yhteistyöstä, myös esimerkki konkreettisista toimista matkailueläinten vastuullisen ja eettisen kohtelun edistämiseksi. Tällä yhteistyöllä Suomesta on tulossa matkailun eläinten hyvinvoinnin edelläkävijä Pohjoismaissa”, kertoo dosentti José-Carlos García-Rosell, Lapin Ylipistosta.

”Kriteeristö on tärkeä siksi, että porotilamatkailu pysyy ammattiporoihmisten käsissä, jotka ymmärtävät poron hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesti”, lisää Jenni Kujala, Kujalan Porotila Oy:stä ja jatkaa: “Kriteeristössä porojen hyvinvointi tulee huomioitua kaikin tavoin. Se on myös erinomainen tapa osoittaa matkanjärjestäjille ja porotilan vieraille, että yritys on sitoutunut vastuulliseen toimintaan.”

Going Green Oy hallinnoi useaa, oman alansa johtavaa ympäristö- ja vastuullisuussertifikaattia Manner-Suomessa. Green Key on kansainvälinen matkailualan vastuullisuusohjelma ja -merkki, ja Blue Flag on suunnattu uimarannoille ja vierasvenesatamien ympäri maailman. Alun perin ohjelmapalveluita tarjoavien matkailuyrittäjien tarpeisiin kehitetty kansallinen Green Activities tarjoaa omat kategoriat nyt myös vetokoira- ja matkailuporoyrityksille.

Going Green Oy on yhteiskunnallinen yritys, ja sen omistaa Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi.

 

Lähde: Going Green Oy
Kuva: Markko Junttila

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X