Matkustajaliikenneluvut paranivat selvästi joulukuussa

Finnair kuljetti joulukuussa 602 700 matkustajaa eli 551,4 % enemmän kuin vuoden 2020 joulukuussa. Joulukuun 2021 matkustajamäärä oli 23,8 % enemmän kuin marraskuussa 2021 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska marraskuussa on yksi päivä vähemmän).

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset erityisesti omikron-variantin vuoksi, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin. Tämä näkyi varsinkin Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa, vaikka matkustus Suomesta ja Ruotsista Yhdysvaltoihin ja esimerkiksi Thaimaahan avautui jo marraskuun aikana lisäten myös Finnairin kuljettamia matkustajamääriä.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi joulukuussa 554,4 % vertailukaudesta ja 26,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 230 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 206,7 % enemmän verrattuna vuoden 2020 joulukuuhun ja 15,6 % enemmän kuin marraskuussa 2021. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 joulukuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 1 081,5 % vertailukaudesta ja 49,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 24,3 %-yksikköä vertailukaudesta 54,4 %:iin ja 8,4 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 334,6 %, Euroopan-liikenteen 660,9 % ja kotimaanliikenteen 181,1 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 1 261,0 % Aasian-liikenteessä, 919,1 % Euroopan-liikenteessä ja 247,2 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 38,9 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 55,9 %, mutta niitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 66,9 % ja kotimaanliikenteen 64,5 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 1 208,3 %, Euroopan-liikenteessä 705,2 % ja kotimaanliikenteessä 248,9 %.

Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonnan, myytyjen henkilökilometrien ja matkustajamäärien kasvuprosenttia vertailukaudesta ei voi määrittää, koska joulukuussa 2020 sinne ei ollut matkustajalentoja.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat joulukuussa 449,9 % vertailukaudesta (kasvoivat 16,3 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 347,1 % (kasvoivat 3,1 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan osalta joulukuussa 2020. Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 145,6 % vertailukaudesta (kasvoivat 9,7 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 107,4 % (laskivat 0,1 % edeltäneestä kuukaudesta), ja ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Vaikka pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat vertailukaudesta 11,6 % ja edeltäneestä kuukaudesta 8,8 %, rahdin kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana joulukuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 109,2 % vertailukaudesta ja 1,2 % edeltäneestä kuukaudesta (joulukuu oli uusi ennätyskuukausi pandemia-aikana).

Finnairin lennoista 56,3 % (89,3 %) saapui joulukuussa aikataulussa. Saapumistäsmällisyyteen vaikuttivat vaikeiden sääolosuhteiden lisäksi COVID-19-liitännäiset haasteet, kuten uudet, nopealla varoitusajalla voimaan tulleet matkustusrajoitukset, jotka vaativat ylimääräisiä matkustusasiakirjatarkastuksia, sekä sairauspoissaolojen tavallista suurempi määrä, joka aiheutti sekä sisäisiä että palveluntarjoajien resurssihaasteita niin kotilentoasemalla kuin ulkoasemillakin.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet joulukuu 2021

joulukuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 602,7 551,4 2 852,3 -18,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 538,5 554,4 12 094,2 -6,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 381,6 1 081,5 5 178,2 -36,5
Matkustajakäyttöaste % 54,4 24,3p 42,8 -20,2p
Rahti ja posti tn 14 245,1 109,2 105 014,1 46,4
Tarjotut tonnikilometrit 435,9 219,3 2 592,2 6,4
Myydyt tonnikilometrit 225,6 278,2 1 232,2 1,5
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 45,3 1 208,3 124,7 -75,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 905,9 334,6 4 463,0 -27,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 352,8 1 261,0 956,3 -75,1
Matkustajakäyttöaste % 38,9 26,5p 21,4 -40,9p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 364,3 705,2 1 923,8 -5,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 922,6 660,9 4 644,7 -8,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 617,6 919,1 3 053,8 -2,8
Matkustajakäyttöaste % 66,9 17,0p 65,7 3,7p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 40,2 N/A 94,4 14,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 546,4 N/A 2 282,5 168,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 305,6 N/A 703,5 8,7
Matkustajakäyttöaste % 55,9 N/A 30,8 -45,4p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 152,9 248,9 709,3 -18,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 163,7 181,1 704,0 -19,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 105,6 247,2 464,6 -11,4
Matkustajakäyttöaste % 64,5 12,3p 66,0 5,8p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 254,5 416,2 4 655,0 -48,7
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 493,7 N/A 13 473,3 430,0
– Aasian rahtiliikenne tn 6 538,7 212,0 41 749,7 23,7
– Kotimaan rahtiliikenne tn 32,7 5,0 349,3 2,6
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 319,6 335,5 60 227,3 31,8
Rahtilento tn** 3 925,5 -11,6 44 786,9 72,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 14 245,1 109,2 105 014,1 46,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 143,1 145,6 981,4 36,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 102,3 107,4 771,1 58,9
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 107,7 449,9 571,7 16,9
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 72,8 347,1 431,1 47,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 71,5 -13,2p 78,6 11,0p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 65,1 N/A 70,7 4,4p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 74,7 -12,3p 83,0 17,9p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 67,6 -15,5p 75,4 15,5p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lähde: Finnair 

Jaa artikkeli:

Haluatko kirjautua ulos?
X