Hyppää sisältöön
· Leena

Matkatoimistomyynti kasvoi vuonna 2018

Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) keräämien, pääosin liiton jäsenyrityksiltä saatujen ennakkotietojen mukaan matkatoimistoalan kokonaismyynti ilman alan sisäistä kertautuvaa myyntiä oli vuonna 2018 noin 2 022 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 vastaava luku oli 1 938,3 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 4,3 prosenttia.

Erityisesti työperäinen ns. liikematkamyynti sekä sarjatuotantoon perustuva lentopohjaisten matkapakettien myynti kasvoivat selvästi.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Yrityksille ja yhteisöille tapahtuvan liikematkamyynnin sekä tapahtuma-, kokous- ja ryhmämyynnin arvo oli 677,5 miljoonaan euroa, missä oli kasvua noin 3,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erityisen suurta kasvua nähtiin kokous- ja tapahtuma- sekä ryhmämyynnin osalta.

Lentäen tehtyjä matkapaketteja koskeva tilastointimme perustuu suurelta osin etukäteen suunniteltuun matkanjärjestäjien sarjatuotantoon. Mukana tilastoinnissa ovat myös matkapaketit, jotka matkanjärjestäjä on räätälöinyt asiakkaan toiveiden mukaan tai jotka matkustaja itse on koostanut paketiksi matkanjärjestäjän nettisivujen avulla.

Heinäkuussa 2018 voimaan tulleen matkapakettilainsäädännön myötä entistä useampi matkakokonaisuus on paketti. Matkapakettimyynnin kokonaisvolyymin kannalta on oleellista tietää, että lentopohjaisten matkapakettien tilastoinnin ulkopuolelle jäävä matkapakettimyynti on sisällytetty myöhemmin mainittavaan muuhun matkatoimistomyyntiin.

SMALin laatimassa lentäen tehtävien matkapakettien tilastoinnissa mukana olevien matkanjärjestäjien osalta myynti kasvoi vuonna 2018 erityisen vahvasti.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Myytyjen matkojen määrä oli reilut 876 000, mikä oli peräti 11,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Tässä tilastoinnissa mukana olevien matkanjärjestäjien liikevaihto oli puolestaan 778,5 miljoonaa euroa, jossa oli nousua edellisvuoteen verrattuna 7,6 prosenttia.

Lentäen tehdyistä matkapaketeista myytiin viime vuonna internetin kautta 76,7 prosenttia. Online-kaupan osuudessa oli pientä kasvua, sillä edellisvuoden vastaava luku oli 75 prosenttia.  Liikematkojen online-myynnin osuus euromääräisestä myynnistä laskettuna oli puolestaan 46,7 prosenttia.

Muun matkatoimistomyynnin arvosta tai jakaumasta ei ole käytettävissä täsmällistä tietoa. SMAL on kerännyt vuosien varrella jäsenistöltään laajasti tietoja matkatoimistojen erityyppisten matkojen myynnistä. Mukana on ollut bussi- ja/tai laivapakettien sekä erityisteemojen ympärille rakennettujen matkapakettien ohella erillisinä ostetut matkailupalvelut. Muuhun matkatoimistomyyntiin on sisällytetty myös ns. incoming-matkamyynti eli suomalaisten matkatoimistojen koostamat, Suomessa tai sen lähialueilla toteutettavat matkat, jotka on myyty suoraan tai toisen matkanjärjestäjän kautta ulkomaalaisille matkailijoille.

Muun matkatoimistomyynnin arvon arviointi on kuitenkin käynyt viime vuosina haasteelliseksi johtuen lähinnä siitä, että suuret ulkomaalaisomisteiset online-matkatoimistot eivät ole enää fyysisesti läsnä Suomen-markkinoilla eivätkä SMALin sateenvarjon alla.

Saatavilla olevien tietojen pohjalta arvio muun matkatoimistomyynnin euromääräisestä arvosta oli vuonna 2018 noin 566 miljoona euroa. Kasvua edellisvuoteen oli reilun prosentin verran.

Matkatoimistoissa myytyjen kotimaan ja kansainvälisten IATA-lentolippujen bruttoarvo (sisältäen verot ja veronkaltaiset maksut mukaan lukien polttoainelisämaksut) oli vuonna 2018 noin 1 155 miljoonaa euroa. Pudotusta vuoteen 2017 tässä oli 6,3 prosenttia.

Lippujen määrä oli 3 676 676, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. IATA-lentolipun kumuloitunut keskihinta oli noin 314 euroa, missä oli laskua edellisvuoteen 3,4 prosenttia.

Luottokorttimyynnin osuus (sisältäen yritysten matkatilit) kotimaan ja kansainvälisten IATA-lippujen myynnissä oli reilusti yli puolet. Edellisvuoden notkahduksen jälkeen luottokorttimyynnin osuus kokonaismyynnistä kasvoi taas ollen 55,9 prosenttia. Vuonna 2017 vastaava luku oli 50,1 prosenttia.

 

Kuva: Thaimaan turistitoimisto, Koh Kood.

Leena